ENGLISH      
 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yurt Dışından Kabul Edilecek Adayların Lisans Başvuruları

2019-2020

Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta olan ya da  mezun olmuş olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Üniversitemizde Lisans programlarına kabul edilebilecek yabancı uyruklu öğrenciler için bölümlere göre kontenjan sayıları ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 

A) BAŞVURU İÇİN GEREKEN GENEL KOŞULLAR

• Adayların Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta olmaları ya da  mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

•  İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen, sınav sonuçlarından herhangi birinden geçerli puan almış olmak.

• Adaylardan;

1) Yabancı uyruklu olanların,
2)  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.

 

B) BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAV SONUÇLARI

Başvuruda kabul edilecek sınavlar için tıklayınız.

 

C) KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

D) BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri : 17–22 Temmuz 2019

Adaylar ön kayıt başvurularını, en geç 22 Temmuz 2019 saat 17:00'a kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lsyabanci/basvuru/ web adresinden tamamlamaları gerekmektedir.

 

E) ÖNKAYIT ESNASINDA PDF FORMATINDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER (Belgelerin aslı ve İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir.)

Önemli Açıklama: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yüklemiş oldukları belgeler, ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı belge yükleyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup bu adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

1. Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve onaylı İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kesin kayıt sırasında istenecektir.)

2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini yüklemeleri gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte yüklenmelidir.  Öğrenci halen başka bir üniversitede eğitim alıyorsa veya başka bir üniversiteden mezun ise üniversitesinden de aldığı bir transkripti yüklemelidir.

3. Geçerli Sınav Sonucu :  Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı ve onaylı İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir. Yalnızca yukarıda belirtilen sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınavlarla başvurmak mümkün değildir. Yukarıda belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurmak da mümkün değildir. (KKTC uyruklu Öğrenciler için üniversitemiz tarafından istenen  GCE AL belgesini 08–19 Temmuz 2019 tarihleri arasında sunamayanların ön başvuruları şartlı kabul edilecek olup; kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları sırasında istenen puanı gösteren GECAL belgesini sunamayanların başvuruları iptal edilecektir. )

4. Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisini yükleyebilirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur. Pasaportu olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

5. Mavi Kart: Mavi Kartı olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

6. İkametgah Tezkeresi: İkametgah Tezkeresi olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

7.Tercih Gerekçe Yazısı: Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına başvurmak isteyen adayların, programa kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”  yüklemesi gerekmektedir.

8.    

NOT:  En fazla 3 tercih yapılabilir.  Yerleştirme işlemleriniz tercih önceliğinize göre yapılmaktadır.

 

Mülakat, Eleme ve Kesin Kabul Sınavları İle Alınan Programlar

Moda Tasarımı Programı: Genel çizim yetenek sınavı 23 Temmuz 2019 tarihinde, saat 10:30’da, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Moda Tasarım Atelyesi’nde yapılacaktır. Adayların tamamı genel çizim yetenek sınavına BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE katılmak zorundadır. Bu sınav yaklaşık 1.5 saat sürmekte olup; öğrencilerin sınava A4 boyutlarında beyaz kağıt, kuru/pastel vs. renkli boya kalemleri, kara kalem ile silgi getirmesi istenmektedir. 23-26 Temmuz 2019 tarihlerinde adaylar, başvuru sıralarına uygun olarak (Liste, İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi, Moda Tasarım Atelyesi panolarında ilan edilecektir) İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde ilan edilen yer ve tarihlerde mülakata alınacaklardır.

Moda Tasarımı Programına başvurmak isteyen adayların hazırladıkları portfolyoyu (portfolyoyu indirmek için lütfen tıklayınız.) mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı:  Mesleki Eğilim Belirleme Sınavı 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00'da İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi GÖRSEL EGİTİM MERKEZİ’nde yapılacaktır.  23-26 Temmuz 2019 tarihlerinde adaylar, başvuru sıralarına uygun olarak (Liste, İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi panolarında ilan edilecektir) İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde ilan edilen yer ve tarihlerde mülakata alınacaklardır.

 

Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Tüm Programları :  Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Programlarının eleme sınavı 24 Temmuz 2019 yapılacak ve kesin kabul sınavları 25 temmuz 2019'de yapılacaktır. Sınavlar hakkında detaylı bilgi için ilgili bölüm ile irtibata geçebilirsiniz.

 

F) YÖNERGE

İTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi için tıklayınız.

 

G) BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI VE KAYITLAR

Yükseköğretim Kurulu kontenjanları ilan ettikten sonra başvuruların değerlendirilmesine ilişkin süreç bu sayfada ilan edilecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen İTÜ'nün önceliğindedir. İTÜ kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

NOT:  Yerleştirme işlemleriniz tercih önceliğinize göre yapılmaktadır.

Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, www.sis.itu.edu.tr  sayfasında  duyurulacaktır. Ayrıca, kabul edilen adaylara İTÜ tarafından bir kabul mektubu e-posta ile  gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Kabul edilen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılına ait bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş olan katkı payı ücretini, kesin kayıt tarihleri sırasında yatıracaklardır. Aksi takdirde kabulleri iptal edilecek ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Katkı payını yatırdıktan sonra, herhangi bir sebeple kayda gelmekten vazgeçen öğrenciye kesinlikle iade yapılmayacaktır.

Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek, ayrıca internet sayfasında da duyurulacaktır.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenci tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

I) İTÜ'DE EĞİTİM DİLİ

Lisans programlarından ders alabilmek için kesin kayıt sırasında İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen bir İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu sunulması gerekmektedir. İstenilen yabancı dil belgelerinden herhangi birini sunamayan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı'na devam edeceklerdir.

Kayıt sırasında, geçerli bir İngilizce Yeterlik Sınav sonucu sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulacak ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir. 

İTܒnün %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerden, Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B düzeyi) veya yetersiz (C düzeyi) olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçe düzeylerini ilerletmek zorundadırlar.

Eğitim dili en az %30 İngilizce olan İstanbul Teknik Üniversitesinin lisans programları ile eğitim dili Türkçe olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı lisans programlarında eğitime başlayabilmek için Türkçe düzeyinin yeterli olduğu belgelenmelidir. Tükçe düzeyi yetersiz  (C) düzeyi olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe düzeyini (A) ve (B) seviyesine çıkartanlar  Eğitim dili en az %30 İngilizce olan lisans programlarında İngilizce Hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. İTÜ Konservatuarına yerleştirilen öğrencilerden Türkçe seviyesini istenen düzeye  çıkaranlar kaydoldukları lisans programında eğitimlerine başlayabileceklerdir.

 

İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ve asgari değerleri

Geçerli sınavlar ve asgari değerler için tıklayınız.