2017-2018 Güz Dönemi Kapatılan Lisans Derslerin Listesi

 

27.09.2017 Kayıtlı Öğrenci Olmadığından Kapatılan Dersler

CRN DERSKODU DERS NO DERS ADI YAZILAN
10397 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I 0
13903 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II 0
12313 BEB 115 Atletizm Temel Eğitimi 0
12914 BIL 104E Intr. to Programming in C 0
12871 BIL 106E Intr to Sci&Eng Comp (Fortran) 0
11011 BIO 324E Biochemistry II 0
11821 CAB 442 Piyano VIII 0
11731 CAB 206 Tar IV 0
11732 CAB 220 Klarnet 1V 0
11848 CAB 2615 Ud III 0
11603 CAB 495 Viyolonsel VII 0
11623 CAB 109 Ud I 0
11508 CAB 207 Bağlama III 0
11736 CAB 224 Flüt IV 0
11813 CAB 429 4 Telli Kemençe VII 0
11511 CAB 1183 Kontrbas I 0
11644 CAB 148 Tanbur II 0
11677 CAB 209 Ud III 0
11714 CAB 218 Kaval IV 0
11542 CAB 255 Tar III 0
11840 CAB 430 4 Telli Kemençe VIII 0
11759 CAB 321 Obua V 0
11631 CAB 129 4 Telli Kemençe I 0
11575 CAB 367 Klarnet V 0
11567 CAB 375 Kemane V 0
11662 CAB 128 3 Telli Kemençe II 0
11721 CAB 250 Gitar IV 0
11819 CAB 408 Bağlama VIII 0
11534 CAB 263 Mey III 0
11570 CAB 365 Kaval V 0
11796 CAB 407 Bağlama VII 0
11420 CAB 745 Toplu Uygulama III (TSM) 0
11776 CAB 328 3 Telli Kemençe VI 0
11738 CAB 230 4 Telli Kemençe IV 0
11632 CAB 123 Flüt I 0
11668 CAB 134 Viyolonsel II 0
11834 CAB 414 Ney VIII 0
11832 CAB 440 Kemane VIII 0
11852 CAB 4635 Üç Telli Kemençe VII 0
11616 CAB 117 Kaval I 0
11515 CAB 193 Zurna I 0
11561 CAB 363 Mey V 0
15364 CAB 389 Gitar V 0
11829 CAB 410 Ud VIII 0
11447 CAB 781 Uslup Tavır ve Yorum I 0
11760 CAB 319 Klarnet V 0
11838 CAB 434 Viyolonsel VIII 0
11803 CAB 449 Gitar VII 0
11808 CAB 419 Klarnet VII 0
11786 CAB 338 Kontrbas VI 0
11579 CAB 479 Koltuk Davulu 0
11630 CAB 129 4 Telli Kemençe I 0
11650 CAB 150 Gitar II 0
11710 CAB 242 Piyano IV 0
11445 CAB 729 Uslup Tavır ve Yorum III 0
11611 CAB 115 Mey I 0
11693 CAB 237 Kontrbas III 0
11643 CAB 108 Bağlama II 0
11555 CAB 351 Kanun V 0
11827 CAB 404 Zurna VIII 0
11751 CAB 300 Zurna V 0
11649 CAB 104 Zurna II 0
11660 CAB 110 Ud II 0
11513 CAB 1109 Akordiyon I 0
11551 CAB 2109 Akordiyon III 0
11853 CAB 1616 Ud II 0
15405 CAB 295 Viyolonsel III 0
11754 CAB 309 Ud V 0
11543 CAB 2013 Viyola III 0
11716 CAB 204 Zurna IV 0
11730 CAB 236 Viyola IV 0
11771 CAB 346 Kanun VI 0
11814 CAB 426 Kenar 0
11773 CAB 332 Keman VI 0
11757 CAB 335 Viyola V 0
11831 CAB 450 Gitar VIII 0
11748 CAB 331 Keman V 0
11614 CAB 131 Keman I 0
11797 CAB 415 Mey VII 0
11780 CAB 310 Ud VI 0
11745 CAB 341 Piyano V 0
11665 CAB 122 Obua II 0
11779 CAB 310 Ud VI 0
11523 CAB 231 Keman III 0
11528 CAB 249 Gitar III 0
11568 CAB 369 3 Telli Kemence V 0
11586 CAB 453 Tanbur VII 0
11497 CAB 1013 Viyola I 0
