English
 
 

Lisans ve Önlisans

Lisansüstü

Bina Kodları

Lisans Program Kodları

LİSANS VE ÖNLİSANS DERS PROGRAMLARI

2015-2016 Güz Dönemi Açılan Dersler [Lisans ve Önlisans]


DUYURULAR
Ders programları ve ders kayıtları ile ilgili duyurular bu sayfada ilan edilmektedir. Öğrencilerin mutlaka tüm duyuruları okumaları ve bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.

Genel Duyurular
Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Genel Duyurular için Tıklayınız.

 

Ders Kayıt Süreci ve Uygulamaları
Ders kayıt süreci ve uygulamaları için tıklayınız.

 

Ders Kayıt Tarihleri
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

 

Ders Programı Değişikliği,Yeni Açılan Dersler, Kapatılan Dersler

Ders programında yapılan değişiklikler, yeni açılan dersler ve kapatılan dersler

 

Ders Aktarmaları
Aktarma yapılan dersler (Bir CRN'den başka bir CRN'ye öğrencilerin ders kaydının aktarılması)

 

ÇAP ve YANDAL Öğrencilerin Dikkatine
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Genel ve Yarı Havuz Olan Dersler Hakkında

Genel ve yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.

 

Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları

Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları

 

29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine

29 yaşını dolduran lisans ve önlisans öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.

 

Yatay Geçiş ve Ders Kayıtları Hakkında
Ders kayıt tarihlerinde bağlı bulunduğunuz mevcut planın derslerini alacaksınız. Yatay Geçiş yapmanız halinde dersleri drop edip yeni planınıza göre ders seçeceksiniz. Bu konuda gerekli kolaylık sağlanılacak olup, hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacaktır.

 

Mimarlık Fakültesi Tarafından Açılan Paralel Dersler Hakkında

Mimarlık Fakültesi paralel açılan dersler hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.

 

BUS 320 Entrepreneurship

BUS 320 kodlu SUNY seçmeli ve tüm UOLP öğrencilerine açık Entrepreneurship dersi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamına alınmıştır.


Ders Kayıtların Danışman Öğretim Üyesi Tarafından Onaylanması
14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında öğrencilerin danışmalarına giderek ders kayıtlarını onaylatmaları zorunludur. ‘ÖĞRENCİ SERVİSİ’ nden ‘Danışman Menüsü’ öğesini seçtiğinizde karşınıza çıkan sayfadan ‘Danışmanın Haftalık Görüşme Planı’ nı tıklarsanız Danışmanınızın o dönem için uygun olduğu görüşme saatlerini görebilirsiniz.


Bitirme Tasarım Projesi Ders Kayıtları
Bitirme Tasarım Projesi ders kaydının ders kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından web üzerinden yapılması gerekir. "Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları" 2.maddesinin "Bir öğrencinin Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir." hükmü gereğince Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencilerin Bitirme Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA","ISP","FRA","ALM","JPN" kodlu dersler
ITA,ISP, FRA, ALM ve JPN kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen öğrenciler bu dersleri seçebilirler.

 

FIZ 421 İleri Fizik Proje Lab. / FIZ 421E Advanced Physics Project Lab. Derslerini Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

"SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçiniz. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.


"ITB" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.


Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.

 

ATA ve TUR Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

10862 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I (%100 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

10860 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I (%30 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

10047 TUR 101 Türk Dili I (%100 İngilizce Programı Öğrencileri İçin)

Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, dersler Türkçe işlenecektir. Bu derslerin amacı yabancı uyruklu öğrencilere Türk Dilini öğretmektir. Bu dersleri almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Announcement for Foreign National Students who will register 'ATA' and 'TUR' coded courses for fall 2015-2016 semester;
Following TUR,ATA coded courses opened for foreign students and language of courses will be Turkish . To register these TUR,ATA coded courses , foreign students should apply to Registrar's Office during registration dates.
10862 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I (For %100 English Program foreign students)
10860 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I (For %30 English Program foreign students)
10047 TUR 101 Türk Dili I (For %100 English Program students)

BIL 101E Muafiyet Sınavı
BIL 101E muafiyet sınavı hakkında detaylı bilgi https://bil.bb.itu.edu.tr/ web sayfasında açıklanacaktır.


Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerin ekli form ile birlikte ders kayıt haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin kaydının geçerli olması mümkün değildir.
Ders kayıt formu için tıklayınız.


Misafir Öğrencilerin Ders Kayıtları
Misafir Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitesinde öğrencisi olduğu Fakülteden ve İTܒde dersin açıldığı programın Fakülte Yönetim Kurulu kararı olduğu taktirde en geç 18 Eylül 2015 tarihine dek yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Misafir Öğrenci Ders kayıt formu için tıklayınız.