ANNOUNCEMENTS

Hazırlık Sınıflarında 2 Yıllık Eğitim-Öğretim Süresi Sonunda Başarısız Olan ve Kayıt Silme Durumuna Gelen Öğrencilerimizin Dikkatine

Üniversitemizde kayıtlı oldukları Lisans programlarının Hazırlık Sınıflarında 2 yıllık Eğitim-Öğretim süresi sonunda başarısız olan ve kayıt silme durumuna gelen öğrencilerimizin Ağustos ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girme talepleri ile Uluslararası Ortak Lisans programına kayıtlı olup yine İngilizce Hazırlık Sınavında başarısız olarak kayıt silme durumuna gelen öğrencilerin Ağustos ayı içerisinde Kurumsal TOEFL sınavı yapılması yönünde ki talepleri ve kayıtlı oldukları programın şartlı başlama skorunu sağlayamayarak İngilizce Dil şartını sağladığı Üniversitemizin başka bir programına merkezi puanla geçiş yapma talepleri Üniversitemizin Yetkili Kurullarınca değerlendirilmiş olup söz konusu taleplerin uygun olmadığına karar verilmiştir.


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1’nin uygulamasına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde ise merkezi puan ile diğer Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kayıt silme işlemlerinin Eylül ayın içerisinde yapılmasına karar verilmiştir.

 
 
 Istanbul Technical University Registrar's Office
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Phone: +90 212 365 78 00-99 (100 pbx) Fax: +90 212 285 29 09