İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ

LİSANS

GÜZ YARIYILI
Yatay Geçiş ve ÇAP Kontenjanlarının İlanı 13 Haziran 2005
Yatay Geçiş ve ÇAP için Son Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2005
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 29 Ağustos2005
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 08 Eylül 2005 Saat:10.00
ÖSS,YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 08 Eylül 2005 Saat:10.00
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 29 Ağustos 2005
ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 31 Ağustos 2005
İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 10 Eylül 2005
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 10 Eylül 2005
ÇAP ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu 2 Eylül 2005
İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 12-14 Eylül 2005
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 5-7 Eylül 2005
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 16 Eylül 2005
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 12-16 Eylül 2005
ÖSS,YÖS ve TCS,SUNY Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'ten Ders Kayıtları 12-13 Eylül 2005
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 14 - 16 Eylül 2005
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı 13 Eylül 2005 Saat:10.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Oryantasyon 15 - 16 Eylül 2005
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı 19 Eylül 2005
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 16 Eylül 2005 Saat:14.00
Açılış Tören 19 Eylül 2005
Oryantasyon 17 - 18 Eylül 2005
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2005
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 19 Eylül 2005 Saat: 10.00
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 19-23 Eylül 2005
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 19-30 Eylül 2005
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 19 Eylül - 19 Ekim 2005
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 12 Aralık 2005
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 19 - 23 Aralık 2005
Güz Yarıyılı Sonu 23 Aralık 2005
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 2 - 20 Ocak 2006
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı 04 Ocak 2006 Saat:10.00
A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 06 Ocak 2006
İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu 06 Ocak 2006
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi 20 Ocak 2006
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 23 - 27 Ocak 2006
Bitirme Ödevi Sınavı 23 - 26 Ocak 2006
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 27 Ocak 2006 Saat:17.30
BAHAR YARIYILI
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 6 Ocak 2006
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB'den Ders Kaydının Yapılması) 30 Ocak - 03 Şubat 2006
Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 30 Ocak - 03 Şubat 2006
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları için son bildirim tarihi 03 Şubat 2006 Saat:14.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı 30 Ocak 2006
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 06 Şubat 2006
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 06 Şubat 2006 Saat:10.00
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 06 - 10 Şubat 2006
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 10 Şubat 2006
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 06 - 17 Şubat 2006
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 06 Şubat - 06 Mart 2006
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 01 Mayıs 2006
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 08 - 12 Mayıs 2006
Bahar Yarıyılı Sonu 12 Mayıs 2006
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 22 Mayıs-2 Haziran 2006
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 2 Haziran 2006 Saat:17.00
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Tatili 17 - 21 Nisan 2006
İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu 2 Haziran 2006
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 05-09 Haziran 2006
Bitirme Ödevi Sınavı 05 - 08 Haziran 2006
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 09 Haziran 2006
İngilizce Yeterlilik Sınavı 07 Haziran 2006 Saat:10.00
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 12 Haziran 2006
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 22 Haziran 2006
YAZ ÖĞRETİMİ
Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 09 Haziran 2006
Yaz Öğretimi Kayıtları 12 - 14 Haziran 2006
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 14 Haziran 2006
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 15 -16 Haziran 2006
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 19-22 Haziran 2006
Yaz Öğretimi 19 Haziran - 04 Ağustos 2006
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 23 Haziran 2006
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi 19 Haziran - 21 Temmuz 2006
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı 24 Temmuz 2006 Saat:10.00
Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 26 Temmuz 2006
Yaz Öğretimi Sınavları 07 - 11 Ağustos 2006
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 18 Ağustos 2006
Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi 23 Ağustos 2006

DİPLOMA TÖRENİ

Diploma Töreni (Doktora) 15 Şubat 2006
Diploma Töreni (Yüksek Lisans) 28 Haziran 2006
Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı) 28 Haziran 2006
Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O) 29-30 Haziran 2006

