İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİMİ


LİSANS

GÜZ YARIYILI

Yatay Geçiş ve ÇAP Kontenjanlarının İlanı 12 Haziran 2006
Yatay Geçiş ve ÇAP için Son Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2006
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 28 Ağustos 2006
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 05 Eylül 2006 Saat:10.00
ÖSS,YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 05 Eylül 2006 Saat:10.00
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 28 Ağustos 2006
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 29 Ağustos 2006
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 08 Eylül 2006
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 08 Eylül 2006
ÇAP ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu 01 Eylül 2006
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 11-12 Eylül 2006
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Bildirilmesi ve İlanı 13 Eylül 2006
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 6-8 Eylül 2006
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 15 Eylül 2006
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 11-15 Eylül 2006
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'ten Ders Kayıtları 11-12 Eylül 2006
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 13 - 15 Eylül 2006
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı 13 Eylül 2006 Saat:10.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 15 Eylül 2006
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 18 Eylül 2006
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 15 Eylül 2006 Saat:14.00
Açılış Tören 15 Eylül 2006
Oryantasyon 16 - 17 Eylül 2006
Güz Yarıyılı Başlangıcı 18 Eylül 2006
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 18 Eylül 2006 Saat: 10.00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 18-22 Eylül 2006
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 18-29 Eylül 2006
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 18 Eylül - 18 Ekim 2006
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 18 Aralık 2006
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 25 - 29 Aralık 2006
Güz Yarıyılı Sonu 29 Aralık 2006
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 08 - 19 Ocak 2007
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı 12 Ocak 2007 Saat:10.00
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 16 Ocak 2007
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 19 Ocak 2007
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi 19 Ocak 2007
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 22 - 26 Ocak 2007
Bitirme Ödevi Sınavı 22- 25 Ocak 2007
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 26 Ocak 2007 Saat:17.30

BAHAR YARIYILI

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 08 Ocak 2007
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 29 Ocak - 02 Şubat 2007
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 29 Ocak - 02 Şubat 2007
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 02 Şubat 2007 Saat:14.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 05 Şubat 2007
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 05 Şubat 2007
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 05 Şubat 2007 Saat:10.00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 05 - 09 Şubat 2007
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 09 Şubat 2007
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 05 - 16 Şubat 2007
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 05 Şubat - 05 Mart 2007
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 30 Nisan 2007
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 07 - 15 Mayıs 2007
Bahar Yarıyılı Sonu 11 Mayıs 2007
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 21 Mayıs-01 Haziran 2007
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 01 Haziran 2007 Saat:17.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Tatili 02 - 06 Nisan 2007
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 01 Haziran 2007
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 04-08 Haziran 2007
Bitirme Ödevi Sınavı 04 - 07 Haziran 2007
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 08 Haziran 2007
İngilizce Yeterlilik Sınavı 06 Haziran 2007 Saat:10.00
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 08 Haziran 2007
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 20 Haziran 2007

YAZ ÖĞRETİMİ

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 08 Haziran 2007
Yaz Öğretimi Kayıtları 11 - 13 Haziran 2007
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 13 Haziran 2007
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 14 -15 Haziran 2007
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 18 - 20 Haziran 2007
Yaz Öğretimi 18 Haziran - 03 Ağustos 2007
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 21 Haziran 2007
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 18 Haziran - 20 Temmuz 2007
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı 19 Temmuz 2007 Saat:10.00
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 25 Temmuz 2007
Yaz Öğretimi Sınavları 06 - 10 Ağustos 2007
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 17 Ağustos 2007
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi 23 Ağustos 2007

DİPLOMA TÖRENİ

Diploma Toreni (Doktora) 13 Subat 2007
Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı) 25 Haziran 2007
Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O) 27-28 Haziran 2007

ÖNKAYIT TAKVİMİ

YÖS sınavı sonrası, Yabancı Uyruklu öğrencilerin Ön kayıtları 26 Haziran- 7 Temmuz 2006
Yabancı Uyruklu öğrencilerin müracaat listelerinin Fakültelerce değerlendirilmesi 17-21 Temmuz 2006
Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıt hakkı kazananların ilanı 28 Temmuz 2006
SUNY Moda Tasarımı bölümüne ön kayıt başvuruları 3 Temmuz - 4 Ağustos 2006
SUNY Moda Tasarımı bölümünün mülakat sınavı 14-18 Ağustos 2006
SUNY Moda Tasarımı bölümüne kayıt hakkı kazananların ilanı 31 Ağustos 2006
Konservatuar Ön Kayıtları 10 Temmuz - 09 Ağustos 2006
Konservatuar Eleme Sınavları 14-18 Ağustos 2006
Konservatuar Eleme Sınav sonuçlarının ilanı 20 Ağustos 2006
Konservatuar Kabul Sınavları 23-25 Ağustos 2006
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 27 Ağustos 2006
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin İlanı 14 Eylül 2006
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin Kayıtları 18-19 Eylül 2006
Denizcilik Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin ön kaydı 24-25 Ağustos 2006

