2019-2020 Akademik Yılı Yurt Dışı Lisans Adayların Kesin Kayıtları / 2019-2020 Academic Year-Undergraduate Level Foreign Student Admission Registration

 

Kayıt Tarihleri: 19-23 Ağustos 2019

Kayıt Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İSTENİLEN BELGELER

1-  Ön kayıtta sunulan sınav belgesinin aslı

2-  Lise Diplomasının aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi

3-  Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerinde ki Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı.

4-  Öğrenim vizesi veya turistik vize işlenmiş pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi

5-  6 adet vesikalık fotoğraf

6-  Öğrenci katkı payının yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenci katkı payı listesi için tıklayınız. Öğrenci katkı payı Vakıf Bankası şubelerine öğrenci numarası belirterek 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren ödenilebilecektir.)

7 - İTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnamesi (Taahhütname için tıklayınız.)

 

Admission Registration Dates: August 19-23, 2019

Admission Registration Place: Istanbul Technical University Ayazaga Campus Registrar’s Office 

DOCUMENTS REQUIRED:

1- Original copy of the  exam result  submitted in application.

2- Original High School Diploma and a notarized Turkish translation

3- Equivalence certificate of the diploma (From Turkish Ministry of Education-Board of Education and Discipline or Turkish Consulates abroad)

4- Notarized copy of the passport that issued a student or a tourist visa translated to Turkish by Notary.

5- Photos  ( 6 copies, passport size)

6- Bank receipt of semester tuition fee. (Click for list.)

7- A letter of undertaking for foreign students. (Click for letter of undertaking.)