LİSANSÜSTÜ

GÜZ YARIYILI
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 30 Mayıs - 3 Haziran 2005
Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş Kayıtları 30 Mayıs - 3 Haziran 2005
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 08 Haziran 2005 Saat:10.00
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 10 Haziran 2005
Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna Bildirilmesi 17 Haziran 2005
Mülakat 20 - 24 Haziran 2005
Kesin Listelerin Bildirilmesi 29 Haziran 2005
Kazananların İlanı 04 Temmuz 2005
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 11 - 15 Temmuz 2005
Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2005
Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı 29 Ağustos 2005
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 08 Eylül 2005 Saat:10.00
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 10 Eylül 2005
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 25-26 Ağustos 2005
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 29 Ağustos 2005
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 01 - 02 Eylül 2005
Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 10 Eylül 2005
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onayı ile WEB'ten 09 - 13 Eylül 2005
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 12 - 16 Eylül 2005
Açılış Tören 19 Eylül 2005
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2005
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 19 Eylül 2005
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 19 - 23 Eylül 2005
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 19 - 30 Eylül 2005
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 19 Eylül - 19 Ekim 2005
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 12 Aralık 2005
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 19 Aralık 2005
Güz Yarıyılı Sonu 23 Aralık 2005
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 02 - 20 Ocak 2006
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Zamanı 27 Ocak 2006 Saat:17.30
Yüksek Lisans Tez Sınavları 30 Ocak - 02 Şubat 2006
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 06 Şubat 2006
BAHAR YARIYILI
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 27 Aralık 2005 - 03 Ocak 2006
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Giriş Kayıtları 27 Aralık 2005 - 03 Ocak 2006
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 04 Ocak 2006 Saat:10.00
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 06 Ocak 2006
Yatay Geçiş için Son Başvuru Tarihi 06 Ocak 2006
Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı 06 Ocak 2006
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Mülakat Listelerinin Mülakat Komisyonuna İletilmesi 09 Ocak 2006
Mülakat 16 - 18 Ocak 2006
Kesin Listelerin Bildirilmesi 20 Ocak 2006
Kazananların İlanı 21 Ocak 2006
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 23 - 26 Ocak 2006
Yatay Geçişlerin İlanı 30 Ocak 2006
Yedek Listelerin İlanı 30 Ocak 2006
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 31 Ocak 2006
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Danışman onayı ile WEB'ten) 01 - 03 Şubat 2006
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması 30 Ocak - 03 Şubat 2006
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 06 Şubat 2006
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 06 Şubat 2006
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 06 - 10 Şubat 2006
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 06 - 17 Şubat 2006
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 06 Şubat - 06 Mart 2006
Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı 01 Mayıs 2006
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 08 Mayıs 2006
Bahar Yarıyılı Sonu 12 Mayıs 2006
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 22 Mayıs - 02 Haziran 2006
Yüksek Lisans Tez Sınavları 12 - 15 Haziran 2006
İngilizce Yeterlilik Sınavı 07 Haziran 2006 Saat:10.00
Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 12 Haziran 2006
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 09 Haziran 2006 Saat:17.30
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 19 Haziran 2006

ÖNKAYIT

YÖS sınavı sonrası, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 27 Haziran-8 Temmuz 2005
Yabancı Uyruklu öğrencilerin müracaat listelerinin Fakültelerce değerlendirilmesi 18-22 Temmuz 2005
Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıt hakkı kazananların ilanı 29 Temmuz 2005
SUNY Moda Tasarımı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümlerine ön kayıt kayıt başvuruları 27 Haziran -5 Ağustos 2005
SUNY Moda Tasarımı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümlerinin mülakat sınavları 15-19 Ağustos 2005
SUNY Moda Tasarımı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümlerine kayıt hakkı kazananların ilanı 31 Ağustos 2005
Konservatuar Ön Kayıtları 11 Temmuz - 10 Ağustos 2005
Konservatuar Eleme Sınavları 15-18 Ağustos 2005
Konservatuar Eleme Sınav sonuçlarının ilanı 20 Ağustos 2005
Konservatuar Kabul Sınavları 23-25 Ağustos 2005
Konservatuar Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı 27 Ağustos 2005
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin İlanı 13 Eylül 2005
Konservatuar ve SUNY Moda Tasarımı ve SUNY Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programlarına kayıt yapmayanların yerine Yedekten Asile çıkan Öğrencilerin Kayıtları 15-16 Eylül 2005
Denizcilik Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin ön kaydı 25 - 26 Ağustos 2005