LİSANSÜSTÜ

GÜZ YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 29 Mayıs - 02 Haziran 2006
Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş Kayıtları 29 Mayıs -02 Haziran 2006
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 07 Haziran 2006 Saat:10.00
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 12 Haziran 2006
Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi 22 Haziran 2006
Mülakat 26 - 30 Haziran 2006
Kesin Listelerin Bildirilmesi 03 Temmuz 2006
Kazananların İlanı 07 Temmuz 2006
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 17-21 Temmuz 2006
Yatay Geçiş Başvuruları 07-18 Ağustos 2006
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 28 Ağustos 2006
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 05 Eylül 2006
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 08 Eylül 2006
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 28 - 29 Ağustos 2006
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 31 Ağustos 2006
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 1 Eylül 2006
Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 08 Eylül 2006
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'ten 11-12 Eylül 2006
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 11 - 15 Eylül 2006
Açılış Tören 15 Eylül 2006
Güz Yarıyılı Başlangıcı 18 Eylül 2006
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 18 Eylül 2006
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 18-22 Eylül 2006
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 18-29 Eylül 2006
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 18 Eylül -18 Ekim 2006
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 18 Aralık 2006
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 25 Aralık 2006
Güz Yarıyılı Sonu 29 Aralık 2006
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 08 - 19 Ocak 2007
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 26 Ocak 2007
Yüksek Lisans Tez Sınavları 29-30 Ocak 2007
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 02 Şubat 2007

BAHAR YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 04-10 Ocak 2007
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Giriş Kayıtları 04-10 Ocak 2007
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 12 Ocak 2007 Saat:10.00
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 16 Ocak 2007
Yatay Geçiş için Son Başvuru Tarihi 25 Aralık -05 Ocak 2007
Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı 08 Ocak 2007
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi 17 Ocak 2007
Mülakat 18 - 19 Ocak 2007
Kesin Listelerin Bildirilmesi 22 Ocak 2007
Kazananların İlanı 23 Ocak 2007
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 25 -26 Ocak 2007
Yatay Geçişlerin İlanı 22 Ocak 2007
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'ten) 31 Ocak - 02 Şubat 2007
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 29 Ocak - 02 Şubat 2007
Yedek Listelerin İlanı 06 Şubat 2007
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 07 Şubat 2007
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 05 Şubat 2007
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 05 Şubat 2007
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 05-09 Şubat 2007
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 05-16 Şubat 2007
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 05 Şubat - 05 Mart 2007
Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 30 Nisan 2007
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 07 Mayıs 2007
Bahar Yarıyılı Sonu 11 Mayıs 2007
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 21 Mayıs - 01 Haziran 2007
Yüksek Lisans Tez Sınavları 11 - 13 Haziran 2007
İngilizce Yeterlilik Sınavı 06 Haziran 2007 Saat 10:00
Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 08 Haziran 2007
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 08 Haziran 2007
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 18 Haziran 2007

2. ÖĞRETİM ÖN KAYIT TAKVİMİ

Önkayıtlar29 Mayıs - 7 Eylül 2006
Mülakat Listelerinin İlanı8 Eylül 2006
Mülakatlar11-12 Eylül 2006
Yabancı Dil Sınavları7 Haziran 2006 / 5 Eylül 2006
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 13 Eylül 2006
Kesin Kayıtlar14-15 Eylül 2006
Yedek Aday Kayıtları18-19 Eylül 2006

2. ÖĞRETİM TAKVİMİ
(Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

1. Dönem Başlangıcı 2 Ekim 2006
1. Dönem Sonu 22 Aralık 2006
1. Dönem Final Sınavları 25-29 Aralık 2006
2. Dönem Ders Kayıtları 8 Ocak 2007
2. Dönem Başlangıcı 8 Ocak 2007
2. Dönem Sonu 23 Mart 2007
2. Dönem Final Sınavları 26-30 Mart 2007
3. Dönem Ders Kayıtları 9 Nisan 2007
3. Dönem Başlangıcı 9 Nisan 2007
3. Dönem Sonu23 Haziran 2007
3. Dönem Final Sınavları 25-29 Haziran 2007

2. ÖĞRETİM TAKVİMİ
(Bilişim Enstitüsü)

1. Dönem Başlangıcı 18 Eylül 2006
1. Dönem Sonu 27 Aralık 2006
1. Dönem Final Sınavları 28-31 Aralık 2006
2. Dönem Ders Kayıtları 8 Ocak 2007
2. Dönem Başlangıcı 8 Ocak 2007
2. Dönem Sonu 13 Nisan 2007
2. Dönem Final Sınavları 15-22 Nisan 2007
3. Dönem Ders Kayıtları 24 Nisan 2007
3. Dönem Başlangıcı 24 Nisan 2007
3. Dönem Sonu27 Temmuz 2007
3. Dönem Final Sınavları 28-31 Temmuz 2007