2019-2020 Akademik Yılı Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçları / 2019-2020 Academic Year-International Undergraduate Admission Application Results

 

Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Kayıt Yeri

Kesin kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler, kayıt yeri v.b. hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Click for Admission Registration Dates and required documents.

 

Öğrenci Numaraları / Student IDs

Click for 2019-2020 Academic Year-Undergraduate Level Foreign Student IDs

 

Adaylara Gönderilecek Kabul Yazısı /  The Letters Which Gonna Send to Students

Asil listedeki adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri e-mail adreslerine üniversitemizi kazandıklarına dair belge gönderilecektir. / A document will sent to the registered e-mail address of the student who has been accepted to admit. This document will show that student has the right to registration for the program applied.

 

ASİL VE YEDEK LİSTESİ / Accepted to admit and Reserved List

Liste program bazında sıralanmıştır. / The list is ordered by undergraduate programs.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz. / Due to Personal Protection Law No. 6698, the full names and surnames of the related persons are announced in encrypted form. Please check the results by candidate number.

 

Program Aday No / Candidate Number Adı Soyadı / Name Surname Sonuç / Result
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 128741 Ah* En* Ar* Asil / Accepted to admit
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 128753 İ* Ha* Ş* Asil / Accepted to admit
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 128972 To* İ* Asil / Accepted to admit
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129017 İ* Te* Uy* Asil / Accepted to admit
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129394 Me* Ba* Oz* Asil / Accepted to admit
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129015 Ja* Ja* 1. Yedek / Reserve
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129287 Ta* Ta* Ag* 2. Yedek / Reserve
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129723 Em* Al* Ko* 3. Yedek / Reserve
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 128887 Fa* Mu* 4. Yedek / Reserve
Aeronautical Engineering (%30 English) / Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce) 129012 De* Ak* 5. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 128885 Ah* Sh* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 128891 Am* Al* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129084 Na* No* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129211 Am* Mo* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129350 Ay* Su* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129937 La* Is* Asil / Accepted to admit
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129333 Ay* Ah* 1. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129885 Ul* Ma* 2. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129916 Ha* Da* 3. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129983 Te* Af* 4. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 128729 Sa* Sa* 5. Yedek / Reserve
Architecture (%100 English) / Mimarlık (%100 İngilizce) 129022 Or* Al* 6. Yedek / Reserve
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 129101 Fa* Er* Ef* Asil / Accepted to admit
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 129668 Hy* Ju* Ba* Asil / Accepted to admit
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 129781 Ma* El* Ab* Asil / Accepted to admit
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 128890 Em* Ha* 1. Yedek / Reserve
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 130219 Mo* Mo* Ha* 2. Yedek / Reserve
Architecture (%30 English) / Mimarlık (%30 İngilizce) 129100 Ah* El* 3. Yedek / Reserve
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128833 Mu* Mo* Mo* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128918 Ba* Ed* Ah* Ay* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128989 Ab* Mo* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129571 Go* Al* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129658 Ma* Em* Th* Asil / Accepted to admit
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129218 Tu* No* 1. Yedek / Reserve
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128858 Ah* Al* 2. Yedek / Reserve
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129090 At* Sh* 3. Yedek / Reserve
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 128936 Ab* Ha* Ba* 4. Yedek / Reserve
Astronautical Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 129384 Ab* Mo* Mo* Ab* Ah* 5. Yedek / Reserve
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 128778 Ja* Ma* Asil / Accepted to admit
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 129000 Ah* Hu* Asil / Accepted to admit
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 129200 Ga* Is* Asil / Accepted to admit
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 129466 El* Ma* 1. Yedek / Reserve
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 128834 Se* Do* Uz* 2. Yedek / Reserve
Business (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 129836 Ha* Gh* 3. Yedek / Reserve
Chemical Engineering (%30 English) / Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) 129317 Me* Tu* Asil / Accepted to admit
Chemical Engineering (%30 English) / Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) 129846 Em* Am* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 128859 Be* Se* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 128946 Na* Ra* Sa* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 129151 Al* Ab* Ra* Al* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 129386 Ch* Rz* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 129659 Ma* Sh* Asil / Accepted to admit
