İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yatay Geçiş ve ÇAP Kontenjanlarının İlanı

14 Haziran 2004

Yatay Geçiş ve ÇAP için Son Başvuru Tarihi

27 Ağustos 2004

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

31 Ağustos 2004

İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

06 Eylül 2004 Saat:10.00

ÖSS,YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

06 Eylül 2004 Saat:10.00

ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı

06 Eylül 2004

ÇAP ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı

07 Eylül 2004

İTÜ Dışından Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

08 Eylül 2004

ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi

08 Eylül 2004

ÇAP ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulu

13 Eylül 2004

İTÜ DışındanYatay Geçiş Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

13-15 Eylül 2004

ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları

14-16 Eylül 2004

İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri

17 Eylül 2004

SUNY Kayıtları

17 Eylül 2004

ÖSS, YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB'ten Ders Kayıtları

17-19 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payının Yatırılması ve WEB' ten Ders Kaydının Yapılması)

20 - 24 Eylül 2004

ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfına Devam Edeceklerin Düzey Belirleme Sınavı

15 Eylül 2004 Saat:10.00

İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başlangıcı

20 Eylül 2004

Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları

24 Eylül 2004

Açılış Töreni

24 Eylül 2004

Oryantasyon

25 - 26 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Başlangıcı

27 Eylül 2004

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

27 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

27 Eylül - 01 Ekim 2004

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

27 Eylül - 08 Ekim 2004

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

27 Eylül - 27 Ekim 2004

Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı

20 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı

27 - 31 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu

31 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

03 - 14 Ocak 2005

A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı

04 Ocak 2005 Saat:10.00

A ve B Kurlarının Güz Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi

07 Ocak 2005

İngilizce Hazırlık Sınıfı Güz Yarıyılı Sonu

07 Ocak 2005

Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi

14 Ocak 2005

Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)

24 - 28 Ocak 2005

Bitirme Ödevi Sınavı

24 - 28 Ocak 2005

Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

28 Ocak 2005 Saat:17.30

BAHAR YARIYILI

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı

10 Ocak 2005

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB' ten Ders Kaydının Yapılması)

31 Ocak - 04 Şubat 2005

Öğrenci Katkı Payının Yatırılması

31 Ocak - 04 Şubat 2005

Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları

04 Şubat 2005

İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Başlangıcı

31 Ocak 2005

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

07 Şubat 2005

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

07 Şubat 2005

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

07 - 11 Şubat 2005

Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi

10 Şubat 2005

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

07 - 18 Şubat 2005

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

07 Şubat - 07 Mart 2005

Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı

02 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı

09 - 13 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu

13 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları

16 - 27 Mayıs 2005

Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi

27 Mayıs 2005

İngilizce Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Sonu

27 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)

30 Mayıs - 03 Haziran 2005

Bitirme Ödevi Sınavı

30 Mayıs - 02 Haziran 2005

Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

03 Haziran 2005 Saat:17.30

İngilizce Yeterlilik Sınavı

08 Haziran 2005 Saat:10.00

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

10 Haziran 2005

Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi

10 Haziran 2005

YAZ ÖĞRETİMİ

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi

03 Haziran 2005

Yaz Öğretimi Kayıtları

06 - 10 Haziran 2005

Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi

08 Haziran 2005 Saat: 17.30

Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

09-10 Haziran 2005

Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması

13-17 Haziran 2005

Yaz Öğretimi

13 Haziran - 29 Temmuz 2005

Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi

21 Haziran 2005

Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınavı

25 Temmuz 2005 Saat:10.00

Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

27 Temmuz 2005

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi

20 Haziran - 22 Temmuz 2005

Yaz Öğretimi Sınavları

01 - 05 Ağustos 2005

Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

12 Ağustos 2005

Fakülteler Tarafından Yaz Öğretimi Mezunlarının Bildirilmesi

26 Ağustos 2005

DİPLOMA TÖRENİ

Diploma Töreni (Doktora)

16 Şubat 2005

Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı)

21 Haziran 2005

Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O)

22 Haziran 2005
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

24-31 Mayıs 2004

Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş Kayıtları

24-31 Mayıs 2004

Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı

09 Haziran 2004 Saat:10.00

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi

11 Haziran 2004

Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Sıralama (Mülakat) Listesinin Bildirilmesi

18 Haziran 2004

Mülakat

28 Haziran - 02 Temmuz 2004

Kesin Listelerin Bildirilmesi

07 Temmuz 2004

Kazananların İlanı

09 Temmuz 2004

Kesin Kayıt

12 - 16 Temmuz 2004

Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi

24 Ağustos 2004

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

31 Ağustos 2004

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

06 Eylül 2004 Saat:10.00

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

08 Eylül 2004

Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları

25-27 Ağustos 2004

Yedek Kayıt Listelerinin İlanı

01 Eylül 2004

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi

02 - 03 Eylül 2004

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

08 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı (Öğrenci Katkı Payının Yatırılması ve Danışman Onayı ile WEB' ten Ders Kaydının Yapılması)

13 - 16 Eylül 2004

Açılış Tören

24 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Başlangıcı

27 Eylül 2004

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

27 Eylül 2004

Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

27 Eylül - 01 Ekim 2004

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

27 Eylül - 08 Ekim 2004

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

27 Eylül - 27 Ekim 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

20 Aralık 2004

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

27 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı

27 - 31 Aralık 2004

Danışman Atamaları İçin Son Bildirim Tarihi

31 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu

31 Aralık 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

03 - 14 Ocak 2005

Yüksek Lisans Tez Sınavları

24 - 27 Ocak 2005

Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

31 Ocak 2005

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

28 Ocak 2005 Saat:17.30

İngilizce Yeterlilik Sınavı

04 Ocak 2005 Saat:10.00

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

07 Ocak 2005

BAHAR YARIYILI

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

27 - 31 Aralık 2004

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Giriş Kayıtları

27 - 31 Aralık 2004

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

04 Ocak 2005 Saat:10.00

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

07 Ocak 2005

Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı

10 Ocak 2005

Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların Sıralama (Mülakat) Listelerinin Bildirilmesi

10 Ocak 2005

Mülakat

11 - 13 Ocak 2005

Kesin Listelerin Bildirilmesi

14 Ocak 2005

Kazananların İlanı

17 Ocak 2005

Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

24 - 26 Ocak 2005

Yedek Listelerin İlanı

31 Ocak 2005

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt

1 Şubat 2005

Yeni Alınan Öğrencilerin Danışman Onayı İle WEB'ten Ders Kaydı

2 - 4 Şubat 2005

Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payının Yatırılması

31 Ocak - 4 Şubat 2005

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (Danışman Onayı ile WEB' ten Ders Kaydının Yapılması)

2 - 4 Şubat 2005

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

07 Şubat 2005

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

07 Şubat 2005

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

07 - 11 Şubat 2005

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

07 - 18 Şubat 2005

Doktora Diploma Töreni

16 Şubat 2005

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

07 Şubat - 07 Mart 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

02 Mayıs 2005

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

09 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı

09 - 13 Mayıs 2005

Danışman Atamaları İçin Son Bildirim Tarihi

13 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu

13 Mayıs 2005

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları

16 - 27 Mayıs 2005

Yüksek Lisans Tez Sınavları

30 Mayıs - 02 Haziran 2005

İngilizce Yeterlilik Sınavı

08 Haziran 2005 Saat:10.00

Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

10 Haziran 2005

Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

03 Haziran 2005

Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

03 Haziran 2005 Saat:17.30