İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

GÜZ YARIYILI

 

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

29 Ağustos 2003

Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi

22 Ağustos 2003

ÇAP için Son Başvuru Tarihi

5 Eylül 2003

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı                                            

 

4 Eylül 2003 Saat:10:00

ÖSS,YÖS ve TCS sonucunda Üniversitemiz Programlarına

Yerleştirilen Öğrenciler için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı                                                                

 

 

4 Eylül 2003 Saat:10:00

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi       

 

6 Eylül 2003

Yatay Geçiş ve ÇAP Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi                                 

 

8 – 12 Eylül 2003

ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına

Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi                              

 

 

6 Eylül 2003

ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz ProgramlarınaYerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları

 

9 – 11 Eylül 2003

ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin WEB’den Ders Kayıtları      

 

 

12 – 14 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi

(Öğrenci Katkı Payının Yatırılması ve WEB’den Ders Kaydının Yapılması)

 

 

15 – 19 Eylül 2003

Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları

19 Eylül 2003

Açılış Tören                          

22 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Başlangıcı

22 Eylül 2003

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

22 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%80 cezalı)            

(Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)                                 

 

 

22 – 26 Eylül 2003

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma                                              

 

22 Eylül – 03 Ekim 2003

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

22 Eylül – 22 Ekim 2003

Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı

15 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu         

Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı

 

22 – 26 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu 

26 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

29 Aralık 2003-10 Ocak 2004

Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin                                 

Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi

 

9 Ocak 2004

Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları

(Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)                                        

 

12  – 16 Ocak 2004

Bitirme Ödevi Sınavı

12  – 15 Ocak 2004

Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

16 Ocak 2004  Saat 17.30

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

16 Ocak 2004

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR YARIYILI

 

Bahar Yarıyılı Ders Programı İlanı

2 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi (WEB’den Ders Kaydının Yapılması)

 

17 - 21 Ocak 2004

Öğrenci Katkı Payının Yatırılması                                       

19 – 23 Ocak 2004

Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları

23 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

26 Ocak 2004

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

26 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (%80 cezalı)

(Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını

Yaptırmayan Öğrenciler İçin)                               

 

 

26 – 30 Ocak 2004

Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi

05 Şubat 2004

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma               

 

26 Ocak  – 06 Şubat 2004

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

26 Ocak  –  26 Şubat 2004

Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı

19 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı                       

 

26 - 30 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu

30 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları

3 - 14 Mayıs 2004

Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin

Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi    

 

14 Mayıs 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)                                                                          

 

17 – 21 Mayıs 2004

Bitirme Ödevi Sınavı

17 – 20 Mayıs 2004

Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

21 Mayıs 2004 Saat: 17:30

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

21 Mayıs 2004

 

 

YAZ ÖĞRETİMİ

 

 

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi

21 Mayıs 2004

Yaz Öğretimi Kayıtları

24 – 28 Mayıs 2004

Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi

26 Mayıs 2004 Saat:17:30

Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

27 – 28 Mayıs 2004

Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması

31 Mayıs – 4 Haziran 2004

Yaz Öğretimi
31 Mayıs – 16 Temmuz 2004
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi

 

8 Haziran 2004

Yaz Öğretimi Sınavları

19 - 23 Temmuz 2004

Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

30 Temmuz 2004

 

 

DİPLOMA TÖRENİ

 

 

Diploma Töreni (Doktora)   
24 Şubat 2004
Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı)       

8 Haziran 2004

Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O)

9 Haziran 2004

 

 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

GÜZ YARIYILI

 

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

21 Nisan – 30 Mayıs 2003

Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş Kayıtları

21 Nisan – 30 Mayıs 2003

Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı

10 Haziran 2003  Saat  (10.00)

Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi                                                                          

 

13 Haziran 2003

Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların

Sıralama (Mülakat) Listesinin Bildirilmesi

 

20 Haziran  2003

Mülakata Gireceklerin Listesinin İlanı            

24 Haziran 2003

Mülakat

30 Haziran – 4 Temmuz 2003

Kesin Listelerin Bildirilmesi

9 Temmuz 2003

Kazananların İlanı

11 Temmuz 2003

Kesin Kayıt

14 Temmuz- 31 Temmuz 2003

Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi

12 Ağustos 2003

Güz Yarıyılı Ders Programı İlanı

29 Ağustos 2003

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı                                                                        

 

04 Eylül 2003 Saat (10.00)

Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav

Sonuçlarının Bildirilmesi                   

 

 

6 Eylül 2003

Yedek  Kayıt Listelerinin İlanı                         

1 Eylül 2003

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi

 

 

2-4 Eylül 2003

Yatay Geçiş sonuçlarının ilanı

 

 

8 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı                           

(Öğrenci Katkı Payının Yatırılması ve Danışman Onayı ile

WEB’den Ders Kaydının Yapılması)              

 

 

9 – 11 Eylül 2003

Danışman Değişikliklerinin Son Bildirim Tarihi            

5 Eylül 2003

Açılış Tören                                                       

22 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Başlangıcı

22 Eylül 2003

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

22 Eylül 2003

Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%80 Cezalı)

(Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)                      

 

 

22 - 26 Eylül 2003

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden

Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma                        

 

22 Eylül – 3 Ekim 2003

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

22 Eylül – 22 Ekim 2003

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

15 Aralık 2003

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

22 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı    

 

22 – 26 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu

26 Aralık 2003

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları

29 Aralık 2003-10 Ocak 2004

Yüksek Lisans Tez Sınavları

12 – 15 Ocak 2004

Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

19 Ocak 2004

Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi

16 Ocak 2004 Saat:17:30

Güz Yarıyılı Sonu İtibariyle Yapılacak Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

 

16 Ocak 2004

BAHAR YARIYILI

 

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi

22 - 26 Aralık 2003

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Giriş Kayıtları

22 – 26 Aralık 2003

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı         

29 Aralık 2003

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav

Sonuçlarının Bildirilmesi                   

 

2 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Ders Programları İlanı

2 Ocak 2004

Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların

Sıralama (Mülakat) Listelerinin Bildirilmesi

 

8 Ocak 2004

Mülakata Gireceklerin  Listesinin İlanı

9 Ocak 2004

Mülakat

12 - 14 Ocak 2004

Kesin Listelerin Bildirilmesi

16 Ocak 2004

Danışman Değişiklikleri ve Atamaları

16 Ocak 2004

Kazananların İlanı

19 Ocak 2004

Kesin Kayıt Tarihi

26 – 28 Ocak 2004

Yedek Listelerin İlanı

29 Ocak 2004

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt

30 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payının Yatırılması

19 - 23 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (Danışman Onayı ile WEB’den Ders Kaydının Yapılması)                            

 

22 – 23 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

26 Ocak 2004

Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi

26 Ocak 2004

Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (%80 cezalı)

Öğrenci Katkı Payını Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Yaptırmayan Öğrenciler İçin)                      

 

 

26 – 30 Ocak 2004

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma                 

 

26 Ocak – 06 Şubat 2004

Doktora Diploma Töreni

24 Şubat 2004

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

26 Ocak – 26 Şubat 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programı İlanı

19 Nisan 2004

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

26 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu

Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı         

 

26-30 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu

30 Nisan 2004

Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları                                           

3 – 14 Mayıs 2004

Yüksek Lisans Tez  Sınavları

17 – 21 Mayıs 2004

Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Yapılacak Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi                                              

 

21 Mayıs 2004

Yüksek Lisans Tez  Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

25 Mayıs 2004