İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt tarihleri 3- 4 Eylül 2019 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır)

T.C. Uyruklu Öğrenciler;

1) Diplomanın veya Çıkış Belgesinin Aslı gösterilmek şartı ile fotokopisi alınacaktır. Aslı ibraz edilmez ise kayıt alınmayacaktır (diploma aslı henüz hazır değil ise çıkış belgesi aslı veya mezun olduğu tarihi gösteren ilgili birimden alınmış resmi bir belge olmalıdır aksi takdirde kayıt yapılmayacaktır).

2) Not dökümünün aslı (yüksek lisans kaydı için lisans transkripti, doktora için lisans+yüksek lisans transkriptleri gerekmektedir) Belgelerin aslını vermek zorunludur.  (Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa sonrada gelebilir.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.)

3) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun internet çıktısı (internet çıktısı belgeler ilgili sitelerden kontrol edilip alınacaktır.kontrolü yapılamayan belgeler olursa kayıt yapılmayacaktır).

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (güncel olan).

5)
İTÜ dışından alınan Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin aslı görülmek şartı ile fotokopisi veya internet çıktısı (TOEFL,ÜDS,KPDS,YDS,E-YDS,PTE,YÖKDİL)(internet çıktısı olan evraklar ilgili sitelerden kontrol edilerek alınacaktır). Doktora kaydı yaptıracak öğrencilerin Dil belgesi ibraz etmesi zorunludur. Aksi taktirde kesin kayıtları alınmayacaktır.

Önemli Uyarı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin;

Madde 35-

6) Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.

7)

Yükseköğretimde bir programda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olan Öğrencilerin dikkatine ;


 
                  07.07.2018/30471 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tespitine Dair Karar"ın süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarlarına ilişkin 10.Maddesinin (3). bendinde "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları,öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." denilmektedir.

                             Söz konusu Öğrencilerimiz ödemesi gereken ücretleri 3 - 4 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenci numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden yatırabileceklerdir.

 

Kesin kayıtlara Askerlik Belgesi getirilmeyecektir. Askerlik ile ilgili tüm işlemler enstitüler tarafından yapılacağından her türlü bilgi enstitülerden alınmalıdır.

 

 ÖNEMLİ NOTLAR (1.öğretim programlarına kayıt yaptıracak Türk ve Yabancı Uyruklu öğrenciler için):

1) Kesin kaydını yapan 2019-2020 Güz girişli öğrenciler, Lisansüstü ders kayıtları 10-11-12 Eylül 2019 tarihlerinde danışman ile yapılacağından bu tarihten önce öğrencinin birlikte çalışacağı danışman ile ilgili bilgiyi program koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir.

2) Bilimsel Hazırlık aşamasında başlayacak öğrenciler (bu bilgiyi program koordinatörlüklerinden alacaklardır) onaylı "Bilimsel Hazırlık Kayıt formunu"  16-20 Eylül 2019 Tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir.

3) Ders kayıt süreci ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında Ağustos ayı içinde ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Ders kayıt süreci ile ilgili Akademik Takvim aşağıdadır.

Kazananların İlanı 5.Tem.19
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 10-12 Temmuz 2019
Yabancı uyruklu kontenjanından kesin kayıt hakı kazanan adayların Öğrenim ücretlerinin yatırılması 10-12 Temmuz 2019
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 3-4 Eylül 2019
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 5.Eyl.19
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 6.Eyl.19
Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 10-11-12 Eylül 2019
Güz Yarıyılı Başlangıcı 16.Eyl.19

4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci kimlik kartını almak üzere İTÜ Kart İşlem Merkezine öğrenci belgesi ile başvurabilir.

5) Kesin kayıt işleminden sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığından sisteme giriş için gerekli olan Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri alınabilir.


Documents to be submitted by foreign  students  (Yabancı uyruklu öğrenciler için istenen belgeler)

1)  Photocopy of passport  

Pasaport fotokopisi

2) Certificate of equivalence of the diploma if obtained other than Turkish Universities. Certificate of  equivalence for the diploma can be submitted until the end of fall semester 2019-2020.

Registered candidate who can not provide the diploma equivalency approved by Higher Education Council of Turkey (YÖK) until the end of spring semester 2019-2020 will be canceled.

Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa dönem sonuna kadar gelebilir.

YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.

3) Original or noterized copy of undergraduate trancript must be submitted for MSc applicants. PhD applicants must provide original or noterized copy of both undergraduate and MSc transcripts.

Note that school-certified copy of these documents are not accepted.

Not dökümünün aslı veya noter onaylı kopyası (doktora için lisans+yüksek lisans).
Bu belge(ler)in okul onaylı fotokopisi kabul edilmez.


4)
Original or copy of one of the ALES,GRE or GMAT exams' scores.

ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun aslı veya fotokopisi

5) Original document of English proficiency result.

İngilizce yeterliliği gösteren orjinal belge

6) A registration fee of 768 TL. must be paid before the regisration via any VAKIFBANK agency between 3 - 4 September 2019.

Note that the officer of the bank needs your student identification number of İTU to complete the process.

7) About permit residence;