English  
 
ASKERLİK İŞLEMLERİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak , Milli Savunma Bakanlığı’nın 1111 sayılı Askerlik Kanununa bağlı olarak gerçekleştirilen askerlik işlemleri;


Askerlik işlemleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın web sitesi: http://www.msb.gov.tr/


Üniversitemize yeni kayıt olan 29 yaşından küçük olup askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerden askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanname alınmaktadır. Bu beyannameye bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden kayıt olan öğrencilerin askerlik erteleme işlemlerinin hangi tarihe kadar olduğu kontrol edilmektedir. Yeni kayıt olan öğrencilerin bağlı oldukları askerlik şubelerine üniversitemiz tarafından öğrenci durum belgesi gönderilmektedir.


29 yaşını dolduran lisans ve önlisans öğrencileri bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.


Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesilme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt gibi durumları en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile üniversitemiz tarafından bildirilmektedir.


Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olup, yeniden üniversiteye kayıt olanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir. 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09