2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM
GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 06 Mayıs-21 Haziran 2019
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuruları 06 Mayıs-21 Haziran 2019
Mülakat 26-28 Haziran 2019
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 3 Temmuz 2019
Kazananların İlanı 5 Temmuz 2019
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 10-12 Temmuz 2019
Yabancı uyruklu kontenjanından kesin kayıt hakı kazanan adayların Öğrenim ücretlerinin yatırılması 10-12 Temmuz 2019
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretlerinin Yatırılması 19-23 Ağustos 2019
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 29 Ağustos 2019
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 3-4 Eylül 2019
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 5 Eylül 2019
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 6 Eylül 2019
Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 10-11-12 Eylül 2019
Güz Yarıyılı Başlangıcı 16 Eylül 2019
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 16 Eylül 2019
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi(Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 16-20 Eylül 2019
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 16-20 Eylül 2019
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 23-27 Eylül 2019
Dönem Ara Tatili 4 - 8 Kasım 2019
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi(Takip eden yarıyıl İTÜ de Doktora öğrenimine başlayacaklar için) 15 Kasım 2019
Doktora Yeterlik Sınavları 2-31 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 7 Aralık 2019
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 9-13 Aralık 2019
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 18 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 23-31 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu 27 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 02-14 Ocak 2020
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  19 Ocak 2020 Saat: 24:00
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 10 Ocak 2020
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 20 Kasım 2019-28 Ocak 2020
Yatay Geçiş Başvuruları 20 Kasım 2019-28 Ocak 2020
Mülakat 30-31 Ocak 2020
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 27-31 Ocak 2020
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 3 Şubat 2020 (Saat:17:00)
Kazananların İlanı 5 Şubat 2020
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 06-07 Şubat 2020
Yeni Kayıt yaptıracak yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 06-07 Şubat 2020
Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik-uzmanlık alan dersi) Danışman onayı ile WEB'den 05-06-07 Şubat 2020
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 14 Şubat 2020 (Saat:17:00)
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 10 Şubat 2020
Yeni kazanan ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerin Danışman onayı ile ders kayıtları (WEB'den) 10-14 Şubat 2020
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 10-14 Şubat 2020
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 10 -14  Şubat 2020
Yedek Listelerin İlanı 10 Şubat 2020
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 11 Şubat 2020
Yedek Listeden Asile geçen Yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 11 Şubat 2020
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.) 17-21 Şubat 2020
Dönem Ara Tatili 30 Mart - 03 Nisan 2020
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 20 Nisan 2020
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi (Takip eden yarıyıl İTÜ de Doktora öğrenimine başlayacaklar için) 4 Mayıs 2020
Doktora Yeterlik Sınavları 4-29 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 11-16 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Sonu 22 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 28 Mayıs- 7 Haziran 2020
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 8-12 Haziran 2020
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 14 Haziran 2020 Saat:24:00
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 15 Haziran 2020
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni Belirlendiğinde İlan Edilecektir.
Doktora Mezuniyet Töreni Belirlendiğinde İlan Edilecektir.