English
 
 

Lisans ve Önlisans

Lisansüstü

Bina Kodları

Lisans Program Kodları

LİSANS VE ÖNLİSANS DERS PROGRAMLARI

2014-2015 Bahar Dönemi Açılan Dersler [Lisans ve Önlisans]


DUYURULAR
Ders programları ve ders kayıtları ile ilgili duyurular bu sayfada ilan edilmektedir. Öğrencilerin mutlaka tüm duyuruları okumaları ve bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2014-2015 Bahar Dönemi Katkı Payı/Öğrenim ücretleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Genel Duyurular
Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Genel Duyurular için Tıklayınız.

 

Ders Kayıt Tarihleri
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

 

Kontenjan Artırımları
Kontenjan artırımları ile ilgili duyurular için tıklayınız.

 

Kontenjan Yetersizliği Nedeniyle Derslerini Alamamış Öğrencilerimizin Dikkatine
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ders Kayıt Süreci ve Uygulamaları
Ders kayıt süreci ve uygulamaları için tıklayınız.

 

Ders Programı Değişikliği,Yeni Açılan Dersler, Kapatılan Dersler

Ders programında yapılan değişiklikler, yeni açılan dersler ve kapatılan dersler

 

Ders Aktarmaları
Aktarma yapılan dersler (Bir CRN'den başka bir CRN'ye öğrencilerin ders kaydının aktarılması)

 

ÇAP ve YANDAL Öğrencilerin Dikkatine
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ATA ve TUR Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

20438 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II (%100 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

20437 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II (%30 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

20276 TUR 102 Türk Dili II (%100 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, dersler Türkçe işlenecektir. Bu derslerin amacı yabancı uyruklu öğrencilere Türk Dilini öğretmektir. Bu dersleri almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Announcement for Foreign National Students who will register 'ATA' and 'TUR' coded courses for spring 2014-2015 semester;
Following TUR,ATA coded courses opened for foreign students and language of courses will be Turkish . To register these TUR,ATA coded courses , foreign students should apply to Registrar's Office during registration dates.
20438 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II (For %100 English Program foreign students)
20437 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II (For %30 English Program foreign students)
20276 TUR 102 Türk Dili II (For %100 English Program students)

 

Genel ve Yarı Havuz Olan Dersler Hakkında

Genel ve yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.


Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine

29 yaşını dolduran lisans ve önlisans öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.

 

Mimarlık Fakültesi Tarafından Açılan Paralel Dersler Hakkında

Mimarlık Fakültesi paralel açılan dersler hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.


Ders Kayıtların Danışman Öğretim Üyesi Tarafından Onaylanması
02 - 06 Şubat 2015 tarihleri arasında öğrencilerin danışmalarına giderek ders kayıtlarını onaylatmaları zorunludur. ‘ÖĞRENCİ SERVİSİ’ nden ‘Danışman Menüsü’ öğesini seçtiğinizde karşınıza çıkan sayfadan ‘Danışmanın Haftalık Görüşme Planı’ nı tıklarsanız Danışmanınızın o dönem için uygun olduğu görüşme saatlerini görebilirsiniz.


Bitirme Tasarım Projesi Ders Kayıtları
Bitirme Tasarım Projesi ders kaydının ders kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından web üzerinden yapılması gerekir. "Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları" 2.maddesinin "Bir öğrencinin Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir." hükmü gereğince Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencilerin Bitirme Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA","ISP","FRA","ALM","JPN" kodlu dersler
ITA,ISP, FRA, ALM ve JPN kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen öğrenciler bu dersleri seçebilirler.

 

"SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçiniz. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.


"ITB" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.


Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.


BIL 101E Muafiyet Sınavı
BIL 101E muafiyet sınavı hakkında detaylı bilgi: https://bil.bb.itu.edu.tr/


Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerin ekli form ile birlikte ders kayıt haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin kaydının geçerli olması mümkün değildir.
Ders kayıt formu için tıklayınız.


Misafir Öğrencilerin Ders Kayıtları
Misafir Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitesinde öğrencisi olduğu Fakülteden ve İTܒde dersin açıldığı programın Fakülte Yönetim Kurulu kararı olduğu taktirde en geç 06 Şubat 2015 tarihine dek kayıtları yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Misafir Öğrenci Ders kayıt formu için tıklayınız.