2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

 

YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ

 TARİH

Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı (İTÜ içi yatay geçiş)

22 Haziran 2012

Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi

16 Ağustos 2012

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı

3 Eylül 2012

ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı

5 Eylül 2012

ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulü (ÖİDB)

06-07 Eylül 2012

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

06-07 Eylül 2012

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından ÖİDB'na Bildirilmesi

11 Eylül 2012

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

12 Eylül 2012

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri

13-14 Eylül 2012

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin daha önceki Kurumlarında almış oldukları derslerin muafiyetlerinin  Fakülteler tarafından bildirilmesi

19 Ekim 2012