İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI  
Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi 23 Ağustos 2002
ÇAP İçin Son Başvuru Tarihi 23 Ağustos 2002
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 9 Eylül 2002 Saat 10:00
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 9 Eylül 2002 Saat 10:00
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 11 Eylül 2002
Yatay ve ÇAP Başvurularının Fakülte Dekanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi 11 Eylül - 15 Eylül 2002
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrenciler İçin Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi 11 Eylül 2002
ÖSS,YÖS ve TCS Sonucunda Üniversitemiz Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 12 Eylül - 15 Eylül 2002
Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemesi 16 Eylül - 20 Eylül 2002
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları 20 Eylül 2002
Açılış Tören 23 Eylül 2002
Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2002
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 23 Eylül 2002
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%80 cezalı) 23 Eylül - 27 Eylül 2002
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 23 Eylül - 04 Ekim 2002
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 23 Eylül - 23 Ekim 2002
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 16 Aralık 2002
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 23 - 27 Aralık 2002
Güz Yarıyılı Sonu 27 Aralık 2002
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 30 Aralık 2002- 10 Ocak 2003
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin
Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirimi
10 Ocak 2003
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları
(Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)
13 Ocak - 17 Ocak 2003
Bitirme Ödevi Sınavı 13 Ocak - 17 Ocak 2003
Güz Yarıyılı Sınav Notları Son Giriş Tarihi 17 Ocak 2003 Saat 17.30
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 17 Ocak 2003
   
BAHAR YARIYILI  
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 03 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilenmesi 20 - 24 Ocak 2003
Danışman Değişiklikleri ve Atanmaları 24 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 27 Ocak 2003
Kapatılacak derslerin Bildirilmesi 27 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (%80 cezalı) 27 - 31 Ocak 2003
Güz Yarıyılı Mezunlarının Bildirilmesi 03 Şubat 2003
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden
Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
27 Ocak - 07 Şubat 2003
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 27 Ocak - 27 Şubat 2003
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 28 Nisan 2003
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 05 - 09 Mayıs 2003
Bahar Yarıyılı Sonu 09 Mayıs 2003
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 12 Mayıs - 23 Mayıs 2003
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 23 Mayıs 2003
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 30 Mayıs 2003 Saat 17:30
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları
(Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)
26 Mayıs - 30 Mayıs 2003
Bitirme Ödevi Sınavı 26 Mayıs - 30 Mayıs 2003
   
YAZ ÖĞRETİMİ  
Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 26 Mayıs 2003
Yaz Öğretimi Kayıtları 02 Haziran - 06 Haziran 2003
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 04 Haziran 2003 Saat 17.30
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 05 - 06 Haziran 2003
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 10 - 13 Haziran 2003
Yaz Öğretimi 09 Haziran - 25 Temmuz 2003
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 16 Haziran 2003
Yaz Öğretimi Sınavları 28 Temmuz - 01 Ağustos 2003
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 08 Ağustos 2003
DİPLOMA TÖRENİ  
Diploma Töreni (Doktora) 04 Şubat 2003
Diploma Töreni (Üniversite Akademik Yılı) 9 Haziran 2003
Diploma Töreni (Fakülteler, Konservatuar, M.Y.O) 10 Haziran 2003

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI  
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 01 Temmuz - 05 Temmuz 2002
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların
Sıralama (Mülakat) Listesinin Bildirilmesi
08 Temmuz - 12 Temmuz 2002
Mülakat Listesi İlanı 15 Temmuz 2002
Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş Kayıtları 16 Temmuz - 18 Temmuz 2002
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı 22 Temmuz 2002 Saat (10.00)
Yabancı Dil ( İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçlarının
Bildirilmesi
23 Temmuz 2002
Mülakat 24 Temmuz - 26 Temmuz 2002

Kesin Listelerin Bildirilmesi 31 Temmuz 2002
Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2002
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı
09 Eylül 2002 Saat (10.00)
Yatay Geçiş İçin Başvuran Öğrencilerin
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav
Sonuçlarının Bildirilmesi
11 Eylül 2002
Kesin Kayıt Tarihi 02 Eylül - 06 Eylül 2002
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 12 Eylül - 13 Eylül 2002
Güz Yarıyılı (Kayıt Yenileme) ve Ders Kaydı 12 Eylül - 13 Eylül 2002
Açılış Tören 23 Eylül 2002
Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2002
Güz Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (%80 Cezalı) 23 Eylül 2002- 27 Eylül 2002
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden
Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
23 Eylül - 04 Ekim 2002
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 23Eylül - 23 Ekim 2002

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 24 Aralık 2002
Güz Yarıyılı Sonu 27 Aralık 2002
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 30 Aralık 2002- 10 Ocak 2003
Yüksek Lisans Tez Sınavları 13 Ocak - 16 Ocak 2003
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 17 Ocak 2003
Doktora Diploma Töreni 04 Şubat 2003
BAHAR YARIYILI  
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 16 Aralık - 20 Aralık 2002
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 23 Aralık 2002
Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav
Sonuçlarının Bildirilmesi
26 Aralık 2002
Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuran Adayların
Sıralama (Mülakat) Listelerinin Bildirilmesi
10 Ocak 2003
Mülakat 13 Ocak - 17 Ocak 2003
Kesin Listelerin Bildirilmesi 24 Ocak 2003
Kesin Kayıt Tarihi 27 Ocak - 30 Ocak 2003
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 31 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 20 Ocak - 21 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 27 Ocak 2003
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilenmesi (%80 cezalı) 27 Ocak - 31 Ocak 2003
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini
Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
27 Ocak - 07 Şubat 2003
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme 27 Ocak - 27 Şubat 2003
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 05 Mayıs 2003
Bahar Yarıyılı Sonu 09 Mayıs 2003
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 12 Mayıs - 23 Mayıs 2003
Yüksek Lisans Tez Sınavları 26 Mayıs - 30 Mayıs 2003
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 02 Haziran 2003
YAZ ÖĞRETİMİ  
Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 26 Mayıs 2003
Yaz Öğretimi Kayıtları 02 Haziran - 06 Haziran 2003
Kapatılacak Derslerin Son Bildirim Tarihi 04 Haziran 2003 Saat 17.30
Bir Dersi Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 05 - 06 Haziran 2003
Yaz Öğretimi Ücretlerinin Yatırılması 09 - 13 Haziran 2003
Yaz Öğretimi 09 Haziran - 25 Temmuz 2003
Ücretlerini Yatırmayan Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Silinmesi 16 Haziran 2003
Yaz Öğretimi Sınavları 28 Temmuz - 01 Ağustos 2003
Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 08 Ağustos 2003