11626 CAB 121 Obua I 0
11711 CAB 232 Keman IV 0
11746 CAB 315 Mey V 0
11733 CAB 220 Klarnet 1V 0
11705 CAB 246 Kanun IV 0
11809 CAB 413 Ney VII 0
11572 CAB 3013 Viyola V 0
11735 CAB 214 Ney IV 0
11712 CAB 232 Keman IV 0
11795 CAB 407 Bağlama VII 0
11794 CAB 445 Kanun VII 0
11599 CAB 467 Klarnet VII 0
11591 CAB 469 3 Telli Kemençe VII 0
11684 CAB 227 3 Telli Kemençe III 0
11739 CAB 238 Kontrbas IV 0
11753 CAB 349 Gitar V 0
11767 CAB 384 Trombon VI 0
11806 CAB 405 Tar VII 0
11454 CAB 791 Bağlmda Çalp Söylme Gelneği I 0
11817 CAB 448 Tanbur VIII 0
11770 CAB 342 Piyano VI 0
11663 CAB 120 Klarnet II 0
11589 CAB 4101 Keman VII 0
11788 CAB 330 4 Telli Kemençe VI 0
11695 CAB 223 Flüt III 0
11718 CAB 240 Kemane IV 0
11592 CAB 469 3 Telli Kemençe VII 0
11696 CAB 229 4 Telli Kemençe III 0
11839 CAB 430 4 Telli Kemençe VIII 0
11825 CAB 432 Keman VIII 0
11833 CAB 436 Viyola VIII 0
11810 CAB 437 Kontrbas VII 0
11648 CAB 118 Kaval II 0
11609 CAB 145 Kanun I 0
11720 CAB 210 Ud IV 0
11820 CAB 408 Bağlama VIII 0
11588 CAB 459 Ud VII 0
11666 CAB 114 Ney II 0
11707 CAB 216 Mey IV 0
11828 CAB 406 Tar VIII 0
11580 CAB 457 Bağlama VII 0
11514 CAB 1111 Tulum I 0
11636 CAB 126 Kudüm II 0
11669 CAB 134 Viyolonsel II 0
11679 CAB 239 Kemane III 0
11741 CAB 383 Trombon V 0
11703 CAB 284 Trombon IV 0
11777 CAB 336 Viyola VI 0
11646 CAB 132 Keman II 0
11846 CAB 2115 Piyano III 0
11811 CAB 433 Viyolonsel VII 0
11612 CAB 107 Bağlama I 0
11604 CAB 4183 Kontrbas VII 0
11801 CAB 427 3 Telli Kemençe VII 0
15832 CAB 409 Ud VII 0
11826 CAB 418 Kaval VIII 0
11783 CAB 322 Obua VI 0
11816 CAB 446 Kanun VIII 0
11520 CAB 241 Piyano III 0
11800 CAB 400 Zurna VII 0
11836 CAB 422 Obua VIII 0
11798 CAB 431 Keman VII 0
11775 CAB 304 Zurna VI 0
11744 CAB 341 Piyano V 0
11524 CAB 217 Kaval III 0
11672 CAB 225 Asmalı Davul I 0
11787 CAB 324 Flüt VI 0
11635 CAB 133 Viyolonsel I 0
11522 CAB 231 Keman III 0
11774 CAB 318 Kaval VI 0
11617 CAB 105 Tar I 0
11661 CAB 136 Viyola II 0
11607 CAB 183 Trombon I 0
11763 CAB 337 Kontrbas V 0
11793 CAB 447 Tanbur VII 0
11564 CAB 3101 Keman V 0
11640 CAB 116 Mey II 0
11709 CAB 208 Bağlama IV 0
11830 CAB 428 3 Telli Kemençe VIII 0
11505 CAB 215 Mey III 0
11737 CAB 234 Viyolonsel IV 0
11597 CAB 4013 Viyola VII 0
11419 CAB 743 Toplu Uygulama III (THM) 0
11734 CAB 222 Obua IV 0
11799 CAB 417 Kaval VII 0
11740 CAB 325 Def 0
11781 CAB 340 Kemane VI 0
11822 CAB 416 Mey VIII 0
11670 CAB 124 Flüt II 0
11480 CAB 165 Kaval I 0
11784 CAB 320 Klarnet VI 0
11653 CAB 140 Kemane II 0
11501 CAB 245 Kanun III 0
11638 CAB 184 Trombon II 0
11769 CAB 348 Tanbur VI 0
11565 CAB 365 Kaval V 0
11704 CAB 246 Kanun IV 0
11554 CAB 379 Asmalı Davul I 0
11618 CAB 127 3 Telli Kemençe I 0
