İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

LİSANS

GÜZ YARIYILI

TARİH

Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 22 Haziran 2010
Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 20 Ağustos 2010
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 20 Ağustos 2010
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 23-27 Ağustos 2010
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı 03 Eylül 2010  Saat 10:00
İngilizce Yeterlilik Sınavı (2010 öncesi girişli lisans Hazırlık sınıfı öğrencileri için) 03 Eylül 2010  Saat 10:00
ÖSS, YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum 03 Eylül 2010
ÖSS, YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum 05 Eylül 2010 
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 07 Eylül 2010
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 31 Ağustos 2010
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 02 Eylül 2010
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulü 06-07 Eylül 2010
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 06-07 Eylül 2010
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Bildirilmesi ve İlanı 13 Eylül 2010
ÖSS, YÖS ve TCS yolu ile Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 15 Eylül 2010
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 13-17 Eylül 2010
ÖSS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'den Ders Kayıtları 12-13 Eylül 2010
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 14-17 Eylül 2010
İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı  15 Eylül 2010
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 17 Eylül 2010
UOLP İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 16 Eylül 2010
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 20 Eylül 2010
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 17 Eylül 2010  Saat 15:00
Açılış Töreni 17 Eylül 2010
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte) 20 Eylül 2010 (öğleden sonra)
Oryantasyon (Yabancı Diller Yüksekokulunda Bölüm Başkanları ile birlikte) 21 Eylül 2010 (öğleden sonra)
Güz Yarıyılı Başlangıcı 20 Eylül 2010
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 16 Eylül 2010  Saat :10.00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 cezalı harç) (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  20-24 Eylül 2010
Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının silinmesi 28 Eylül 2010
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 20 Eylül - 1 Ekim 2010
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 04 - 20 Ekim 2010
Üst üste veya aralıklı İki yarıyıl Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Üniversite İle İlişkilerinin Kesilmesi 27 Ekim 2010
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 21 Ekim - 22 Aralık 2010
Sınırsız Sınav Hakkını Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 13 Eylül - 20 Ekim 2010
ARA (Kurban Bayramı) 15-19 Kasım 2010
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 20 Aralık 2010
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 27-31 Aralık 2010
Güz Yarıyılı Sonu 31 Aralık 2010
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 10-21 Ocak 2011
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 21 Ocak 2011
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 24-28 Ocak 2011
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 24-28 Ocak 2011
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 28 Ocak 2011 Saat: 17:30  
Güz Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi 28 Ocak 2011 Saat: 17:30  
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 09 Şubat 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 29 Aralık 2010 - 05 Ocak 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı (2010 öncesi girişli lisans Hazırlık sınıfı öğrencileri için) 07 Ocak 2011 Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum 07 Ocak 2011  Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum 11 Ocak 2011
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 14 Ocak 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 17 Ocak 2011

BAHAR YARIYILI

TARİH

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 10 Ocak 2011
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 31 Ocak - 04 Şubat 2011
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 31 Ocak - 04 Şubat 2011
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları İçin Son Bildirim Tarihi 04 Şubat 2011 Saat: 14:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 07 Şubat 2011
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 07 Şubat 2011
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 07 Şubat 2011 Saat: 10:00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 cezalı harç) (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  07 - 11 Şubat 2011
Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 15 Şubat 2011
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 07 - 18 Şubat 2011
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (öğrenim belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 21 Şubat - 07 Mart 2011
Üst üste veya aralıklı İki yarıyıl Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Üniversite İle İlişkilerinin Kesilmesi 16 Mart 2011
Sınırsız Sınav Hakkından, Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 07 Şubat - 07 Mart 2011
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 08 Mart - 02 Mayıs 2011
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 25 Nisan 2011
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 09-13 Mayıs 2011
Bahar Yarıyılı Sonu 13 Mayıs 2011
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 23 Mayıs - 03 Haziran 2011
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 03 Haziran 2011  Saat 17:00
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 06 - 10 Haziran 2011
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 06 - 10 Haziran 2011
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 10 Haziran 2011
Bahar Yarıyılı Staj Bilgilerinin Son Giriş Tarihi 10 Haziran 2011
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 22 Haziran 2011
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 03 Haziran 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 30 Mayıs- 3 Haziran 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı (2010 öncesi girişli lisans Hazırlık sınıfı öğrencileri için) 07 Haziran 2011 Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum 07 Haziran 2011 Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum 09 Haziran 2011 Saat: 10:00
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 13 Haziran 2011

