T.C. VATANDAŞI ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

Önkayıt Tarihleri: 21 Haziran 2019  (saat 17:00 ye kadar) tarihine kadar  http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/  adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

 

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

 

1)     Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir)

 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların en az 3.0 ortalamaya sahip olması gerekmektedir (programların uygun görmesi halinde bu değer arttırılabilir).

 

2)     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri.

 

ALES ve GRE Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55, Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların ise ALES Sayısal puanının 80 taban puanından az olmaması gerekmektedir.  (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES şartı aranmaz.)

 

GRE sınavının quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

 

GMAT Belgesi ile başvuru Sosyal Bilimler Enstitüsü programları için kabul edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

 

ALES Değeri yazılırken virgülden sonraki tüm haneler ve sınava giriş tarihi doğru olarak yazılmalıdır. Yuvarlama yapılmamalıdır.

 

3)     İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. Doktora başvurularında yabancı dil belgesinin kesin kayda kadar getirilmesi gerekmektedir.Kesin kayıtta yabancı dil belgesi sunmayan Doktora öğrencilerinin kesin kaydı yapılmayacaktır.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

65

-

-

YÖK Dil Sınavı 65 YÖK Dil Sınavı 65

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

TOEFL (Internet Based)

70

YDS 65 YDS 65
e-YDS 65 e-YDS 65

ÜDS

65

ÜDS

65

KPDS

65

KPDS

65

PTE (Akademik) 60 PTE (Akademik) 60

 

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

 

08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

 

* ÜDS,KPDS,YDS,e-YDS  sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

* TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

 

 

Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler,

internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

 

 

4)  Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

5) Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu

6)  Referans mektubu (Referans mektupları, referans gösterilen kişi tarafından sistemden yüklenebilir veya isteyen öğrenciler mülakata giderken referans mektuplarını elden teslim edebilirler)

7)  CV (Özgeçmiş)

 

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.

 

İTÜ Yabancı Dillerin 22 Mayıs 2019 (1.oturum)(saat:10:00) ve 24 Mayıs 2019 (2.oturum)(saat:10:00) tarihlerinde yapacağı sınavın başvurusu aşağıdaki adresten yapılabilir; http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/

 

önemli not: Ön koşullarda yer alan mezun olunan bölüm ile ilgili kısım başvuran aday tarafından dikkate alınmalıdır. Adayların başvurdukları programa kabul edilmemeleri halinde (mezun olunan programla ilgili olarak) sorumluluk öğrenciye aittir. Kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

 

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir.

NOT 2: Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapan adayların minimum not ortalamasının 3.0 (eğer programın farklı bir koşulu yok ise) olması gerekir.

 

Programlar Hakkında Detaylı Bilgilere İlgili Enstitülerin Web Sayfalarından Ulaşılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü : http://www.fbe.itu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://www.sbe.itu.edu.tr/ 

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü: http://www.eies.itu.edu.tr/

Bilişim Enstitüsü: http://www.be.itu.edu.tr/

Enerji Enstitüsü: http://www.enerji.itu.edu.tr/

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü : http://www.eedmi.itu.edu.tr/