Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal %30 ve %100 İngilizce Programlar Arasındaki Geçişlerde Uygulanacak Kurallar

 

1.      İTÜ lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin, 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere başvuruda bulunacakları Çift Anadal (ÇAP), Yatay geçiş ve Yandal başvurularında, %30 ve %100 İngilizce programları arasındaki tercihler ile ilgili olarak “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” , “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”, “İTÜ Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “Çift Anadal Programı Uygulama Esasları” ve “Yandal Uygulama Esasları” hükümleri kapsamında aşağıda belirtilen kuralların uygulanması kararlaştırılmıştır.  

 

2.      Tüm %30 İngilizce programlarında kayıtlı öğrenciler, diğer  %30 İngilizce programlarına yatay geçiş tercihinde bulunabilirler.  

 

3.      Tüm %100 İngilizce programlarında kayıtlı öğrenciler, diğer %100 İngilizce programlarına yatay geçiş tercihinde bulunabilirler.

 

4.      Tüm %100 İngilizce programlarında kayıtlı öğrenciler diğer %30 İngilizce programlarına yatay geçiş tercihinde bulunabilirler.

 

5.      Tüm %30 İngilizce programlarından sadece 3.yarıyılda %100 İngilizce programlarına geçiş tercihinde bulunulabilir. 5. Yarıyıl için "%30 İngilizce programlarından %100 İngilizce programlarına"  yatay geçiş tercihi kabul edilmeyecektir.

 

6.      % 30 İngilizce programlardan % 100 İngilizce programlara yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, öğrenci katkı payını, 02.09.2010 tarihli ve 27690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararının 8.maddesi hükmü gereği, %100 İngilizce öğrenim gören öğrenciler statüsünde ödeyeceklerdir.

 

7.      Lisans programlarının ÇAP ve YANDAL programları tektir. İkinci anadal ve yandal programlarında alınan derslerin kredisi için İngilizce yüzdesi mezuniyet koşulu olarak aranmamaktadır. %100 İngilizce programa kayıtlı olan ve ikinci ANADAL veya YANDAL’a  başvurusu kabul edilen öğrencilere ikinci ANADAL veya YANDAL programlarını tamamladıklarında mezun olunan programın %30 İngilizce programında verilen lisans diploması verilecektir.

 

8.      Adı aynı olan programlar arasında sadece yatay geçiş yapılabilecektir. ÇAP ve YANDAL başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

9.      %30 İngilizce programında alınan bir ders; dersin eşit veya daha yüksek kredili ve içeriğinin %100 İngilizce programda verilen ders ile uyumlu olması şartıyla, İngilizce alınıp alınmadığı, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, %100 İngilizce programında tekrar ettirilmez.