2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ
YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ TARİH
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 26 Haziran 2019
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Web'den  Başvuruları 1-19 Ağustos 2019
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yatay Geçiş Ek Madde-1) Web'den Başvuruları 1-15 Ağustos 2019
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi (ÖİDB tarafından) 20 Ağustos 2019
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından  Özel Yetenek Sınavının Yapılması 21 Ağustos 2019
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi 22 Ağustos 2019
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakültelerin İlgili Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi 22-23 Ağustos 2019
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 26 Ağustos 2019
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 27-28 Ağustos 2019
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 29 Ağustos 2019
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kabulleri 2-3 Eylül 2019
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 4 Eylül 2019
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 4 Eylül 2019
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin (ÖİDB) (WEB’den) Kabulü 5 Eylül 2019
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçiş Yedekten Asile Geçen Yedeklerin İlanı ve Kabulü (WEB’den) 6 Eylül 2019
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve YKS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları MAT,FIZ,KIM,ING,ATA,TUR,BIL,EKO,HUK,ITB,SNT kodlu derslerinin genel havuz intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 11 Eylül 2019
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve YKS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları genel havuz derslerinden Fakülte/Konservatuar intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 12 Eylül 2019
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve YKS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Daha Önceki Kurumlarında Almış Oldukları Derslerin Muafiyetlerinin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının Fakülteler Tarafından  Bildirilmesi 13 Eylül 2019