2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans, Lisansüstü (Hazırlık, Önkayıt, Yatay geçiş, ÇAP ve Yandal, Öğrenci Katkı/Öğrenim Ücreti Yatırılması) Akademik takvimleri, Üniversite Senatosunun 25.04.2013 tarih, 575 sayılı toplantısında ekli şekilleri ile kabul edilmiştir.

 

İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2013. İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal başvurularının değerlendirilmesi ise 2012-2013 Yaz Öğretimi not girişleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

 

İlan edilen takvimlerde aşağıdaki hususlara ve tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Ders Kayıtları

GÜZ YARIYILI

4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

26 Ağustos 2013 Saat:10:00

3. Sınıf Öğrencileri ve Tüm Önlisans Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

27 Ağustos 2013 Saat:10:00

2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

28 Ağustos 2013 Saat:10:00

0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

29 Ağustos 2013 Saat:10:00

LYS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)

11 Eylül 2013

Tüm Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması 

12-15 Eylül 2013

BAHAR YARIYILI

İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB’den Ders Kaydı

03 Şubat 2014 Sabah:10:00-13:00

4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

03 Şubat 2014 Öğlen:14:00-17:00

3. Sınıf Öğrencilerin ve Tüm Önlisans Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

04 Şubat 2014 Sabah:10:00-13:00

2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı

04 Şubat 2014 Öğlen:14:00-17:00

0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı

05 Şubat 2014 Sabah:10:00-13:00

Tüm Lisans ve Önlisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması

06-07 Şubat 2014

 

2- a)  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince, Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödeme yükümlülüğü bulunan öğrencilerimiz ders kayıtlarını, ücretlerini ilgili bankaya yatırdıktan sonra yapabileceklerdir. Bu nedenle Öğrenci katkı payları ile öğrenim ücretlerinin bankaya yatırılması ile ilgili tarihler aşağıdaki gibidir.

Güz Yarıyılı- Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

19-23 Ağustos 2013

Bahar Yarıyılı- Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

27-31 Ocak 2014

 

b)Cezalı kayıt haftasında ders kaydı ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemini yukarıda belirtilen tarihlerde yapmayan öğrenciler, “İTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin Kayıt Yenilenmesine ilişkin 7.maddesi ile “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 15.maddesi gereğince aşağıdaki tarihlerde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini %50 cezalı ödeyerek dönem kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Güz Yarıyılı- Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

16–20 Eylül 2013

Bahar Yarıyılı- Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

10 - 14 Şubat 2014

 

- Söz konusu cezalı kayıt haftasında da herhangi bir şekilde gerekçe göstermeden ders kaydını yapmayan veya öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın, Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlemler başlığı altında yer alan,

MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Hükmü gereğince öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar ve söz konusu dönem de öğrenim sürelerinden sayılacaktır.

3- Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma süreci 1 hafta sürecektir.

Güz Yarıyılı-Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma ve Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması  

16-20 Eylül 2013

Bahar Yarıyılı-Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma ve Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması  

10 - 14 Şubat 2014

 

4- Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme süreci 2 hafta sürecektir.

Güz Yarıyılı-Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)

23 Eylül – 04 Ekim 2013

Bahar Yarıyılı-Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)

17-28 Şubat 2014

 

 2013-2014 AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ.