2017-2018 Akademik Yılı Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçlarına Göre Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kayıt İşlemleri

2017-2018 Academic Year- Undergraduate Level Foreign Student Admission Application- List of Reserve Student Accepted to Admit

 

Program Aday No / Candidate Number Adı Soyadı
/ Name Surname
Sonuç / Result
Aerospace Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 92413 Vuqar Mahmudov ASİL
Aerospace Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 92159 Mirzagha Halilov ASİL
Aerospace Engineering (%100 English) / Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) 92384 Shams Karimova ASİL
Civil Engineering (%30 English) / İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce) 93045 Arslan Vezirov ASİL
Computer Engineering (%100 English) / Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) 92700 Ceren Ece Semiz ASİL
Electrical Engineering (%30 English) / Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) 92580 Eiad Galaleldin Hebishy ASİL
Management (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz) (Paid) / İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 92113 Ma. Melissa Figueroa Reyes ASİL
Mechanical Engineering (%30 English) / Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 92009 Yousef Alkhanafseh ASİL

 

Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Kayıt Yeri

Kayıt Tarihleri: 11-14 Eylül 2017

Kayıt Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İSTENİLEN BELGELER

1-  Ön kayıtta sunulan sınav belgesinin aslı

2-  Lise Diplomasının aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi

3-  Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerinde ki Türk Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı.

4-  Öğrenim vizesi veya turistik vize işlenmiş pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi

5-  6 adet vesikalık fotoğraf

6-  Öğrenci katkı payının yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenci katkı payı listesi için tıklayınız.)

7-  Kan Grubunu gösterir belge

8 - İTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnamesi (Taahhütname için tıklayınız.)

 

Admission Registration Dates: 11-14 September 2017

Admission Registration Place: Istanbul Technical University Ayazaga Campus Registrar’s Office 

DOCUMENTS REQUIRED:

1- Original copy of the  exam result  submitted in application.

2- Original High School Diploma and a notarized Turkish translation

3- Equivalence certificate of the diploma (From Turkish Ministry of Education-Board of Education and Discipline or Turkish Consulates abroad)

4- Notarized copy of the passport that issued a student or a tourist visa translated to Turkish by Notary.

5- Photos  ( 6 copies, passport size)

6- Bank receipt of semester tuition fee. (Click for list.)

7- Blood Type Card

8- A letter of undertaking for foreign students. (Click for letter of undertaking.)