English
 
 

Lisans

Bina Kodları

Lisans Program Kodları

LİSANS DERS PROGRAMLARI

2018-2019 Güz Dönemi Açılan Dersler [Lisans]


DUYURULAR
Ders programları ve ders kayıtları ile ilgili duyurular bu sayfada ilan edilmektedir. Öğrencilerin mutlaka tüm duyuruları okumaları ve bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.

 

Ders Kayıt Tarihleri
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

 

Genel ve Yarı Havuz Olan Dersler Hakkında

Genel ve yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.


Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine

29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.


Bitirme Tasarım Projesi Ders Kayıtları
Bitirme Tasarım Projesi ders kaydının ders kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından web üzerinden yapılması gerekir. "Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları" 2.maddesinin "Bir öğrencinin Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir." hükmü gereğince Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencilerin Bitirme Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

 

YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe)  / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)

YTO kodlu dersler Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen yabancı öğrenciler bu dersleri seçebilirler. Bu dersler ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz.


YTO coded courses are open for foreign students who want to improve their Turkish language level. These courses have no effect on gpa and graduation conditions. Grades of these non-credit courses will be seen as BL/BZ (successful/unsuccessful) on transcripts. Foreign students who want to take these courses can select them, but these courses are not substitutions of TUR coded courses.
 

Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA","ISP","FRA","ALM","JPN","RUS" ,"CIN" kodlu dersler
ITA,ISP, FRA, ALM,RUS, JPN ve CIN kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen öğrenciler bu dersleri seçebilirler.

   

"SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçiniz. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.


"ITB" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.


Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.

 

TUR ve ATA Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

10624, 10771 TUR 101 Türk Dili I

10346, 10347 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I

Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, dersler Türkçe işlenecektir. Bu dersleri almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

 

Announcement for Foreign Students who will register  for 'TUR' and 'ATA' coded courses for spring semester in 2018-2019 Academic Year;
10624, 10771 TUR 101 Türk Dili I
10346, 10347 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I

Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerin ekli form ile birlikte ders ekleme çıkarma haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin kaydının geçerli olması mümkün değildir.
Ders kayıt formu için tıklayınız.