11602 CAB 471 4 Telli Kemençe VII 0
11667 CAB 130 4 Telli Kemençe II 0
11608 CAB 147 Tanbur I 0
11717 CAB 228 3 Telli Kemençe IV 0
11557 CAB 353 Tanbur V 0
11578 CAB 3183 Kontrbas V 0
11782 CAB 350 Gitar VI 0
11778 CAB 306 Tar VI 0
11772 CAB 308 Bağlama VI 0
11574 CAB 367 Klarnet V 0
11841 CAB 424 Flüt VIII 0
11815 CAB 484 Trombon VIII 0
11639 CAB 146 Kanun II 0
11685 CAB 205 Tar III 0
11642 CAB 142 Piyano II 0
11622 CAB 139 Kemane I 0
11484 CAB 155 Tar I 0
11526 CAB 200 Zurna III 0
11785 CAB 314 Ney VI 0
11664 CAB 120 Klarnet II 0
11708 CAB 248 Tanbur IV 0
11818 CAB 408 Bağlama VIII 0
11835 CAB 420 Klarnet VIII 0
11790 CAB 425 Bendir 0
11824 CAB 432 Keman VIII 0
11652 CAB 106 Tar II 0
13509 CMP 113 Intr.to Business Computing 0
11823 DEN 111 Gemi ve Deniz Müh Giriş 0
12003 DEN 413 Dnz Yapıları İçin Beton Tekniğ 0
13542 DFH 341E Fluid Mechanics 0
13690 DUI 103E Seamanship 0
13632 EAS 111 Technical Drawing 0
12180 EHB 315 Sayısal İşaret İşleme 0
15240 ENR 351 Mechatronics 0
12380 ESL 101 English I 0
10732 FIZ 101 Fizik I 0
15246 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
15858 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
15236 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
15212 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
15267 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
10757 FIZ 101E Physics I 0
10756 FIZ 101E Physics I 0
15248 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
10662 FIZ 413E Solid State Electronics 0
15216 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
15253 FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. 0
10730 FIZ 101 Fizik I 0
10911 FIZ 101E Physics I 0
11974 GEM 212 Imal Usulleri 0
12051 GEM 111 Gemi İnş.&Gemi Mak.Müh.Giriş 0
12069 IML 460 Tesis Plan. ve Yerleştirme 0
13101 IML 337E Manufacturing Planning & Cntrl 0
13874 ING 101 English I 0
10203 ING 102 English II 0
10222 ING 102 English II 0
10214 ING 102 English II 0
10195 ING 102 English II 0
10221 ING 102 English II 0
10177 ING 102 English II 0
10121 ING 101 English I 0
10138 ING 101 English I 0
10215 ING 102 English II 0
10224 ING 102 English II 0
10225 ING 102 English II 0
10119 ING 101 English I 0
10137 ING 101 English I 0
10128 ING 101 English I 0
13844 INS 411 Çelik Yapılar I 0
15673 INS 311 Yapı Statiği I 0
12549 INS 311 Yapı Statiği I 0
12599 INS 427 Yapı Statiği III 0
12572 INS 342E Highway Engineering 0
12590 INS 361 Hidrolik 0
11906 ISL 458E Intellectual Property Law 0
12745 JEF 111 Jeofizik Mühendisliğine Giriş 0
15704 JEO 115 Genel Jeoloji 0
12971 JEO 427E Applied Geochemistry 0
12970 JEO 427 Uygulamalı Jeokimya 0
12832 JEO 321E Ore Deposits 0
12966 JEO 416 Kömür Yatakları 0
