2019-2020 Akademik Yılı Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçlarına Göre Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kayıt İşlemleri

2019-2020 Academic Year- Undergraduate Level Foreign Student Admission Application- List of Reserve Student Accepted to Admit

Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Kayıt Yeri

Kayıt Tarihleri: 02-04 Eylül 2019

Kayıt Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İSTENİLEN BELGELER

1-  Ön kayıtta sunulan sınav belgesinin aslı

2-  Lise Diplomasının aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi

3-  Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerinde ki Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı.

4-  Öğrenim vizesi veya turistik vize işlenmiş pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi

5-  6 adet vesikalık fotoğraf

6-  Öğrenci katkı payının yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenci katkı payı listesi için tıklayınız. Öğrenci katkı payı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından kayıt esnasında verilen resmi yazı ile VakıfBank şubelerine yatırılabilir.)

7 - İTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnamesi (Taahhütname için tıklayınız.)

 

Admission Registration Dates: 02-04 September 2019

Admission Registration Place: Istanbul Technical University Ayazaga Campus Registrar’s Office 

DOCUMENTS REQUIRED:

1- Original copy of the  exam result  submitted in application.

2- Original High School Diploma and a notarized Turkish translation

3- Equivalence certificate of the diploma (From Turkish Ministry of Education-Board of Education and Discipline or Turkish Consulates abroad)

4- Notarized copy of the passport that issued a student or a tourist visa translated to Turkish by Notary.

5- Photos  ( 6 copies, passport size)

6- Bank receipt of semester tuition fee. (Click for list.)

7- A letter of undertaking for foreign students. (Click for letter of undertaking.)
Program Aday No / Candidate Number Adı Soyadı / Name Surname Sonuç / Result
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129333 Ay* Ah* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129885 Ul* Ma* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129916 Ha* Da* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129218 Tu* No* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128858 Ah* Al* Asil / Accepted to admit
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 129466 El* Ma* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129324 Mo* Sa* Kh* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 129061 Os* Al* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129100 Ah* El* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129015 Ja* Ja* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 129219 Ş* Do* Asil / Accepted to admit
Economics (% 100 English) / Ekonomi (% 100 İngilizce) 129027 Ra* Ab* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 129281 Nu* Da* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129832 Za* Mi* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129827 N* Ra* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129031 Ab* Ma* Mo* Ab* Ah* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 128824 Sa* Ş* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 129605 Ma* Ma* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 128945 At* Ca* Do* Asil / Accepted to admit
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129833 Ta* Ta* Pe* Asil / Accepted to admit
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 128852 Al* Sa* Ab* Asil / Accepted to admit
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129041 Fa* Na* Asil / Accepted to admit
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129256 Mo* Ab* Asil / Accepted to admit
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129023 N* Ba* Asil / Accepted to admit
Mathematics Engineering (%30 English) / Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129483 Abd* Sad* Asil / Accepted to admit
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 129102 Ra* Ad* Na* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128740 Ar* At* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129214 Ma* Aj* Asil / Accepted to admit
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 128968 Ag* Nu* Asil / Accepted to admit
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 129331 Gh* Sh* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129078 Ta* Re* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 129058 Mu* Ma* Ha* Asil / Accepted to admit