2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Seçim Takviminin 10-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında olması ve bu tarihlerde ulaşım ve barınmada yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrencilerin mağdur olabileceği dikkate alınarak 16.01.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilen 2014 ÖSYS Takviminde yer alan kayıt tarihlerin değiştirilmesi nedeniyle İTÜ Üniversite Senatosu'nun 05.06.2014 günlü ve 597 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Akademik Takvimde yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

 

Lisans Takviminde Yapılan Değişiklikler

GÜZ YARIYILI

YENİ TARİH

UOLP programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin yatırılması

01-02-03-04-05 Eylül 2014

Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları

01-02-03 Eylül 2014

BIL101E dersi için muafiyet sınavı

01-02-03-04-05 Eylül 2014

Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

18-22 Ağustos 2014

İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Konservatuar öğrencileri hariç) WEB’den Ders Atamaları

(Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)

08 Eylül 2014

4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

25.08.2014 saat 10:00

3. Sınıf Öğrencileri ve Tüm Önlisans Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

26.08.2014 saat 10:00

2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

27.08.2014 saat 10:00

0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

28.08.2014 saat 10:00

Tüm Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması 

29-30-31 Ağustos 2014

 

İngilizce Hazırlık Takviminde Yapılan Değişiklikler

GÜZ YARIYILI

YENİ TARİH

İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları (Lisans ve Yüksek Lisans Beklemeli öğrenciler için)

25-29 Ağustos 2014

Kurumsal TOEFL Sınav Kayıtları(Beklemeli UOLP öğrencileri için)

28-29 Ağustos 2014

Kurumsal TOEFL Sınav Kayıtları(Yeni kayıt olan UOLP öğrencileri için)

01-02-03 Eylül 2014

İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı (I.oturum)

04 Eylül 2014 saat 13:00

İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı (II.oturum) (Sadece I.oturumda başarılı olanlar girecektir.)

05 Eylül 2014 saat 13.00

İngilizce Yeterlilik Sınavı (I.oturum)

04 Eylül 2014 saat 13:00

İngilizce Yeterlilik Sınavı (II.oturum)( Sadece I.oturumda başarılı olanlar girecektir.)

05 Eylül 2014 saat 13.00

Kurumsal TOEFL Sınavı

04 Eylül 2014 saat 09:00

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

06 Eylül 2014

Kurumsal TOEFL Sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi

06 Eylül 2014

Lisans Hazırlık Sınıfı Düzey Belirleme Sınavları

(Kesin Kaydı yapılan ve Hazırlık Sınıfında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı Kayıt Oldukları Gün saat 17:00’de yapılacaktır.)

01-02-03 Eylül 2014

 

Önkayıt Takviminde Yapılan Değişiklikler

GÜZ YARIYILI

YENİ TARİH

Denizcilik Fakültesine Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Ön Kaydı

25 - 26 Ağustos 2014

Konservatuar Programları, SUNY Moda Tasarımı Programı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı

08 Eylül 2014

Konservatuar Programları, SUNY Moda Tasarımı Programı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları

09 Eylül 2014

 

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Sürecinde Yapılan Değişiklikler

GÜZ YARIYILI

YENİ TARİH

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

04-05 Eylül 2014

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının ÖİDB Tarafından Sisteme Girilmesi (YENİ EKLENDİ)

07 Eylül 2014

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının  İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonucuna Göre  Fakülte Komisyonları Tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi

08 Eylül 2014 Saat:16:30

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

09 Eylül 2014

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri

10-11 Eylül 2014

 

Lisansüstü Takviminde Yapılan Değişiklikler

GÜZ YARIYILI

YENİ TARİH

Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

18-22 Ağustos 2014

 

Üniversite Senatosunun 05.06.2014 günlü ve 597 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 2.Öğretim Lisansüstü Takviminde yapılan değişiklik

2.Öğretim Lisansüstü Takviminde Yapılan Değişiklikler

BİRİNCİ DÖNEM

YENİ TARİH

1. Dönem Derslerinin Tamamlanması

10 Aralık 2014