12983 JEO 424 Volkanoloji 0
12823 JEO 114 Genel Jeoloji 0
12984 JEO 425 Magmatik Petroloji 0
12925 JEO 111E Crystallography 0
12972 JEO 434 Mineral & Kayaç Tayin Yönteml 0
11005 KIM 452 Koordinasyon Kimyası 0
10897 KIM 101EL General Chemistry I Lab 0
10885 KIM 111E General Chemistry I 0
14899 KIM 101EL General Chemistry I Lab 0
10989 KIM 262E Int. Atomic & Molec. Str. 0
12331 KMM 321E Heat Transfer 0
11464 KMP 323 Türk Müziğinde Polifoni I 0
14974 KMP 492 Bitirme Çalışması 0
11498 KMP 193E Harmony I 0
10617 KON 411 Kontrol Lab. 0
12918 MAD 213E Mine Production Technology 0
15518 MAK 200 Atölye 0
13201 MAK 4022 Mühendislikte Mikroişl.ve Uygu 0
11873 MAT 202E Numerical Methods 0
15468 MEN 402 Graduation Design Project 0
15285 MEN 302 Onboard Training 0
12356 MET 453 Seramik Malzemelerinin Esas. 0
12354 MET 439 Mühendislik Polimerleri 0
14232 MIM 211E Architectural Design III 0
15840 MIM 122E Ancient&Byzantine Architecture 0
14235 MIM 211E Architectural Design III 0
14229 MIM 211E Architectural Design III 0
13093 MIM 122 İlkçağ & Bizans Mimarl Tarihi 0
13648 MRT 105 Professional Studies I 0
13647 MRT 101 Maritime English 0
15201 MST 451 Marine Insurance 0
15237 MST 482 Maritime Policies 0
13665 MTH 121 Calculus I 0
12390 MTH 105 Calculus I 0
15287 MTM 302 Onboard Training-III 0
11022 MTR 131 Makam Teorisi I 0
11944 MUK 203E Strength of Materials I 0
11360 MUT 111 Tanbur Yapımı 0
11234 MUT 411 Kanun Yapımı I 0
11237 MUT 411 Kanun Yapımı I 0
11232 MUT 411 Kanun Yapımı I 0
11364 MUT 201 Kemane Yapımı 0
11220 MUT 301 Keman Yapımı II 0
11231 MUT 401 Viyolonsel Yapımı I 0
11357 MUT 111 Tanbur Yapımı 0
11356 MUT 111 Tanbur Yapımı 0
11227 MUT 311 Gitar Yapımı 0
11358 MUT 111 Tanbur Yapımı 0
11370 MUT 211 Ud Yapımı 0
11361 MUT 201 Kemane Yapımı 0
15346 MUT 463 Serbest Proje Çalışması III 0
11323 MUZ 321E Introduction to Organology 0
11320 MUZ 311E Folklore and Ethnography 0
11327 MUZ 375E Historical Music Notation Syst 0
11342 MUZ 3317 İleri Osmanlıca I 0
11336 MUZ 483E Music-Dance & Cultural TheoryI 0
11334 MUZ 479E Introduction to Popular Music 0
14979 MUZ 492E Graduation Thesis 0
11339 MUZ 443E Contemporary Music History 0
15019 NAE 341 Structural Design of Ships 0
13790 PET 492 Bitirme Tasarım Projesi 0
14417 PHY 103 Physics I 0
12514 SBP 218E ProjectIV 0
11217 SES 309 Korrepetisyon V 0
11191 SES 209 Korrepetisyon III 0
11296 SES 309 Korrepetisyon V 0
11312 SES 451 Ses Tekniği III 0
11262 SES 309 Korrepetisyon V 0
11303 SES 309 Korrepetisyon V 0
11145 SES 105 Korrepetisyon I 0
11215 SES 309 Korrepetisyon V 0
11162 SES 209 Korrepetisyon III 0
11141 SES 351 Ses Tekniği I 0
11159 SES 473 Sözlü Oyun Ezgileri Rep. 0
