İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİMİ


LİSANS

GÜZ YARIYILI

Yatay Geçiş ve ÇAP Kontenjanlarının İlanı 13 Haziran 2007
Yatay Geçiş ve ÇAP için Son Başvuru Tarihi 20 Ağustos 2007
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 27 Ağustos 2007
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 04 Eylül 2007 Saat:10.00
ÖSS,YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 04 Eylül 2007 Saat:10.00
Konservatuar Mesleki Hazırlık Muafiyet Sınavı 05 Eylül 2007
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 28 Ağustos 2007
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 29 Ağustos 2007
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet
Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
07 Eylül 2007
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 07 Eylül 2007
ÇAP ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu 03 Eylül 2007
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 10-11 Eylül 2007
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Bildirilmesi ve İlanı 12 Eylül 2007
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 06-08 Eylül 2007
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 17 Eylül 2007
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 10-14 Eylül 2007
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden
İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'ten Ders Kayıtları
09-10 Eylül 2007
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 10-14 Eylül 2007
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran öğrencilerden
İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı
14 Eylül 2007 Saat:10.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 28 Eylül 2007
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 01 Ekim 2007
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 17 Eylül 2007 Saat:14.00
Açılış Tören 14 Eylül 2007
Oryantasyon 15-16 Eylül 2007
Güz Yarıyılı Başlangıcı 17 Eylül 2007
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 17 Eylül 2007 Saat: 10.00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 17-21 Eylül 2007
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 17-28 Eylül 2007
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 17 Eylül - 17 Ekim 2007
Sınırsız Sınav Hakkından Yararlanan Öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 17 Eylül - 17 Ekim 2007
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 17 Aralık 2007
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 24-28 Aralık 2007
Güz Yarıyılı Sonu 28 Aralık 2007
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 07-18 Ocak 2008
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı 11 Ocak 2008 Saat:10.00
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 14 Ocak 2008 (Öğleden Sonra)
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 18 Ocak 2008
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi 18 Ocak 2008
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 21-25 Ocak 2008
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 21-25 Ocak 2008
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 25 Ocak 2008 Saat:17.30

BAHAR YARIYILI

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 07 Ocak 2008
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 28 Ocak - 01 Şubat 2008
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 28 Ocak - 01 Şubat 2008
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 01 Şubat 2008 Saat:14.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 11 Şubat 2008
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 04 Şubat 2008
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 04 Şubat 2008 Saat:10.00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 04-08 Şubat 2008
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 08 Şubat 2008
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 04-15 Şubat 2008
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 04 Şubat - 04 Mart 2008
Sınırsız Sınav Hakkından Yrarlanan Örencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Öğrenci Kayıtları 04 Şubat - 04 Mart 2008
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 02 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 05-13 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu 09 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 20 Mayıs - 30 Mayıs 2008
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 30 Mayıs 2008 Saat:17.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Tatili 07-11 Nisan 2008
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 30 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 02-06 Haziran 2008
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 02-06 Haziran 2008
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 06 Haziran 2008
İngilizce Yeterlilik Sınavı 04 Haziran 2008 Saat:10.00
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 06 Haziran 2008
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 18 Haziran 2008

YAZ ÖĞRETİMİ

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 02 Haziran 2008
Yaz Öğretimi Kayıtları 09-11 Haziran 2008
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 11 Haziran 2008
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 12-13 Haziran 2008
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 16-20 Haziran 2008
Yaz Öğretimi 16 Haziran - 01 Ağustos 2008
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 23 Haziran 2008
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 16 Haziran - 18 Temmuz 2008
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı 21 Temmuz 2008 Saat:10.00
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 23 Temmuz 2008
Yaz Öğretimi Sınavları 04-08 Ağustos 2008
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 15 Ağustos 2008
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi 22 Ağustos 2008

DİPLOMA TÖRENİ

Diploma Töreni (Doktora) 12 Şubat 2008
Diploma Töreni ( Yüksek Lisans) 24 Haziran 2008
Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı) 24 Haziran 2008
Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O) 25-26 Haziran 2008

ÖNKAYIT TAKVİMİ

YÖS sınavı sonrası, Yabancı Uyruklu öğrencilerin Ön kayıtları 25 Haziran - 6 Temmuz 2007
Yabancı Uyruklu öğrencilerin müracaat listelerinin Fakültelerce değerlendirilmesi 16-20 Temmuz 2007
Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıt hakkı kazananların ilanı 27 Temmuz 2007
SUNY Moda Tasarımı bölümüne ön kayıt başvuruları 02-27 Temmuz 2007
SUNY Moda Tasarımı bölümünün mülakat sınavı 31 Temmuz -
03 Ağustos 2007
SUNY Moda Tasarımı bölümüne kayıt hakkı kazananların ilanı 13 Ağustos 2007
Konservatuar Ön Kayıtları 9 Temmuz - 07 Ağustos 2007
Konservatuar Eleme Sınavları 20-23 Ağustos 2007
Konservatuar Eleme Sınav sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2007
Konservatuar Kabul Sınavları 27-29 Ağustos 2007
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos 2007
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin İlanı 10 Eylül 2007
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin Kayıtları 11-12 Eylül 2007
Denizcilik Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin ön kaydı 27-29 Ağustos 2007

