2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 26 Nisan-14 Haziran 2017
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuruları 26 Nisan-14 Haziran 2017
Mülakat 21-22-23 Haziran 2017
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 30 Haziran 2017
Kazananların İlanı 5 Temmuz 2017
 Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 11-14 Temmuz 2017
 Yabancı uyruklu kontenjanından kesin kayıt hakı kazanan adayların Öğrenim ücretlerinin yatırılması 11-14 Temmuz 2017
 Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretlerinin Yatırılması 14-18 Ağustos 2017
 Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 25 Ağustos 2017
 Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 7-8 Eylül 2017
 Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 11 Eylül 2017
 Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 12 Eylül 2017
 Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 6-7 Eylül 2017
 Güz Yarıyılı Başlangıcı 11 Eylül 2017
 Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 11 Eylül 2017
Yaz Öğretimi sonunda Mezun olanlar ile Yedekten Asile geçip kesin Kayıtlarını yaptıran
öğrencilerin kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den
11-15 Eylül 2017
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi(Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya
Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)
11-15 Eylül 2017
 Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 11-15 Eylül 2017
 Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 18-22 Eylül 2017
 A R A 30 Ekim-3 Kasım 2017
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 17 Kasım 2017
Doktora Yeterlik Sınavları 24 Kasım-22 Aralık 2017
 Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 1 Aralık 2017
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 11-15 Aralık 2017
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 22 Aralık 2017
 Güz Yarıyılı Sonu 22 Aralık 2017
 Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 3-12 Ocak 2018
 Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  13 Ocak 2018 (Saat 17:30)
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 30 Aralık 2017
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 20 Kasım 2017-19 Ocak 2018
Yatay Geçiş Başvuruları 20 Kasım 2017-19 Ocak 2018
Mülakat 23-24 Ocak 2018
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 22-26 Ocak 2018
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 25 Ocak 2018
Kazananların İlanı 29 Ocak 2018
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 31 Ocak 2018-01 Subat 2018
Yeni Kayıt yaptıracak yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 31 Ocak 2018-01 Subat 2018
Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik-uzmanlık alan dersi) Danışman onayı ile WEB'den 31 Ocak  (Saat 11:00) -2 Şubat 2018
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 5 Şubat 2018
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 5 Şubat 2018
Yeni kazanan ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerin Danışman onayı ile ders kayıtları (WEB'den) 5-9 Şubat 2018
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders
Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)
5-9 Şubat 2018
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 5-9 Şubat 2018
Yedek Listelerin İlanı 2 Şubat 2018
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 5 Şubat 2018
Yedek Listeden Asile geçen Yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 5 Şubat 2018
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.) 12-16 Şubat 2018
A R A 26-30 Mart 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 24 Nisan 2018
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 4 Mayıs 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 4-25 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu 18 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 28 Mayıs-8 Haziran 2018
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 4-8 Haziran 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 9 Haziran 2018
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 13 Haziran 2018
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni Belirlendiğinde İlan Edilecektir.
Doktora Mezuniyet Töreni Belirlendiğinde İlan Edilecektir.