11148 SES 105 Korrepetisyon I 0
11142 SES 105 Korrepetisyon I 0
11164 SES 209 Korrepetisyon III 0
11395 TEB 3653 Çalgı V (Vurmalı Çalgılar) 0
11389 TEB 3121 Repertuvar Bilgisi I 0
12233 TEL 492E Graduation Project 0
11271 THO 433 Semah I 0
11268 THO 431 Kaşıklı Oyunlar I 0
11923 UZB 318E Finite Element Method 0

 

Fakültelerin/Bölümlerin Talepleri Üzerine Kapatılan Dersler (09.09.2017)

CRN DERSKODU DERS NO DERS ADI YAZILAN
13784 BLG 441 Say.İşaret İşl.ile Ger.Zam.S.T 2
15010 CEV 419 Yapı Mühendisliği 0
12261 CEV 443 Hava Kirlenmesi Kont.Sist.Tas. 0
12262 CEV 443E Dsgn.of Air Polluti.Cont.Syst. 3
12036 DEN 415E Marine Pollution 1
12378 ECO 102 Principles of Macroeconomics 2
11921 ECO 203 Mathematical Economics 1
11928 ECO 210 Income Distr. and Poverty 4
11935 ECO 304 Turkish Economy 1
12133 EHB 221E Basics of Elec. Circuits Lab. 5
12214 EHB 481E Des.&Applic.of Basic Comm.Sys. 5
12196 EHB 421 Tıp Elektroniğine Giriş 6
12130 EHB 221E Basics of Elec. Circuits Lab. 0
12192 EHB 414E Microelec.Analog Circuit Desgn 2
12198 EHB 424E Ultrosound and App.in Medicine 0
15505 EKO 201E Economics 0
11866 ELK 221E Fundamentals of Electric. Eng. 6
10508 ELK 411E High Voltage Lab. 0
12053 END 436 Kalite Yönetimi Standartları 3
12066 END 359E Materials Science 1
12030 END 335 Üretim Yöntemleri 2
13078 ETK 101 Mühendislik Etiği 9
15757 FIZ 102 Fizik II (Elektrik Fiziği) 0
15575 FIZ 102 Fizik II (Elektrik Fiziği) 0
15603 FIZ 102E Physics II 0
15565 FIZ 102E Physics II 0
15604 FIZ 102E Physics II 0
15606 FIZ 102E Physics II 0
15572 FIZ 102E Physics II 0
13105 IML 405 Uygulamalı İmalat Projesi 5
10272 ITB 213 Edebiyat ve Toplum 18
10273 ITB 213 Edebiyat ve Toplum 6
12707 JDF 411E Geographical Informatn Systms 5
12977 JEO 444E Marine Geology 1
12973 JEO 435 Radyoaktif Mineral Yatakları 1
10774 KIM 211E Analytical Chemistry 1
10984 KIM 232E Organic Chemistry II 1
10966 KIM 323E Natural Products Chemistry 4
10999 KIM 431 Organik Reaksiyonlar 0
10779 KIM 415 Yüzey Aktif Maddeler 3
12328 KMM 211E Mass and Energy Balances 0
12445 KMM 465E Environmental Chemistry&Techn. 0
13202 MAK 4025E Engineering Design and CAD 1
13390 MAT 104E Mathematics II 0
10559 MAT 141E Linear Algebra I 1
14151 MIM 436 Koruma Bilimine Giriş 0
12836 MIM 318 Bilg ile Yapma Çevrede Perf Dğ 4
11675 MTO 437E Physical Climatology 1
11681 MTO 489 Çevre Biyofiziği 0
14445 PET 421 Formasyon Değerlendirmesi 0
14446 PET 427E Production Engineering II 1
12516 SBP 218 ProjeIV 0
12645 SBP 438 Metropolitan Gelişme Dinamikl 0
15483 SNT 103 Desen 2
13718 TEK 452E Knitting Technology II 0
13729 TEK 459E Garment Pattern Making inAppar 4
13726 TEK 483E Motion and Time Study 0
13730 TEK 485E Cost Accounting 0