2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 09 Mayıs – 20 Haziran 2016
Yatay Geçiş Başvuruları 09 Mayıs – 20 Haziran 2016
Mülakat 27 Haziran – 29 Haziran 2016
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 01 Temmuz 2016
Kazananların İlanı 11 Temmuz 2016
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 18–22 Temmuz 2016
Yabancı uyruklu kontenjanından kesin kayıt hakı kazanan adayların Öğrenim ücretlerinin yatırılması 18-22 Temmuz 2016
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretlerinin Yatırılması 15-19 Ağustos 2016
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 26 Ağustos 2016
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 05 –06 Eylül 2016
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 07 Eylül 2016
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 08-09 Eylül 2016
Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 07-08 Eylül 2016
Açılış Tarihi  
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2016
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 19 Eylül 2016
Yaz Öğretimi sonunda Mezun olanlar ile Yedekten Asile geçip kesin Kayıtlarını yaptıran öğrencilerin kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 19-23 Eylül 2016
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi(Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 19-23 Eylül 2016
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 19-23 Eylül 2016
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 26-30 Eylül 2016
A R A 07-11 Kasım 2016
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 25 Kasım 2016
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 09 Aralık 2016
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 19-23 Aralık 2016
Doktora Yeterlik Sınavları 01 – 30 Aralık 2016
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 30 Aralık 2016
Güz Yarıyılı Sonu 30 Aralık 2016
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 04 – 13 Ocak 2017
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 15 Ocak 2017 Saat:17.30
BAHAR YARIYILI  
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 07 Ocak 2017
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 28 Kasım 2016 - 23 Ocak 2017
Yatay Geçiş Başvuruları 28 Kasım 2016 - 23 Ocak 2017
Mülakat 25 – 26 Ocak 2017
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 23 – 27 Ocak 2017
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 30 Ocak 2017
Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik-uzmanlık alan dersi) Danışman onayı ile WEB'den 01– 02 - 03 Şubat 2017 saat 11:00
Kazananların İlanı 01 Şubat 2017
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 02 – 03 Şubat 2017
Yeni Kayıt yaptıracak yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 02 – 03 Şubat 2016
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 06 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 06- Şubat 2017 
Yeni kazanan ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerin Danışman onayı ile ders kayıtları (WEB'den) 06_10 Şubat 2017
Yedek Listelerin İlanı 07 Şubat 2017
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 08- Şubat 2017
Yedek Listeden Asile geçen Yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 08- Şubat 2017
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 06-10 Şubat 2017
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 06-10 Şubat 2017
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.) 13–17 Şubat 2017
A R A 27 - 31 Mart 2017
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 24 Nisan 2017
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 05 Mayıs 2017
Bahar Yarıyılı Sonu 19 Mayıs 2017
Doktora Yeterlik Sınavları 05 – 26 Mayıs 2017
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 29 Mayıs – 09 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 10 Haziran 2017 saat 17:30
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 05 – 09 Haziran 2017
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2017
Doktora Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2017
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 16 Haziran 2017