ANNOUNCEMENTS

7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Üniversitemize Başlayacak Lisans Öğrencileri Hakkında

7143 sayılı af kanunundan faydalanarak Üniversitemizdeki Lisans Öğrenimlerine başlayacak Öğrencilerimiz; af başvuru sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan aday no ve TC no larını girerek ulaşabilir.

Değerlendirme sonucunda; 2018-2019 Eğitim_Öğretim Yılı güz yarıyılında Lisans programlarından ders alacak öğrencilerimizin, en geç 05 Ekim 2018 saat 13.00’a kadar öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Hazırlık aşamasında olan öğrencilerimizin ders kayıtlarının yapılabilmesi için müracaatları sırasında, üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birisinden yine Senatonun kabul ettiği asgari başarı şartını sağladıklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. Döneme ait ödemeniz gereken Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri hakkında yapılması gerekenler başvurunuz sırasında tarafınıza bildirilecektir.

7143 Sayılı Af Kanunu Online Başvuru Sonucu

İstanbul Teknik Üniversitesi Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
 
 
 Istanbul Technical University Registrar's Office
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Phone: +90 212 365 78 00-99 (100 pbx) Fax: +90 212 285 29 09