YAZ OKULU

TARİH

Yaz Öğretimi Kayıtları 13 - 17 Haziran 2011
Kapatılacak Derslerin Tespiti ve İlanı 15 Haziran 2011
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 15 - 17 Haziran 2011
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 20 - 24 Haziran 2011
Yaz Öğretimi 20 Haziran - 05 Ağustos 2011
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 27 Haziran 2011
Yaz Öğretimi Sınavları 08 - 12 Ağustos 2011
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 17 Ağustos 2011
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 20 Haziran 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 18 - 22 Temmuz 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı (2010 öncesi girişli Hazırlık sınıfı öğrencileri için) 26 Temmuz 2011  Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için,Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum 26 Temmuz 2011  Saat: 10:00
2010 girişli Öğrenciler için, Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum 28 Temmuz 2011  Saat: 10:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi Sonu 22 Temmuz 2011
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 01 Ağustos 2011
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Kurul Kararlarının Bildirilmesi 24 Ağustos 2011

DİPLOMA TÖRENİ

TARİH

Diploma Töreni (Lisansüstü)  
Diploma Töreni (Lisans) 30 Haziran 2011
ÖNKAYIT TAKVİMİ

TARİH

YÖS Sınavı Sonrası Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 28 Haziran - 09 Temmuz 2010
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Müracaat Listelerinin Fakültelerce Değerlendirilmesi 19 - 23 Temmuz 2010
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 30 Temmuz 2010
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Ön Kayıt Başvuruları 05 - 29 Temmuz 2010
SUNY Moda Tasarımı Bölümünün Mülakat Sınavı 02 - 07 Ağustos 2010
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 13 Ağustos 2010
Konservatuar Ön Kayıtları 19 Temmuz - 13 Ağustos 2010
Konservatuar Eleme Sınavları 19 Ağustos 2010
Konservatuar Eleme Sınav Sonuçlarının İlanı 23 Ağustos 2010
Konservatuar Kabul Sınavları 24 - 27 Ağustos 2010
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos 2010
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 14 Eylül 2010
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 15 - 16 Eylül 2010
Denizcilik Fakültesine Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Ön Kaydı 26 - 27 Ağustos 2010

LİSANSÜSTÜ

GÜZ YARIYILI

TARİH

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

24 - 28 Mayıs 2010

Yatay Geçiş Başvuruları

24 - 28 Mayıs 2010

Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi

24 - 28 Mayıs 2010

Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı

9 Haziran 2010

Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi

11 Haziran 2010

Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi

15 Haziran 2010

Mülakat

21 - 24 Haziran 2010

Kesin Listelerin Bildirilmesi

1 Temmuz 2010

Kazananların İlanı

5 Temmuz 2010

Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

12 - 16 Temmuz 2010

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

20 Ağustos 2010

Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları

06 - 08 Eylül 2010

Yedek Kayıt Listelerinin İlanı

 13 Eylül 2010  

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi

14 Eylül 2010

Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'den

16 - 17 Eylül 2010

Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması

13 - 17 Eylül 2010

Açılış Tören

17 Eylül 2010

Güz Yarıyılı Başlangıcı

20 Eylül 2010

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

20 Eylül 2010

Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 cezalı harç) (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

20-24 Eylül 2010

Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının silinmesi

28 Eylül 2010

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

20 Eylül - 1 Ekim 2010

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)

04 - 20 Ekim 2010

Üst üste veya aralıklı İki yarıyıl Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Üniversite İle İlişkilerinin Kesilmesi

27 Ekim 2010

ARA (Kurban Bayramı)

15-19 Kasım 2010

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

20 Aralık 2010

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

20 Aralık 2010

Güz Yarıyılı Sonu

31 Aralık 2010

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

10-21 Ocak 2011

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı

28 Ocak 2011 Saat: 17:30  

Yüksek Lisans Tez  Savunma Sınavları

24-28 Ocak 2011

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi

4 Şubat 2011

BAHAR YARIYILI

TARİH

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

29 Aralık 2010 - 06 Ocak 2011

Yatay Geçiş Başvuruları

29 Aralık 2010 - 06 Ocak 2011

Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi

29 Aralık 2010 - 05 Ocak 2011

İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum 

07 Ocak 2011  Saat: 10:00

 İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum 

11 Ocak 2011

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi

14 Ocak 2011

Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı

10 Ocak 2011

Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi

18 Ocak 2011

Mülakat

20-24 Ocak 2011

Kesin Listelerin Bildirilmesi

26 Ocak 2011

Kazananların İlanı

31 Ocak 2011

Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

03  - 04 Şubat 2011

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'den)