Chemistry (%30 English) / Kimya (%30 İngilizce) 129695 Al* Di* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129094 Al* Gh* Kh* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129251 Ra* Ra* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129593 Mo* Am* Gh* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129847 Ro* Mu* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129324 Mo* Sa* Kh* 1. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 128853 Mo* Sh* 2. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 128874 N* Ma* 3. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%100 English) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) 129916 Ha* Da* 4. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 128821 Na* Na* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 128826 Sy* Fa* Sa* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 129351 Ay* Ta* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 129905 Ab* Bi* Ma* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo) (Paid) / İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 129061 Os* Al* 1. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 128867 Ah* Ba* Fr* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129019 Um* Al* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129125 Ab* Al* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129316 Sa* Ed* Kh* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129342 Sa* Ba* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129352 Sh* As* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129526 Ma* Mo* Ab* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129666 Ja* El* Hu* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129667 Og* Ti* Am* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129694 Ba* Gu* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129772 Fa* Ah* Ma* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129818 Al* K* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129973 Ru* Sa* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 130184 Ta* Yo* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 130257 El* Al* Asil / Accepted to admit
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129832 Za* Mi* 1. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129015 Ja* Ja* 2. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129100 Ah* El* 3. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 128890 Em* Ha* 4. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 128733 Ba* Ab* Sa* 5. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129827 N* Ra* 6. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129837 Ra* Sa* 7. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129030 M* Se* 8. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129618 El* Mu* 9. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 129829 Ka* Al* 10. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 128934 Sa* Ja* Ha* 11. Yedek / Reserve
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 128899 As* Fa* Al* 12. Yedek / Reserve
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 128750 Il* Ka* Ed* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 128878 Na* Ah* Yo* Sh* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 128932 Hy* Se* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 129280 Le* Ma* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 129840 Da* Fi* Asil / Accepted to admit
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 129219 Ş* Do* 1. Yedek / Reserve
Control and Automation Engineering (%100 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) 129186 Ra* Ah* Asil / Accepted to admit
Control and Automation Engineering (%100 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) 129419 Ib* Ag* Asil / Accepted to admit
Control and Automation Engineering (%100 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) 128865 Ni* Ab* 1. Yedek / Reserve
Control and Automation Engineering (%100 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%100 İngilizce) 129984 Ug* Is* 2. Yedek / Reserve
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 128767 Ab* Ka* Asil / Accepted to admit
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 129766 Sa* Te* Asil / Accepted to admit
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 129843 Ni* Ib* Asil / Accepted to admit
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 129723 Em* Al* Ko* 1. Yedek / Reserve
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 129092 Xi* Ya* 2. Yedek / Reserve
Control and Automation Engineering (%30 English) / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) 129156 Ut* Ze* 3. Yedek / Reserve
Economics (% 100 English) / Ekonomi (% 100 İngilizce) 129207 Fu* Ma* Asil / Accepted to admit
Economics (% 100 English) / Ekonomi (% 100 İngilizce) 129271 Fi* Ra* Asil / Accepted to admit
Economics (% 100 English) / Ekonomi (% 100 İngilizce) 129027 Ra* Ab* 1. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 128758 Sa* Ga* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 128933 Ra* As* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 129056 Ar* Mu* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 129281 Nu* Da* 1. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 129819 Ma* Ma* 2. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%100 English) / Elektrik Mühendisliği (%100 İngilizce) 128947 Pa* Ka* 3. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129108 Lo* Kh* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129717 Fa* Ta* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129825 Em* Ma* Asil / Accepted to admit
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129832 Za* Mi* 1. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129827 N* Ra* 2. Yedek / Reserve
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 128943 Mo* Ma* Al* 3. Yedek / Reserve
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128731 Na* Va* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128904 Me* Hu* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128923 Ja* Ha* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128929 Gh* Mo* Bo* Ei* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128959 Ma* Ab* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129002 Hu* Ch* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129187 Am* Al* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129405 Ar* As* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129464 Su* Es* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%100 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129776 Al* Al* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%30 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 128836 Ru* Fa* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%30 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 129357 Yu* Ha* Yu* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%30 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 129747 Om* Mo* Ah* Be* Ma* Asil / Accepted to admit
