2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

 TARİH

İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 

12 Haziran 2015

İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi

14 Ağustos 2015

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi(ÖİDB tarafından)

17 Ağustos 2015

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından Özel Yetenek Sınavının Yapılması

18 Ağustos 2015

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakültelerin İlgili Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi

17-18 Ağustos 2015
 

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi

20 Ağustos 2015

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı

 

21 Ağustos 2015
 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yatay Geçiş Ek Madde-1) Başvuruları

24 - 28 Ağustos 2015

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı

26 Ağustos 2015

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı

28 Ağustos 2015

ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin (ÖİDB) (WEB’ten) Kabulü

31 Ağustos- 2 Eylül 2015

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri

 

31 Ağustos-02 Eylül 2015

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı

02 Eylül 2015

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kabulleri

03 – 04 Eylül 2015

İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Daha Önceki Kurumlarında Almış Oldukları Derslerin Muafiyetlerinin  Fakülteler Tarafından Son Bildirim Tarihi

07 Eylül 2015