İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
LİSANS
GÜZ YARIYILI TARİH
Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 16 Haziran 2008
Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Son Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2008
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 18 Ağustos 2008
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı  02 Eylül 2008  Saat 10:00
ÖSS, YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 02 Eylül 2008  Saat 10:00
 Konservatuar Mesleki Hazırlık Muafiyet Sınavı 5 Eylül 2008
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 27 Ağustos 2008
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 29 Ağustos 2008
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarını Bildirilmesi 5 Eylül 2008
ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 5 Eylül 2008
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu 01 - 02 Eylül 2008
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 08 - 10 Eylül 2008
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Bildirilmesi ve İlanı 12 Eylül 2008
ÖSS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 03 - 05 Eylül 2008
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 15 Eylül 2008
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 08 - 12 Eylül 2008
ÖSS, YÖS ve TCS, SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'den Ders Kayıtları 06 - 07 Eylül 2008
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 08 - 12 Eylül 2008
ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı  12 Eylül 2008  Saat 10:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 19 Eylül 2008
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 22 Eylül 2008
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 15 Eylül 2008  Saat 14:00
Açılış Töreni 12 Eylül 2008
Oryantasyon 13 - 14 Eylül 2008
Güz Yarıyılı Başlangıcı 15 Eylül 2008
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 15 Eylül 2008  Saat 10:00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  15 - 19 Eylül 2008
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 15 - 26 Eylül 2008
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 15 Eylül - 17 Ekim 2008
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 20 Ekim - 22 Aralık 2008
Sınırsız Sınav Hakkını Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Örencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 15 Eylül - 17 Ekim 2008
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 15 Aralık 2008
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 29 Aralık 2008 - 02 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sonu 2 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 05 Ocak - 16 Ocak 2009
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı 09 Ocak 2009  Saat 10:00
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 13 Ocak 2009  Saat 17:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 23 Ocak 2009
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi 16 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 19 - 23 Ocak 2009
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 19 - 23 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 23 Ocak 2009  Saat 17:30
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 05 Ocak 2009
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 26 Ocak - 30 Ocak 2009
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 26 Ocak - 30 Ocak 2009
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları İçin Son Bildirim Tarihi 30 Ocak 2009  Saat 14:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 16 Şubat 2009
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 02 Şubat 2009
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 02 Şubat 2009  Saat:10.00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 02 - 06 Şubat 2009
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 03 Şubat 2009
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 02 - 13 Şubat 2009
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 02 Şubat - 02 Mart 2009
Sınırsız Sınav Hakkından, Ek-1, Ek-2 Sınavından Yararlanan Örencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 02 Şubat - 06 Mart 2009
Tez Danışmanı ile Öğrencilerin Bitirme Ödevine Yazılmaları 02 Mart - 01 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 27 Nisan 2009
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 04 - 08 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sonu 08 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 18 Mayıs - 29 Mayıs 2009
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 29 Mayıs 2009  Saat 17:00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Tatili 06 - 10 Nisan 2009
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 29 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 01 - 05 Haziran 2009
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 01 - 05 Haziran 2009
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 05 Haziran 2009
İngilizce Yeterlilik Sınavı 03 Haziran 2009  Saat 10:00
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 05 Haziran 2009
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 17 Haziran 2009
YAZ ÖĞRETİMİ TARİH
Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 01 Haziran 2009
Yaz Öğretimi Kayıtları 08 - 10 Haziran 2009
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 10 Haziran 2009
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 10 - 12 Haziran 2009
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 15 - 19 Haziran 2009
Yaz Öğretimi 15 Haziran - 31 Temmuz 2009
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 22 Haziran 2009
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 15 Haziran - 17 Temmuz 2009
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı 21 Temmuz 2009  Saat 10:00
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 24 Temmuz 2009
Yaz Öğretimi Sınavları 03 - 07 Ağustos 2009
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 14 Ağustos 2009
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi 17 Ağustos 2009
DİPLOMA TÖRENİ TARİH
Diploma Töreni (Doktora) 10 Şubat 2009
Diploma Töreni (Lisans) 23 Haziran 2009
ÖNKAYIT TAKVİMİ TARİH
YÖS Sınavı Sonrası Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 30 Haziran - 11 Temmuz 2008
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Müracaat Listelerinin Fakültelerce Değerlendirilmesi 21 - 25 Temmuz 2008
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 1 Ağustos 2008
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Ön Kayıt Başvuruları 01 - 25 Temmuz 2008
SUNY Moda Tasarımı Bölümünün Mülakat Sınavı 29 Temmuz - 01 Ağustos 2008