Electronics and Communication Engineering (%30 English) / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) 129820 Ku* Be* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129029 Mo* Ah* Ar* Mo* El* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129068 Mu* Af* Ga* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129413 Ab* No* Ed* No*Ed* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129738 Ha* Al* Asil / Accepted to admit
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 129031 Ab* Ma* Mo* Ab* Ah* 1. Yedek / Reserve
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 128824 Sa* Ş* 2. Yedek / Reserve
Environmental Engineering (%100 English) / Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) 128864 Ab* Ka* Sh* Al* 3. Yedek / Reserve
Environmental Engineering (%30 English) / Çevre Mühendisliği (%30 İngilizce) 129949 Al* Sh* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 128847 Tu* Su*Ka* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 128920 Mo* Ja* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 129657 Sa* Sa* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 129970 Ra* Ah* Al* Asil / Accepted to admit
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 129605 Ma* Ma* 1. Yedek / Reserve
Food Engineering (%30 English) / Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 128945 At* Ca* Do* 2. Yedek / Reserve
Geological Engineering (%30 English) / Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 128822 Ca* Ri* Asil / Accepted to admit
Geological Engineering (%30 English) / Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129079 İ* Mo* Ma* Asil / Accepted to admit
Geological Engineering (%30 English) / Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129823 El* Al* Asil / Accepted to admit
Geological Engineering (%30 English) / Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129828 Ta* Da* Asil / Accepted to admit
Geological Engineering (%30 English) / Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129854 M* Is* Asil / Accepted to admit
Geomatics Engineering (%100 English) / Geomatik Mühendisliği (%100 İngilizce) 128954 Mo* Kh* Ah* Ha* Asil / Accepted to admit
Geomatics Engineering (%100 English) / Geomatik Mühendisliği (%100 İngilizce) 129184 Ro* M* Asil / Accepted to admit
Geophysical Engineering (%30 English) / Jeofizik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129368 Er* Ke* Ik* Asil / Accepted to admit
ITU-TRNC Marine Engineery (%100 English) (Paid) / İTÜ-KKTC Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) (Ücretli) 129358 No* Ga* Asil / Accepted to admit
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 128732 Sh* Sh* Asil / Accepted to admit
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 128818 Ga* B* Asil / Accepted to admit
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 128877 Hu* Ey* Al* Asil / Accepted to admit
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 129161 Sa* He* 1. Yedek / Reserve
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 128908 Ey* Ka* 2. Yedek / Reserve
Industrial Engineering (%100 English) / Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) 128870 Yo* Ka* 3. Yedek / Reserve
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129067 Ma* An* Al* Asil / Accepted to admit
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129656 Ag* El* Za* Asil / Accepted to admit
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129735 Ra* Ah* Al* Asil / Accepted to admit
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129833 Ta* Ta* Pe* 1. Yedek / Reserve
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 128955 Ye* Gh* 2. Yedek / Reserve
Industrial Product Design (%100 English) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) 129882 Be* Ha* Ha* 3. Yedek / Reserve
Information Systems Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Binghamton) (Paid) / Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) 129153 Ha* Mo* Fa* Asil / Accepted to admit
Information Systems Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Binghamton) (Paid) / Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) 129237 Ak* Ka* Su* Asil / Accepted to admit
Information Systems Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Binghamton) (Paid) / Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) 129506 Ah* Mo* El* Asil / Accepted to admit
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 129336 Ş* Ya* Ha* Ta* Asil / Accepted to admit
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 129610 Va* Ba* Asil / Accepted to admit
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 129654 Sa* Ga* Asil / Accepted to admit
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 128852 Al* Sa* Ab* 1. Yedek / Reserve
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 128955 Ye* Gh* 2. Yedek / Reserve
Interior Architecture (%30 English) / İç Mimarlık (%30 İngilizce) 129041 Fa* Na* 3. Yedek / Reserve
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129382 Lu* Os* Ma* Asil / Accepted to admit
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129644 Ar* Mi* Asil / Accepted to admit
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129755 Jo* Al* Asil / Accepted to admit
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129041 Fa* Na* 1. Yedek / Reserve
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129809 Ra* Ah* Ab* 2. Yedek / Reserve
Landscape Architecture (%100 English) / Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) 129721 Mu* Ce* He* 3. Yedek / Reserve
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128734 Me* Ke* E* Asil / Accepted to admit
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128889 Li* It* Gh* Asil / Accepted to admit
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128980 Sa* Mi* Asil / Accepted to admit
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129256 Mo* Ab* 1. Yedek / Reserve
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129023 N* Ba* 2. Yedek / Reserve
Management Engineering (%100 English) / İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129027 Ra* Ab* 3. Yedek / Reserve
Mathematics Engineering (%30 English) / Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) 129021 Or* As* Asil / Accepted to admit
