ANNOUNCEMENTS

Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Süreleri Hakkında


20.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca belirli aşamalardaki öğrenciler için başarısızlıkları durumunda kayıt silme uygulaması söz konusu olacaktır. Aynı zamanda YÖK Genel Kurulunda alınan karara göre, 2016-2017 güz yarıyılından önce öğrenime başlamış öğrencilerin belirtilen yarıyıldan önceki süreleri dikkate alınmayacak olup, bu durumdaki öğrenciler için ilk yarıyıl “2016-17 güz yarıyılı” kabul edilecektir.

 

Bu doğrultuda; öğrenime 2016-2017 güz yarıyılından önce başlamış olup hal-i hazırda devam ediyor olan lisansüstü öğrencileri için İTÜ Senatosu tarafından “sürelerle ilgili uygulamaları” düzenleyen bazı kararlar benimsenmiştir. Söz konusu kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 


Önemli Notlar

 
 
 Istanbul Technical University Registrar's Office
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Phone: +90 212 365 78 00-99 (100 pbx) Fax: +90 212 285 29 09