İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
LİSANS
GÜZ YARIYILI TARİH
Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 19 Haziran 2009
Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 21 Ağustos 2009
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 21 Ağustos 2009
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 28 Ağustos 2009
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı  04 Eylül 2009  Saat 10:00
ÖSS, YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 04 Eylül 2009  Saat 10:00
 Konservatuar Mesleki Hazırlık Muafiyet Sınavı 3-4-5-8-9 Haziran 2009
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 28 Ağustos 2009
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 31 Ağustos 2009
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarını Bildirilmesi  09 Eylül 2009
ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi  09 Eylül 2009
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu 07 - 08 Eylül 2009
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 09 - 11 Eylül 2009
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Bildirilmesi ve İlanı 14 Eylül 2009
ÖSS, YÖS ve TCS yolu ile Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 01 - 03 Eylül 2009
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 17 Eylül 2009
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 14-18 Eylül 2009
ÖSS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'den Ders Kayıtları 12 - 13 Eylül 2009
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 14 - 18 Eylül 2009
ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı  11 Eylül 2009  Saat 10:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 28 Eylül 2009  
UOLP İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 25 Eylül 2009
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 28 Eylül 2009 
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 18 Eylül 2009  Saat 14:00
Açılış Töreni 25 Eylül 2009
Oryantasyon 26 - 27 Eylül 2009
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2009
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 23 Eylül 2009  Saat :10.00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  28 Eylül- 02 Ekim 2009
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 28 Eylül - 09 Ekim 2009
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 12 - 28 Ekim 2009
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 28 Ekim - 22 Aralık 2009
Sınırsız Sınav Hakkını Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Örencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 14 Eylül - 28 Ekim 2009
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 15 Aralık 2009
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 28 Aralık 2009 - 01 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sonu 01 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 11 Ocak - 22 Ocak 2010
İngilizce  Yeterlilik sınavı kayıtları 04 - 08 Ocak 2010
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı 13 Ocak 2010  Saat 10:00
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 15 Ocak 2010  Saat 17:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 15 Ocak 2010  
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi 22 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 25 - 29 Ocak 2010
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 25 - 29 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 29 Ocak 2010  Saat 17:30
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 11 Ocak 2010
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 01 - 05 Şubat 2010
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 01 - 05 Şubat 2010
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları İçin Son Bildirim Tarihi 05 Şubat 2010 saat 14:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 08 Şubat 2010
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 08 Şubat 2010
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 08 Şubat 2010 saat 10:00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 08 - 12 Şubat 2010
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 09 Şubat 2010
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 08 - 19 Şubat 2010
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 08 Şubat - 08 Mart 2010
Sınırsız Sınav Hakkından, Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Örencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 08 Şubat - 08 Mart 2010
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 08 Mart - 03 Mayıs 2010
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 26 Nisan 2010
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 10 - 14 Mayıs 2010
Bahar Yarıyılı Sonu 14 Mayıs 2010
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 24 Mayıs - 04 Haziran 2010
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 04 Haziran 2010  Saat 17:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Tatili 05 - 09 Nisan 2010
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 04 Haziran 2010
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 07 - 11 Haziran 2010
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 07 - 11 Haziran 2010
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 11 Haziran 2010
İngilizce Yeterlilik Sınavı 09 Haziran 2010  Saat 10:00
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 11 Haziran 2010
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 23 Haziran 2010
YAZ ÖĞRETİMİ TARİH
Yaz Öğretimi Kayıtları 14 - 18 Haziran 2010
Kapatılacak Derslerin Tespiti ve İlanı 16 Haziran 2010
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 16 - 18 Haziran 2010
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 21 - 25 Haziran 2010
Yaz Öğretimi 21 Haziran - 6 Ağustos 2010
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 28 Haziran 2010
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 21 Haziran - 23 Temmuz 2010
 İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıtları 19 - 23 Temmuz 2010
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı 27 Temmuz 2010  Saat 10:00
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 30 Temmuz 2010  
Yaz Öğretimi Sınavları 09 - 13 Ağustos 2010
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 20 Ağustos 2010
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi 25 Ağustos 2010
DİPLOMA TÖRENİ TARİH
Diploma Töreni (Lisansüstü) 25 Haziran 2010
Diploma Töreni (Lisans) 30 Haziran 2010
ÖNKAYIT TAKVİMİ TARİH
YÖS Sınavı Sonrası Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 29 Haziran - 10 Temmuz 2009
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Müracaat Listelerinin Fakültelerce Değerlendirilmesi 20 - 24 Temmuz 2009
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 31 Temmuz 2009
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Ön Kayıt Başvuruları 29 Haziran - 23 Temmuz 2009
SUNY Moda Tasarımı Bölümünün Mülakat Sınavı 27 - 31 Temmuz 2009
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 10 Ağustos 2009
Konservatuar Ön Kayıtları 13 Temmuz - 07 Ağustos 2009