31 Ocak - 04 Şubat 2011

Öğrenci Katkı Payının Yatırılması

31 Ocak - 04 Şubat 2011

Yedek Listelerin İlanı

8 Şubat 2011

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt

10-11 Şubat 2011

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

7 Şubat 2011

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

8 Şubat 2011

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 cezalı harç) (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 

07 - 11 Şubat 2011

Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi

15 Şubat 2011

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

07 - 18 Şubat 2011

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (öğrenim belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)

21 Şubat - 07 Mart 2011

Üst üste veya aralıklı İki yarıyıl Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Üniversite İle İlişkilerinin Kesilmesi

16 Mart 2011

Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı

25 Nisan 2011

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

6 Mayıs 2011

Bahar Yarıyılı Sonu

13 Mayıs 2011

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları

23 Mayıs - 03 Haziran 2011

Yüksek Lisans Tez  Savunma Sınavları

06 - 10 Haziran 2011

Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

10 Haziran 2011

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi

15 Haziran 2011

 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıtlar 24 Mayıs-26 Ağustos 2010
İngilizce Yeterlilik Sınavı I.Oturum  03 Eylül 2010 (Saat 10:00)
İngilizce Yeterlilik Sınavı II.Oturum  05 Eylül 2010 (Saat 10:00)
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 7 Eylül 2010
Mülakat listelerin Bildirilmesi 8 Eylül 2010
Mülakat 14-15  Eylül 2010
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 17 Eylül 2010
Kesin Kayıtların Yapılması 21-22 Eylül 2010
Yedek Liste İlanı 23 Eylül 2010
Yedek Kayıtların Yapılması 24 Eylül 2010
BİRİNCİ DÖNEM TARİH
1. Dönem Derslerinin Webten Seçimi 27-28 Eylül 2010
1. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri 30 Eylül-01 Ekim 2010
1. Dönem Derslerinin Başlanması 27 Eylül 2010
Bir Dersten Tümüyle Çekilme 27 Eylül - 27 Ekim 2010
1. Dönem Derslerinin Tamamlanması 17 Aralık 2010
1. Dönem Sınav Programı İlanı 13 Aralık 2010
1. Dönem Final Sınavları 20 - 25 Aralık 2010
Notların sisteme son girişi 29 Aralık 2010
İKİNCİ DÖNEM TARİH
2. Dönem Derslerinin Webten Seçimi 03-04 Ocak 2011
2. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri 06-07 Ocak 2011
2. Dönem Derslerinin Başlanması 10 Ocak 2011
Bir Dersten Tümüyle Çekilme 10 Ocak -10 Şubat 2011
2. Dönem Derslerinin Tamamlanması 26 Mart 2011
2. Dönem Sınav Programı İlanı 23 Mart 2011
2. Dönem Final Sınavları 28 Mart-01 Nisan 2011
Notların sisteme son girişi 6 Nisan 2011
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİH
3. Dönem Derslerinin Webten Seçimi 04-05 Nisan 2011
3. Dönem Derslerinin Harç Ödemeleri 07-08 Nisan 2011
3. Dönem Derslerinin Başlanması 11 Nisan 2011
Bir Dersten Tümüyle Çekilme 11 Nisan -11 Mayıs 2011
3. Dönem Derslerinin Tamamlanması 25 Haziran 2011
3. Dönem Sınav Programı İlanı 20 Haziran 2011
3. Dönem Final Sınavları 27 Haziran- 2 Temmuz  2011
Notların sisteme son girişi 6 Temmuz 2011
SÖMESTRE BAZINDA ÖĞRENİM YAPAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK II. ÖĞRETİM, BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TASARIMDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARININ DERS KAYIT VE HARÇ ÖDEME TAKVİMİ
Kesin Kayıt 06-08 Eylül 2010
1. Dönem Ders Seçimi 16-17 Eylül 2010
1. Dönem Harç Ödeme 22-24 Eylül 2010
2. Dönem Ders Seçimi 31 Ocak 2011 - 04 Şubat 2011
2. Dönem Harç Ödeme 31 Ocak 2011 - 04 Şubat 2011
3. Dönem için 2011-2012 Akademik yılı için Senato tarafından kabul edilmiş olan takvimde belirtilen tarihler uygulanacaktır.