LİSANSÜSTÜ

GÜZ YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 28 Mayıs - 01 Haziran 2007
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 28 Mayıs - 01 Haziran 2007
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 06 Haziran 2007 Saat:10.00
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 11 Haziran 2007
Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi 15 Haziran 2007
Mülakat 18-22 Haziran 2007
Kesin Listelerin Bildirilmesi 27 Haziran 2007
Kazananların İlanı 02 Temmuz 2007
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 09-13 Temmuz 2007
Yatay Geçiş Başvuruları 06-17 Ağustos 2007
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 27 Ağustos 2007
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 27-28 Ağustos 2007
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 31 Ağustos 2007
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 3 Eylül 2007
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'ten 11-14 Eylül 2007
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 10-14 Eylül 2007
Açılış Tören 14 Eylül 2007
Güz Yarıyılı Başlangıcı 17 Eylül 2007
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 17 Eylül 2007
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 17-21 Eylül 2007
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 17-28 Eylül 2007
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 17 Eylül - 17 Ekim 2007
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 17 Aralık 2007
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 24 Aralık 2007
Güz Yarıyılı Sonu 28 Aralık 2007
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 07-18 Ocak 2008
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 25 Ocak 2008 Saat 17:30
Yüksek Lisans Tez Sınavları 28-30 Ocak 2008
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 04 Şubat 2008

BAHAR YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 03-09 Ocak 2008
Yabancı Dil Ön kayıt Başvuru Tarihi 03-09 Ocak 2008
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 11 Ocak 2008
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 14 Ocak 2008
Yatay Geçiş Başvuruları 24 Aralık 2007 - 04 Ocak 2008
Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı 07 Ocak 2008
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi 15 Ocak 2008
Mülakat 16 - 17 Ocak 2008
Kesin Listelerin Bildirilmesi 18 Ocak 2008
Kazananların İlanı 19 Ocak 2008
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 22 -23 Ocak 2008
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'ten) 30 Ocak - 01 Şubat 2008
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 28 Ocak - 01 Şubat 2008
Yedek Listelerin İlanı 05 Şubat 2008
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 06 Şubat 2008
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 04 Şubat 2008
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 04 Şubat 2008 Saat 10:00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 04 - 08 Şubat 2008
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 04 - 15 Şubat 2008
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 04 Şubat - 04 Mart 2008
Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 02 Mayıs 2008
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 05 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu 09 Mayıs 2008
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 20 Mayıs - 30 Mayıs 2008
Yüksek Lisans Tez Sınavları 09 - 11 Haziran 2008
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 06 Haziran 2008
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 16 Haziran 2008

FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ

BİRİNCİ DÖNEM

1. Dönem Başlangıcı 01 Ekim 2007
1. Dönem Sonu 15 Aralık 2007
1. Dönem Final Sınavları 24-29 Aralık 2007

İKİNCİ DÖNEM

2. Dönem Ders Kayıtları 02-04 Ocak 2008
2. Dönem Başlangıcı 07 Ocak 2008
2. Dönem Sonu 22 Mart 2008
2. Dönem Final Sınavları 24-29 Mart 2008

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

3. Dönem Ders Kayıtları 01-04 Nisan 2008
3. Dönem Başlangıcı 07 Nisan 2008
3. Dönem Sonu 21 Haziran 2008
3. Dönem Final Sınavları 23-28 Haziran 2008

FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ 2. ÖĞRETİM ÖNKAYIT TAKVİMİ

(Tezsiz Müzik 2.Öğretim programı hariçtir (Bu programın önlayıtları 28 Mayıs - 01 Haziran 2007 tarihlerinde yapılacaktır).)

Önkayıtlar28 Mayıs - 03 Eylül 2007
Yabancı Dil Sınavı 06 Haziran 2007 Saat 10:00
Mülakat Listelerinin İlanı05 Eylül 2007
Mülakatlar10-12 Eylül 2007
Yabancı Dil Sınavı 04 Eylül 2007
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 14 Eylül 2007
Kesin Kayıtların Yapılması17-18 Eylül 2007
Yedek Kayıtların Yapılması19-20 Eylül 2007

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ 2. ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ TAKVİMİ

(Tasarımda Bilgi Teknolojileri Programı hariçtir (Bu program Dönemsel bazda değil, Sömester bazındadır)).

BİRİNCİ DÖNEM

1. Dönem Başlangıcı 17 Eylül 2007
1. Dönem Sonu 28 Aralık 2007
1. Dönem Final Sınavları 31 Aralık 2007- 04 Ocak 2008

İKİNCİ DÖNEM

2. Dönem Ders Kayıtları ve Dönem Başlangıcı 07 Ocak 2008
2. Dönem Sonu 11 Nisan 2008
2. Dönem Final Sınavları 14-18 Nisan 2008

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

3. Dönem Ders Kayıtları ve Dönem Başlangıcı 21 Nisan 2008
3. Dönem Sonu 25 Temmuz 2008
3. Dönem Final Sınavları 28-31 Temmuz 2008

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ 2. ÖĞRETİM ÖNKAYIT TAKVİMİ

Önkayıtlar28 Mayıs - 03 Eylül 2007
Yabancı Dil Sınavı 06 Haziran 2007 Saat 10:00
Mülakat Listelerinin İlanı05 Eylül 2007
Mülakatlar 10-11 Eylül 2007
Yabancı Dil Sınavı 04 Eylül 2007
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 12 Eylül 2007
Kesin Kayıtların Yapılması 11-14 Eylül 2007
Yedek Kayıtların Yapılması 17-18 Eylül 2007