Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönem sonlarında bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli kararı üzerine, Üniversite Senatosunun 29.11.2012 günlü, 564 sayılı toplantısında İTÜ Lisansüstü Akademik Takviminde aşağıda kırmızı ile belirtilen değişikliklerin yapılması uygun bulunmuştur.


2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

TARİH

İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum

05 Haziran 2012 Saat: 10:00

İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum (Sadece I.oturumda başarılı olanlar girecektir.)

07 Haziran 2012 Saat: 10:00

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

11 - 15 Haziran 2012

Yatay Geçiş Başvuruları

11 - 15 Haziran 2012

Mülakat

25 – 27 Haziran 2012

Kesin Listelerin Bildirilmesi

29 Haziran 2012

Kazananların İlanı

4 Temmuz 2012

Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

09 - 13 Temmuz 2012

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

27 Ağustos 2012

Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları

27 - 29 Ağustos 2012

Yedek Kayıt Listelerinin İlanı

04 Eylül 2012  

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi

06-07 Eylül2012

Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile WEB'den

10-14 Eylül 2012

Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

10- 14 Eylül 2012

Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

17–21 Eylül 2012

Açılış Tören

 21 Eylül 2012

Güz Yarıyılı Başlangıcı

24 Eylül 2012

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

25 Eylül 2012

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

24 Eylül – 05 Ekim 2012

Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının silinmesi

8 Ekim 2012

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)

08-19 Ekim 2012

Kurban Bayramı-Cumhuriyet Bayramı

24 Ekim(Arefe yarım gün)-25 Ekim – 26 Ekim – 29 Ekim 2012

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

18 Aralık 2012

Doktora Yeterlilik Sınavı

03-31 Aralık 2012

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

17 Aralık 2012

Güz Yarıyılı Sonu

28 Aralık 2012

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

02-12 Ocak 2013

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı

14 Ocak 2013 (Saat: 17:30)  

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 16-26 Ocak 2013

Yüksek Lisans Tez  Savunma Sınavları

21-25 Ocak 2013

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi

30 Ocak 2013

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 01 Şubat 2013 (Saat: 17:30)  

BAHAR YARIYILI

TARİH

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

07-11 Ocak 2013

Yatay Geçiş Başvuruları

07-11 Ocak 2013

Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı

8 Ocak 2013

İngilizce Yeterlilik Sınavı I.oturum

10 Ocak 2013

İngilizce Yeterlilik Sınavı II.oturum (Sadece I.oturumda başarılı olanlar girecektir.)

12 Ocak 2013

Mülakat

28-30 Ocak 2013

Kesin Listelerin Bildirilmesi

31 Ocak 2013

Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman onayı ile WEB'den

04-08 Şubat 2013

Öğrenci Katkı Payının Yatırılması

04-08 Şubat 2013

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

11 Şubat 2013

Kazananların İlanı

5 Şubat 2013

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

11 - 15 Şubat 2013

Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

07-08 Şubat 2013

Bahar yarıyılında ilk kez kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları(Program Koordinatörüyle WEB'den)

07-12 Şubat 2013

Yedek Listelerin İlanı

12 Şubat 2013

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

15 Şubat 2013

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

11-22 Şubat  2013

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt

14-15 Şubat 2013

Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi

18 Şubat 2013

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

25 Şubat - 08 Mart 2013

Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı

28 Nisan 2013

Doktora Yeterlilik Sınavları

02-31 Mayıs 2013

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

3 Mayıs 2013

Bahar Yarıyılı Sonu

17 Mayıs 2013

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları

22 - 31 Mayıs 2013

Yüksek Lisans Tez  Savunma Sınavları

03 - 07 Haziran 2013

Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

03 Haziran 2013 (Saat: 17:30)

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 05 - 14 Haziran 2013
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 21 Haziran 2013 (Saat: 17:30)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi

12 Haziran 2013

Yükseklisans Mezuniyet Töreni

Daha sonra ilan edilecektir.

Doktora Mezuniyet Töreni

Daha sonra ilan edilecektir.

 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıtlar

11 Haziran -24 Ağustos 2012

İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum

5 Haziran 2012

İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum (I.oturumda başarılı olanlar)

7 Haziran 2012

Mülakat

03-04  Eylül 2012

Mülakat Sonuçlarının Mülakat Komisyonu Tarafından Sisteme Girilmesi

5 Eylül 2012

Asil ve Yedek Listelerin İlanı

7 Eylül 2012

Kesin Kayıtların Yapılması

13-14 Eylül 2012

Yedek Liste İlanı

17 Eylül 2012

Yedek Kayıtların Yapılması

19 Eylül 2012

BİRİNCİ DÖNEM

TARİH

1. Dönem Derslerinin Seçimi

24-26 Eylül 2012

1. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri

28 Eylül - 02 Ekim 2012

1. Dönem Derslerinin Başlanması

24 Eylül 2012

Bir Dersten Tümüyle Çekilme

08-19 Ekim 2012

1. Dönem Derslerinin Tamamlanması

15 Aralık 2012

1. Dönem Sınav Programı İlanı

10 Aralık 2012

1. Dönem Final Sınavları

17 - 21 Aralık 2012

Notların sisteme son girişi

26 Aralık 2012

İKİNCİ DÖNEM

TARİH

2. Dönem Derslerinin Seçimi

03-04 Ocak 2013

2. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri

09-16 Ocak 2013

2. Dönem Derslerinin Başlanması

7 Ocak 2013

Bir Dersten Tümüyle Çekilme

07-21 Ocak 2013

2. Dönem Derslerinin Tamamlanması

23 Mart 2013

2. Dönem Sınav Programı İlanı

18 Mart 2013

2. Dönem Final Sınavları

25 – 28 Mart 2013

Notların sisteme son girişi

5 Nisan 2013

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

TARİH

3. Dönem Derslerinin Seçimi

08-10 Nisan 2013

3. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri

12-16 Nisan 2013

3. Dönem Derslerinin Başlanması

8 Nisan 2013

Bir Dersten Tümüyle Çekilme

11-22 Nisan 2013

3. Dönem Derslerinin Tamamlanması

22 Haziran 2013

3. Dönem Sınav Programı İlanı

17 Haziran 2013

3. Dönem Final Sınavları

24-27 Haziran 2013

Notların sisteme son girişi

5 Temmuz 2013