Konservatuar Eleme Sınavları 19 Ağustos 2009
Konservatuar Eleme Sınav Sonuçlarının İlanı 21 Ağustos 2009
Konservatuar Kabul Sınavları 24 - 27 Ağustos 2009
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 28 Ağustos 2009
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 14 Eylül 2009
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 17 - 18 Eylül 2009
Denizcilik Fakültesine Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Ön Kaydı 27 - 28 Ağustos 2009
LİSANSÜSTÜ
GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 25 - 29 Mayıs 2009
Yatay Geçiş Başvuruları 25 - 29 Mayıs 2009
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 25 - 29 Mayıs 2009
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 03 Haziran 2009  Saat:10.00
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 05 Haziran 2009 
Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi 18 Haziran 2009
Mülakat 22 - 26 Haziran 2009
Kesin Listelerin Bildirilmesi 30 Haziran 2009
Kazananların İlanı 03 Temmuz 2009
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 06 -10 Temmuz 2009
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 28 Ağustos 2009
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 07-10 Eylül 2009
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 11 Eylül 2009  
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 14 Eylül 2009
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'den 16-18 Eylül 2009
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 14 - 18 Eylül 2009
Açılış Tören 25 Eylül 2009
Güz Yarıyılı Başlangıcı 28 Eylül 2009
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 29 Eylül 2009
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 28 Eylül- 02 Ekim 2009
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 28 Eylül - 09 Ekim 2009
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 28 Eylül - 28 Ekim 2009
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 25 Aralık 2009
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 25 Aralık 2009
Güz Yarıyılı Sonu 01 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 11- 22 Ocak 2010
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi Tarihi 22 Ocak 2010
Güz Yarıyılı sonu Mazeret Sınavları 25-29 Ocak 2010
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 29 Ocak 2010  Saat 17:30
Yüksek Lisans Tez Sınavları 25-29 Ocak 2010
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 05 Şubat 2010
BAHAR YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 04 - 08 Ocak 2010
Yatay Geçiş Başvuruları 04 - 08 Ocak 2010
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 04 - 08 Ocak 2010
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 13 Ocak 2010  Saat 10:00
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 15 Ocak 2010
Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı 07 Ocak 2010
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi 18 Ocak 2010
Mülakat 20 - 22 Ocak 2010
Kesin Listelerin Bildirilmesi 25 Ocak 2010
Kazananların İlanı 27 Ocak 2010
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 01 - 04 Şubat 2010
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'den) 01 - 04 Şubat 2010
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 28 Ocak - 4 Şubat 2010
Yedek Listelerin İlanı 09 Şubat 2010
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 10 - 11 Şubat 2010
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 08 Şubat 2010
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 09 Şubat 2010
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 08 - 11 Şubat 2010
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 08 - 19 Şubat 2010
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 08 Şubat - 08 Mart 2010
Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 03 Mayıs 2010
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 07 Mayıs 2010
Bahar Yarıyılı Sonu 14 Mayıs 2010
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 24 Mayıs - 04 Haziran 2010
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Enstitü Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi Tarihi 04 Haziran 2010 Saat 17.30
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları ( Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 07 - 11 Haziran 2010
Yüksek Lisans Tez Sınavları 07 - 11 Haziran 2010
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 11 Haziran 2010
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 16 Haziran 2010
FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ
BİRİNCİ DÖNEM TARİH
1. Dönem Derslerinin Başlaması 28 Eylül 2009
1. Dönem Derslerinin Tamamlanması 12 Aralık 2009
1. Dönem Final Sınavları 14 - 19 Aralık 2009
İKİNCİ DÖNEM TARİH
2. Dönem Kayıtlarının Yapılması 28 -29 Aralık 2009 
2. Dönem Derslerinin Başlaması 04 Ocak 2010
2. Dönem Derslerinin Tamamlanması 20 Mart 2010
2. Dönem Final Sınavları 22 -26 Mart 2010
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİH
3. Dönem Kayıtlarının Yapılması 29-30 Mart 2010
3. Dönem Derslerinin Başlaması 05 Nisan 2010
3. Dönem Derslerinin Tamamlanması 19 Haziran 2010
3. Dönem Final Sınavları 21 - 25 Haziran 2010
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ
(Tasarımda Bilgi Teknolojileri Programı hariçtir (Bu program Dönemsel bazda değil, Sömester bazındadır)).
BİRİNCİ DÖNEM TARİH
1. Dönem Derslerinin Başlangıcı 14 Eylül 2009
1. Dönem Derslerinin Tamamlanması 18 Aralık 2009
1. Dönem Final Sınavları 21 - 25 Aralık 2009 
İKİNCİ DÖNEM TARİH
2. Dönem Derslerinin Kayıtları ve  Derslerin Başlangıcı 04 Ocak 2010
2. Dönem Sonu 09 Nisan 2010
2. Dönem Final Sınavları 12 - 16 Nisan 2010
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİH
3. Dönem Derslerinin Kayıtları ve Dönem Başlangıcı 19 Nisan 2010
3. Dönem Derslerinin Tamamlanması 23 Temmuz 2010
3. Dönem Final Sınavları 26 - 30 Temmuz 2010
FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ve BİLİŞİM ENSTİTÜLERİ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM ÖNKAYIT TAKVİMİ
(Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarından,  II.Öğretim İşletme Tezsiz ve  İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans programları için geçerlidir.)
ÖNKAYITLAR TARİH
Önkayıtların Yapılması 25 Mayıs - 28 Ağustos 2009
Yabancı Dil Sınavı 03 Haziran 2009  Saat:10.00
Mülakat Listelerinin İlanı 04 Eylül 2009  Saat 10:00
Mülakatlar 07 - 09 Eylül 2009
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 11 Eylül 2009 
Kesin Kayıtların Yapılması 14 - 16 Eylül 2009
Yedek Kayıtların Yapılması 17 - 18 Eylül 2009
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM 2.DÖNEM ÖNKAYIT TAKVİMİ TARİH
Önkayıtların Yapılması 21-25 Aralık 2009
Mülakatlar 28-29 Aralık 2009
Kesin Kayıtların Yapılması 31 Aralık 2009- 4 Ocak 2010
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI     TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 25 - 29 Mayıs 2009

NOT: Söz konusu lisansüstü başvuru tarihleri ihtiyaç doğrultusunda İTÜ Senatosu tarafından değiştirilebilir.