İngilizce Yeterlilik Sınavı Sınav Ücreti
ITU Proficiency Exam Fees


Giriş NedeniSınav Ücreti
Exam Fee
İTÜ Lisans Beklemeli Öğrenci
ITU Undergraduate Preparatory Program Students Who Are Currently Suspended
50 TL
İTÜ Yüksek Lisans Beklemeli Öğrenci
ITU Graduate Students Who Are Currently Suspended
50 TL
Diğer1 (İTÜ Hazırlık Olmayan veya Hazırlık Beklemeli Olmayan Öğrenci)
Others 1 (Students Who Are Not Part of the Categories Listed Above)
75 TL
Diğer2 (İTÜ Dışı Öğrenciler)
Others 2 (Non-ITU Students)
100 TL
Yüksek Lisans Başvurusu Yapan Aday
Applying for Graduate Studies at ITU
100 TL

Hesap Bilgileri
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007296855662
IBAN Numarası : TR07 0001 5001 5800 7296 8556 62
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sınav ücretini başvuru tarihlerinde yatırmayanların başvurusu geçersiz sayılacak olup, sınava alınmayacaklardır.
ATM veya EFT ile ödeme yapmayınız. Vakıflar Bankası şubelerine gidip ödeme yapınız.


Account Information :
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007296855662
IBAN Numarası : TR07 0001 5001 5800 7296 8556 62
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Students who haven't completed the payment within the listed dates will not be admitted to the exam.
The exams fees must always be paid by hand at branch office. You cannot use ATMs, EFT or other wiring systems.