İTÜ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ İTÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT SÜRECİ VE UYGULAMALARI

 

DERS ALACAK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER VE HATIRLATMALAR
- Ders seçiminden önce ders planınızı inceleyiniz.
- Ders programlarında değişiklik yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurarak açılan derslerin ders programını yeniden kontrol ediniz.
- Ders planınıza uygun ders programınızı oluşturunuz.
- Ders kayıtlarının CRN bazında yapıldığını göz önünde bulundurarak, alacağınız derslerin CRN bilgilerini mutlaka doğru yazınız.
- Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.
- Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.
- Almayı planladığınız derslerde kontenjanların dolabileceği göz önünde bulundurularak alternatif programlar oluşturunuz.

 

30 Ocak - 04 Şubat 2017

30 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda ders kayıt işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmayınız.

- Ders kayıt takvimi için tıklayınız.

- 30 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında her hangi bir kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Kayıt sırasında “kontenjan dolu” uyarısı veren derslerin defalarca alınmaya çalışılması gerekmez.
- Kontenjan kısıtı nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistem üzerinden tespit edilecektir. Dolayısıyla,  alınacak derslerde kontenjan dolu da olsa web üzerinden sadece bir kez  alınmaya çalışılması yeterlidir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan üzeri kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Web üzerinden kontenjan nedeniyle ders seçemeyen öğrenciler tespit edileceğinden öğrencilerin her hangi bir birime kontenjan artırım talebinde bulunması gerekmez. Kontenjan artırımında bulunsa da dikkate alınmayacaktır.

- Ders seçimi sırasında aynı CRN’ye sahip dersleri kontenjan uyarısı, ön şart ve bölüm kısıtlaması verilmesine rağmen defalarca almaya çalışarak sisteme gereksiz yük getiren öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ve Öğrenci Dekanlığı tarafından inceleme başlatılacaktır.

 

Kontenjan Nedeniyle Ders Alamayanların Tespiti, Kontenjanların İlgili Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

- 01 Şubat 2017 saat 12:00'da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler belirlenecek olup, 01 Şubat 2017 saat 15:00'a kadar ders talep sayıları ilgili bölümlere iletilecektir.

- İlgili bölümler tarafından değerlendirme sonuçları en geç 01 Şubat 2017 saat 19:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

- İlgili bölümler tarafından bildirilen kontenjanlar, 02 Şubat 2017 saat 10:00'a kadar sisteme işlenecektir.

- Kontenjan artırımları ile ilgili duyuru için tıklayınız.

 

 06 -10 Şubat 2017

06 Şubat 2017 / Genel ve Yarı Havuz derslerin dersi alabilen bölümlerinde yapılacak işlem için tıklayınız.

06 - 07 Şubat 2016 / Mühendislik tamamlama öğrencileri ders kayıt duyurusu için tıklayınız.

06 -10 Şubat 2017 / İTܒye gelen Erasmus Öğrencilerinin Ders Kayıtları kontenjan olması halinde bu sürede devam edecektir.

06 -10 Şubat 2017 / Gecikmeli Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

06 -10 Şubat 2017 /  Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

13-17 Şubat 2017 /  Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)

 

Misafir Öğrencilerin Ders Kayıtları
Misafir Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitesinde öğrencisi olduğu Fakülteden ve İTܒde dersin açıldığı programın Fakülte Yönetim Kurulu kararı olduğu taktirde 08 -10 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Misafir Öğrenci Ders kayıt formu için tıklayınız.