Değişiklik: Üniversite Senatosunun 05.06.2014 günlü ve 597 sayılı toplantısında alınan karar gereğince yapılan değişiklikler kırmızı renkte gösterilmiştir.

 
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ
YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ  TARİH
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı  6 Haziran 2014
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 8 Ağustos 2014
İTÜ Dışı Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi 26 Ağustos 2014
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi(ÖİDB tarafından) 11 Ağustos 2014
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından Özel Yetenek Sınavının Yapılması 12-13-14 Ağustos 2014
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi 18 Ağustos 2014
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 3 Eylül 2014
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 5 Eylül 2014
İTÜ İçi Yatay Geçiş ile kabul edilen öğrencilerin İntibak Raporlarının Fakülteler tarafından ÖİDB ye son bildirim tarihi 8 Eylül 2014
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulü (ÖİDB) 08-10 Eylül 2014
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 04-05 Eylül 2014
 
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının ÖİDB Tarafından Sisteme Girilmesi 07 Eylül 2014
 
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonucuna Göre Fakülte Komisyonları Tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi 08 Eylül 2014 Saat:16:30
 
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı 09 Eylül 2014
 
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 10-11 Eylül 2014
 
İTÜ Dışı Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin daha önceki Kurumlarında almış oldukları derslerin muafiyetlerinin  Fakülteler tarafından bildirilmesi 11 Eylül 2014

 

İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal başvurularının değerlendirilmesi 2013-2014 Yaz Öğretimi not girişleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.