2017-2017 Akademik Takviminde Yapılan Değişiklikler

 

04.08.2017 Tarihinde Yapılan Değişiklik

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Lisans ve Lisansüstü Akademik Takvimlerinde öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin bankaya yatırılma tarihleri ile yine Lisansüstü Akademik Takviminde yer alan “Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıt Tarihleri” ile “Yedek Kayıt Listelerinin İlanı” ve “Yedek Kayıt Tarihleri” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ  Mevcut hali  Düzeltilmiş hali
UOLP programları ve Yurtdışı kontenjanından yeni yerleştirilen öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin yatırılması 2-11 Ağustos 2017 10-18 Ağustos 2017
 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ  Mevcut hali  Düzeltilmiş hali
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretlerinin Yatırılması 7-11 Ağustos 2017 14-18 Ağustos 2017
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 28-29 Ağustos 2017 7-8 Eylül 2017
 Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 6 Eylül 2017 11 Eylül 2017
 Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 7-8 Eylül 2017 12 Eylül 2017