English
 
 

Lisans

Lisansüstü

Bina Kodları

Lisans Program Kodları

LİSANS DERS PROGRAMLARI

2016-2017 Bahar Dönemi Açılan Dersler [Lisans]


DUYURULAR
Ders programları ve ders kayıtları ile ilgili duyurular bu sayfada ilan edilmektedir. Öğrencilerin mutlaka tüm duyuruları okumaları ve bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.


Genel Duyurular
Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Genel Duyurular için Tıklayınız.

 

Ders Kayıt Tarihleri
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

 

ÇAP ve YANDAL Öğrencilerin Dikkatine
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 Genel ve Yarı Havuz Olan Dersler Hakkında

Genel ve yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.

 

Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine

29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.

 

Bitirme Tasarım Projesi Ders Kayıtları
Bitirme Tasarım Projesi ders kaydının ders kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından web üzerinden yapılması gerekir. "Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları" 2.maddesinin "Bir öğrencinin Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir." hükmü gereğince Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencilerin Bitirme Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

 

YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe)  / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)

YTO kodlu dersler Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen yabancı öğrenciler bu dersleri seçebilirler. Bu dersler ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz.
YTO coded courses are open for foreign students who want to improve their Turkish language level. These courses have no effect on gpa and graduation conditions. Grades of these non-credit courses will be seen as BL/BZ (successful/unsuccessful) on transcripts. Foreign students who want to take these courses can select them, but these courses are not substitutions of TUR coded courses.
 

Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA","ISP","FRA","ALM","JPN","RUS" kodlu dersler
ITA,ISP, FRA, ALM,RUS ve JPN kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen öğrenciler bu dersleri seçebilirler.

   

"SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçiniz. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.


"ITB" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.


Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.

 

ATA ve TUR Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

20358, 20368 TUR 102 Türk Dili II

20235, 20236 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II

Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, dersler Türkçe işlenecektir. Bu derslerin amacı yabancı uyruklu öğrencilere Türk Dilini öğretmektir. Bu dersleri almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Announcement for Foreign National Students who will register  'ATA' and 'TUR' coded courses for spring 2016-2017 semester;
20358, 20368 TUR 102 Türk Dili II

20235, 20236 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II

Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerin ekli form ile birlikte ders ekleme çıkarma haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin kaydının geçerli olması mümkün değildir.
Ders kayıt formu için tıklayınız.


Misafir Öğrencilerin Ders Kayıtları
Misafir Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitesinde öğrencisi olduğu Fakülteden ve İTܒde dersin açıldığı programın Fakülte Yönetim Kurulu kararı olduğu taktirde 08 -10 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Misafir Öğrenci Ders kayıt formu için tıklayınız.