English  
 

 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ 
GÜZ YARIYILI TARİH
Fakülteler tarafından güz yarıyılı ders programlarının ÖİDB'ye son bildirilme tarihi  26 Mayıs 2017
UOLP programları ve Yurtdışı kontenjanından yeni yerleştirilen öğrencilerin
Öğrenim ücretlerinin yatırılması
10-18 Ağustos 2017
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 4 Ağustos 2017
Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları 14-15-16 Ağustos 2017
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 14-18 Ağustos 2017
4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı  21 Ağustos 2017 (Saat 10:00)
3. Sınıf Öğrencileri Öğrencilerin WEB Ders Kaydı   22 Ağustos 2017 (Saat 10:00)
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı  23 Ağustos 2017  (Saat 10:00)
0-34.99 (34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı   24 Ağustos 2017 (Saat 10:00)
Tüm Lisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması  25-26-27 Ağustos 2017
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları 8 Eylül 2017
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 8 Eylül 2017
İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin
(Konservatuar öğrencileri hariç) WEB’den Ders Atamaları
(Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)
8 Eylül 2017
İTÜ Açılış Tarihi 8 Eylül 2017
Güz Yarıyılı Başlangıcı 11 Eylül 2017
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte) 11-12 Eylül 2017
Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya
Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
11-15 Eylül 2017
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp
Bir Başka Derse Yazılma
11-15 Eylül 2017
Bir Dersten Tümüyle Çekilme
(Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)
18-22 Eylül 2017
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci bilgi sistemine
bölümler tarafından girilmesi
25-29 Eylül 2017
Dönem Ara Tatili 30 Ekim-3 Kasım 2017
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 1 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin
Listesinin İlanı
18 Aralık-27 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu 22 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 3 Ocak-12 Ocak 2018
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 12 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  13 Ocak 2018 (Saat 17:30)
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 15 Ocak-19 Ocak 2018
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 15 Ocak-19 Ocak 2018
Staj Raporlarının Komisyonca Değerlendirilmesi ve Sisteme Girilmesinin Son Tarihi 19 Ocak 2018  
Mazeret Notlarının Son Giriş Tarihi  19 Ocak 2018 (Saat 17:30)
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 31 Ocak 2018   
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 30 Aralık 2017
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 22 Ocak-26 Ocak 2018
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları 26 Ocak 2018
4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı   29 Ocak 2018 (Saat 14:00 - 17:00)
3. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı  30 Ocak 2018 (Saat 10:00 - 13:00)
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı   30 Ocak 2018 (Saat 14:00 - 17:00)
0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin ve
İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB Ders Kaydı 
31 Ocak 2018  (Saat 10:00 - 13:00)
Tüm Lisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması 1-2-3 Şubat 2018
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 5 Şubat 2018
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 5 Şubat 2018
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında
Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
5-9 Şubat 2018
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 5-9 Şubat 2018
Bir Dersten Tümüyle Çekilme
(Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)
12-16 Şubat 2018
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine
Bölümler tarafından girilmesi
19-23 Şubat 2018
Dönem Ara Tatili 26-30 Mart 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 24 Nisan 2018
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine
Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
14-19 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu 18 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 28 Mayıs-8 Haziran 2018
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim
Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
8 Haziran 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  9 Haziran 2018 (Saat 17:30)
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Öğretim Üyelerinin belirlediği Saat ve Yerde) 11-12-13 Haziran 2018
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 11-12-13 Haziran 2018
Staj Raporlarının Komisyonca Değerlendirilmesi ve Sisteme Girilmesinin Son Tarihi 15 Haziran 2018
Mazeret notlarının son giriş tarihi 15 Haziran 2018
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 27 Haziran 2018
YAZ ÖĞRETİMİ TARİH
Yaz Öğretimi Ders Programlarının İlanı 28 Mayıs 2018
Yaz Öğretimi Kayıtları 11-12-13 Haziran 2018
Kapatılacak Derslerin Tespiti ve İlanı 14 Haziran 2018
Yaz Öğretimi Başlangıcı 18 Haziran 2018
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 18-19 Haziran 2018
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 20-21 Haziran 2018
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 22 Haziran 2018
Yaz Öğretimi Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen
Öğrencilerin Listesinin İlanı
30 Temmuz-3 Ağustos 2018
Yaz Öğretimi Sonu 3 Ağustos 2018
Yaz Öğretimi Sınavları  6-10 Ağustos 2018
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 11 Ağustos 2018
Yaz Öğretimi Staj Son Giriş Tarihi 11 Ağustos 2018
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Kurul Kararlarının Bildirilmesi 29 Ağustos 2018