2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ
YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ TARİH
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 19 Haziran 2017
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 20 Ağustos 2017
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi (ÖİDB tarafından) 16 Ağustos 2017
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından
Özel Yetenek Sınavının Yapılması
17 Ağustos 2017
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakültelerin İlgili Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi 25-26 Ağustos 2017
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi 21 Ağustos 2017
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 28 Ağustos 2017
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yatay Geçiş Ek Madde-1) Başvuruları 22-29 Ağustos 2017
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 29 Ağustos 2017
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 29 Ağustos 2017
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin (ÖİDB) (WEB’ten) Kabulü 5 Eylül 2017
İTÜ içinden Yedeklerin İlanı ve Kabulü 6 Eylül 2017
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 5-6 Eyül 2017
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 4 Eylül 2017
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kabulleri 6 Eylül 2017
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları MAT,FIZ,KIM,ING,ATA,TUR kodlu derslerinin genel havuz intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 8 Eylül 2017
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları genel havuz derslerinden Fakülte/Konservatuar intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 8 Eylül 2017
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile
Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Daha Önceki Kurumlarında Almış Oldukları Derslerin
Muafiyetlerinin  Fakülteler Tarafından  Bildirim Tarihi
11 Eylül 2017