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 128742 Mu* Ti* Asil / Accepted to admit
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 128894 Fu* Al* Asil / Accepted to admit
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 128939 Ad* Tu* Asil / Accepted to admit
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 129102 Ra* Ad* Na* 1. Yedek / Reserve
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 129697 Om* Ko* 2. Yedek / Reserve
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 129299 Is* Ah* 3. Yedek / Reserve
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129221 Am* Al* Ab* İ* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129300 Se* Su* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129338 Mo* Da* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129420 Hu* Ak* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129954 Ma* Ma* Asil / Accepted to admit
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 128740 Ar* At* 1. Yedek / Reserve
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129214 Ma* Aj* 2. Yedek / Reserve
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129751 Ta* Kh* 3. Yedek / Reserve
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129175 Ö* Fa* Ka* 4. Yedek / Reserve
Metallurgical and Materials Engineering (%100 English) / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) 129026 Om* Ma* Ab* Ma* 5. Yedek / Reserve
Meteorological Engineering (%30 English) / Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 128907 Al* Ye* Asil / Accepted to admit
Meteorological Engineering (%30 English) / Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129089 Do* At* Asil / Accepted to admit
Meteorological Engineering (%30 English) / Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) 129162 Fe* Ar* Asil / Accepted to admit
Mineral Processing Engineering (%30 English) / Cevher Hazırlama Mühendisliği (%30 İngilizce) 130126 Ar* Er* Asil / Accepted to admit
Mining Engineering (%30 English) / Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) 128917 Ah* Om* Al* Asil / Accepted to admit
Mining Engineering (%30 English) / Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) 128993 Mo* Em* Am* Asil / Accepted to admit
Mining Engineering (%30 English) / Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) 129038 Ab* T* Asil / Accepted to admit
Mining Engineering (%30 English) / Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) 129057 Mu* Ge* Du* Asil / Accepted to admit
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 129614 F* Ga* Asil / Accepted to admit
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 129716 He* Ka* Asil / Accepted to admit
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 128968 Ag* Nu* 1. Yedek / Reserve
Molecular Biology and Genetics (%100 English) / Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) 129331 Gh* Sh* 2. Yedek / Reserve
Music Theory / Müzik Teorisi 129373 Ah* Pe* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 128937 Sa* Ag* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129009 Ag* Ga* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129018 Ra* Is* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129052 Fa* Am* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129174 Em* Dz* Asil / Accepted to admit
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129378 Mo* Al* 1. Yedek / Reserve
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English) / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce) 129224 Mo* Ma* Re* 2. Yedek / Reserve
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 128775 Fa* As* Asil / Accepted to admit
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 128888 Fa* Ha* Asil / Accepted to admit
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 129337 Sa* Al* Asil / Accepted to admit
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 129421 Ri* G* Asil / Accepted to admit
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 129664 Ra* Hu* Asil / Accepted to admit
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English) / Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) 129986 Ja* Hu* Asil / Accepted to admit
Shipbuilding and Ocean Engineering (%30 English) / Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (%30 İngilizce) 128738 Ah* Ib* Ab* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 128845 Ib* Ea* Fo* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 128876 Sh* Ma* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 128906 Al* Mo* Bo* Ei* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 128985 Ma* Ti* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 128986 Za* Al* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129036 Yo* Ah* El* Ab* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129461 Ai* Ye* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129620 Mo* Sa* Ab* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129936 Ma* Al* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 130223 Qu* Kh* Asil / Accepted to admit
Textile Engineering (%100 English) / Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce) 129078 Ta* Re* 1. Yedek / Reserve
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 128940 Sa* Ma* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 129118 Ta* Ah* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 129346 Ma* Kh* Ha* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 129376 Na* Al* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 129491 Ma* Hu* Sh* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%100 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) 128824 Sa* Ş* 1. Yedek / Reserve
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 128999 Ra* Ha* Al* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 129849 El* Ma* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 130116 Ra* Nu* Asil / Accepted to admit
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 129041 Fa* Na* 1. Yedek / Reserve
Urban and Regional Planning (%30 English) / Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) 129058 Mu* Ma* Ha* 2. Yedek / Reserve

 

Yedekten asile geçen adaylar 28 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir./The candidates who passed from the reserve to the noble were announced on 28 August 2019.

 

Belge Sonu / End Document