English  
  ÇAP, YANDAL, YATAY GEÇİŞ

Yönetmelik ve Senato Esasları

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK Yönetmeliği)

İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

İTÜ Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu

Lisans Ders İntibakları İle İlgili 29.09.2015 Günlü Senato Kararları

İTÜ Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal %30 ve %100 İngilizce Programlar Arasındaki Geçişlerde Uygulanacak Kurallar


Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci


 YATAY GEÇİŞ

2015-2016 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

2014-2015 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

2013-2014 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

2012-2013 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

2011-2012 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar


 ÇAP

ÇAP Programları

ÇAP Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu

2015-2016 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

2014-2015 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

2013-2014 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

2012-2013 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

2011-2012 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar


 YANDAL

Yandal Programları

2015-2016 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

2014-2015 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

2013-2014 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

2012-2013 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

2011-2012 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar


Denklik Belgesi

Daha önce yurt dışında bir üniversitede okumuş ve üniversitemize yatay geçiş yapmak ya da lisansüstü başvuruda bulunmak isteyenler Yükseköğretim Kurulu’nun http://www.yok.gov.tr/ internet adresinden denklik başvurusunda bulunabilirler. 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09