2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ
YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ  TARİH
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı  20 Haziran 2016
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 21 Ağustos 2016
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi (ÖİDB tarafından) 17 Ağustos 2016
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından Özel Yetenek Sınavının Yapılması 18 Ağustos 2016
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakültelerin İlgili Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi 25-26 Ağustos 2016
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi 22 Ağustos 2016
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 29 Ağustos 2016
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yatay Geçiş Ek Madde-1) Başvuruları 23 - 31 Ağustos 2016
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 31 Ağustos 2016
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 2 Eylül 2016
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin (ÖİDB) (WEB’ten) Kabulü 5 Eylül - 6 Eylül 2016
İTÜ içinden Yedeklerin İlanı ve Kabulü 7 Eylül 2016
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 5-6 Eylül 2016
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 5 Eylül 2016
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kabulleri 06 – 07 Eylül 2016
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları MAT,FIZ,KIM,ING,ATA,TUR kodlu derslerinin genel havuz intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 19 Eylül 2016
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan  ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları genel havuz derslerinden Fakülte/Konservatuar intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 20 Eylül 2016
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Daha Önceki Kurumlarında Almış Oldukları Derslerin Muafiyetlerinin  Fakülteler Tarafından  Bildirim Tarihi  21 Eylül 2016