2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

 TARİH

Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı (İTÜ içi yatay geçiş)

21 Haziran 2013

Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi

15 Ağustos 2013

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Listesinin Bildirilmesi(ÖİDB tarafından)

16 Ağustos 2013

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranlara Konservatuar Tarafından Özel Yetenek Sınavının Yapılması

19-23 Ağustos 2013

Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuranların Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının  Konservatuar Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi

26 Ağustos 2013

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı

4 Eylül 2013

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı

6 Eylül 2013

ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulü (ÖİDB)

09-10 Eylül 2013

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

09-10 Eylül 2013

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının  Fakülte Komisyonları Tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi

10 Eylül 2013 Saat:16:30

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

11 Eylül 2013

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri

12-13 Eylül 2013

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin daha önceki Kurumlarında almış oldukları derslerin muafiyetlerinin  Fakülteler tarafından bildirilmesi

4 Ekim 2013

 

İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2013. İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal başvurularının değerlendirilmesi ise 2012-2013 Yaz Öğretimi not girişleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.