Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  dönem sonlarında bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli kararı üzerine, Üniversite Senatosunun 11.10.2012 günlü, 566 sayılı toplantısında İTÜ Lisans Akademik Takviminde aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun bulunmuştur.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda yapılacak olan Lisans mezuniyet tören tarihi ayrıca ilan edilecektir.

 


2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI TARİH
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları için Son Bildirim Tarihi 08 Haziran 2012
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 15 Ağustos 2012
4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 27 Ağustos 2012
3. Sınıf Öğrencileri ve Tüm Önlisans Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 28 Ağustos 2012
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 29 Ağustos 2012
0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 31 Ağustos 2012
LYS, YÖS ve TCS yolu ile Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları 03-04-05 Eylül 2012
BIL101E dersi için muafiyet sınavı 03-04-05-06-07 Eylül 2012
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 10-14 Eylül 2012
LYS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.) 14 Eylül 2012
Tüm Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması 17-21 Eylül 2012
Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  17–21 Eylül 2012
Açılış Töreni 21  Eylül 2012
Güz Yarıyılı Başlangıcı 24 Eylül 2012
Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması   24 Eylül-05 Ekim 2012
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 24 Eylül – 05 Ekim 2012
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte) Bölüm Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 25 Eylül 2012
Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının silinmesi 08 Ekim 2012
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 08 Ekim – 19 Ekim 2012 
Kurban Bayramı-Cumhuriyet Bayramı 24 Ekim(Arefe yarım gün)-25 Ekim – 26 Ekim – 29 Ekim 2012
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 18 Aralık 2012
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 24-28 Aralık 2012
Güz Yarıyılı Sonu 28 Aralık 2012
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 02 -12 Ocak 2013
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 14 Ocak 2013 Saat: 17:30  
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları (Final sınavının yapıldığı Saat ve Yerde) 16-26 Ocak 2013
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 26 Ocak 2013
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 28 Ocak-01 Şubat 2013
Bütünleme ve Mazeret notlarının son giriş tarihi 01 Şubat 2013 Saat :17:30
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 21-25 Ocak 2013
   
Güz Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi 25 Ocak 2013 Saat: 17:30  
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 10 Şubat 2013
BAHAR YARIYILI  
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 08 Ocak 2013
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları İçin Son Bildirim Tarihi 18 Ocak 2013
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 04-08 Şubat 2013
1.Sınıf Öğrencilerinin ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB’den Ders Kaydı 05 Şubat 2013
4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 06 Şubat 2013
3. Sınıf Öğrencilerin ve Tüm Önlisans Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 07 Şubat 2013
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 08 Şubat 2013
Tüm Lisans ve Önlisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması 09-10 Şubat 2013
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 11 Şubat 2013
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 artırımlı harç) (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  11 - 15 Şubat 2013
Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması   11 - 22 Şubat 2013
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 15 Şubat 2013
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 11 - 22 Şubat 2013
Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 25 Şubat 2013
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (öğrenim belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 25 Şubat - 08 Mart 2013
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 28 Nisan 2013
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 13-17 Mayıs 2013
Bahar Yarıyılı Sonu 17 Mayıs 2013
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 22 Mayıs - 31 Mayıs 2013
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 03 Haziran 2013  Saat 17:00
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları (Final sınavının yapıldığı Saat ve Yerde) 05 - 14 Haziran 2013
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 14 Haziran 2013
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 17 - 21 Haziran 2013
Bütünleme ve Mazeret notlarının son giriş tarihi 21 Haziran 2013
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 17-21 Haziran 2013
Bahar Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi 21 Haziran 2013
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 05 Temmuz 2013
YAZ ÖĞRETİMİ  
Yaz Öğretimi Kayıtları 17-18-19 Haziran 2013
Kapatılacak Derslerin Tespiti ve İlanı 21 Haziran 2013
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 22- 23 Haziran 2013
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 24-25-26 Haziran 2013
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 27 Haziran 2013
Yaz Öğretimi 24 Haziran - 13  Ağustos 2013
Yaz Öğretimi Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 12-13 Ağustos 2013
Yaz Öğretimi Sınavları  14-18 Ağustos 2013 
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 21 Ağustos 2013
Staj Girişi 21 Ağustos 2013
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Kurul Kararlarının Bildirilmesi 04 Eylül 2013