SUNY Moda Tasarımı Bölümüne Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 11 Ağustos 2008
Konservatuar Ön Kayıtları 14 Temmuz - 08 Ağustos 2008
Konservatuar Eleme Sınavları 18 - 21 Ağustos 2008
Konservatuar Eleme Sınav Sonuçlarının İlanı 22 Ağustos 2008
Konservatuar Kabul Sınavları 25 - 27 Ağustos 2008
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 29 Ağustos 2008
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 12 Eylül 2008
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 15 - 16 Eylül 2008
Denizcilik Fakültesine Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Ön Kaydı 25 - 27 Ağustos 2008
LİSANSÜSTÜ
GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 26 - 30 Mayıs 2008
Yatay Geçiş Başvuruları 26 - 30 Mayıs 2008
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 26 - 30 Mayıs 2008
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 04 Haziran 2008  Saat:10.00
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 6 Haziran 2008
Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi 13 Haziran 2008
Mülakat 16 - 20 Haziran 2008
Kesin Listelerin Bildirilmesi 25 Haziran 2008
Kazananların İlanı 30 Haziran 2008
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 07 - 11 Temmuz 2008
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 18 Ağustos 2008
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 25 - 26 Ağustos 2008
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 29 Ağustos 2008
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 2 Eylül 2008
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'den 10 - 12 Eylül 2008
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 08 - 12 Eylül 2008
Açılış Tören 12 Eylül 2008
Güz Yarıyılı Başlangıcı 15 Eylül 2008
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 15 Eylül 2008
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 15 - 19 Eylül 2008
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 15 - 26 Eylül 2009
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 15 Eylül - 17 Ekim 2008
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 22 Aralık 2008
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 29 Aralık 2008
Güz Yarıyılı Sonu 2 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 05 - 16 Ocak 2009
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi Tarihi 16 Ocak 2009
Güz Yarıyılı sonu Mazeret Sınavları 19 - 23 Ocak 2009
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 23 Ocak 2009  Saat 20:00
Yüksek Lisans Tez Sınavları 19 - 22 Ocak 2009
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 28 Ocak 2009
BAHAR YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 02 - 08 Ocak 2009
Yatay Geçiş Başvuruları 02 - 08 Ocak 2009
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 02 - 08 Ocak 2009
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 09 Ocak 2009  Saat 10:00
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 13 Ocak 2009  Saat 17:00
Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı 05 Ocak 2009
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi 16 Ocak 2009
Mülakat 19 - 20 Ocak 2009
Kesin Listelerin Bildirilmesi 22 Ocak 2009
Kazananların İlanı 23 Ocak 2009
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 28 - 30 Ocak 2009
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'den) 28 - 30 Ocak 2009
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 26 - 30 Ocak 2009
Yedek Listelerin İlanı 03 Şubat 2009
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 05 Şubat 2009
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 02 Şubat 2009
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 02 Şubat 2009  Saat 10:00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 02 - 06 Şubat 2009
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 02 - 13 Şubat 2009
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 02 Şubat - 02 Mart 2009
Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 27 Nisan 2009
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 04 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sonu 8 Mayıs 2009
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 18 Mayıs - 29 Mayıs 2009
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Enstitü Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi Tarihi 29 Mayıs 2009  Saat 17:00
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları ( Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 01 - 05 Haziran 2009
Yüksek Lisans Tez Sınavları 01 - 05 Haziran 2009
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 05 Haziran 2009
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 10 Haziran 2009
FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ
BİRİNCİ DÖNEM TARİH
1. Dönem Derslerinin Başlaması 22 Eylül 2008
1. Dönem Derslerinin Tamamlanması 20 Aralık 2008
1. Dönem Final Sınavları 22 - 27 Aralık 2008
İKİNCİ DÖNEM TARİH
2. Dönem Kayıtlarının Yapılması 29 Aralık 2008 - 02 Ocak 2009
2. Dönem Derslerinin Başlaması 5 Ocak 2009
2. Dönem Derslerinin Tamamlanması 21 Mart 2009
2. Dönem Final Sınavları 23 - 27 Mart 2008
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİH
3. Dönem Kayıtlarının Yapılması 30 Mart - 03 Nisan 2009
3. Dönem Derslerinin Başlaması 5 Nisan 2009
3. Dönem Derslerinin Tamamlanması 20 Haziran 2009
3. Dönem Final Sınavları 22 - 26 Haziran 2009
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ
(Tasarımda Bilgi Teknolojileri Programı hariçtir (Bu program Dönemsel bazda değil, Sömester bazındadır)).
BİRİNCİ DÖNEM TARİH
1. Dönem Derslerinin Başlangıcı 15 Eylül 2008
1. Dönem Derslerinin Tamamlanması 26 Aralık 2008
1. Dönem Final Sınavları 29 Aralık 2008 - 02 Ocak 2009
İKİNCİ DÖNEM TARİH
2. Dönem Derslerinin Kayıtları ve  Derslerin Başlangıcı 5 Ocak 2009
2. Dönem Sonu 10 Nisan 2009
2. Dönem Final Sınavları 13 - 17 Nisan 2009
ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARİH
3. Dönem Derslerinin Kayıtları ve Dönem Başlangıcı 20 Nisan 2009
3. Dönem Derslerinin Tamamlanması 24 Temmuz 2009
3. Dönem Final Sınavları 27 - 31 Temmuz 2009
FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ve BİLİŞİM ENSTİTÜLERİ
TEZSİZ 2. ÖĞRETİM ÖNKAYIT TAKVİMİ
(Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarından,  II.Öğretim İşletme Tezsiz ve  İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans programları için geçerlidir.)
ÖNKAYITLAR TARİH
Önkayıtların Yapılması 26 Mayıs - 29 Ağustos 2008
Yabancı Dil Sınavı 4 Haziran 2008
Yabancı Dil Sınavı 2 Eylül 2008
Mülakat Listelerinin İlanı 3 Eylül 2008
Mülakatlar 08-10 Eylül 2008
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 12 Eylül 2008
Kesin Kayıtların Yapılması 15 - 16 Eylül 2008
Yedek Kayıtların Yapılması 17 - 18 Eylül 2008