program ön koşul
Açık Deniz Müh. (Tezsiz) (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı, Deniz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Açık Deniz Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı, Deniz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Afet Yönetimi (Tezsiz) (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (55.33/100) olmalıdır.
Atmosfer Bilimleri  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE minimum 151).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100). Tüm Mühendislik ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir.
Atmosfer Bilimleri  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir.
Bilgi Güvenliği Müh. ve Kriptografi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. 
Bilgisayar Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik ve diğer eşdeğer mühendislik programları.
Detay:
Doktoraya Kabul için ek koşul: Öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasından çıkmış en az bir adet basılı uluslararası konferans bildirisi olması istenmektedir.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.3/4.0 (83.66/100).
Bilgisayar Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.00 (69.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,  Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik ve diğer eşdeğer mühendislik programları mezunları tercih edilir.  
 
Bölge Planlama Programı (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Cevher  Hazırlama Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği mezunlar tercih edilir.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.3/4.0 (83.66/100).
Cevher  Hazırlama Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (DR) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır. (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Program, Mühendislik eğitimi veren Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat  Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik  ve  Elektronik  Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hidrojeoloji  Mühendisliği,  Matematik  Mühendisliği,  Jeoloji  Mühendisliği, Jeofizik  Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Uzay  Mühendisliği,  Orman/Peyzaj  Mühendisliği,    Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,    İşletme  Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz  Ulaştırma ve  İşletme  Mühendisliği bölümleriyle birlikte ilgili fakültelerin Şehir ve  Bölge Planlama, Peyzaj, Mimarlık, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarına açıktır. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik ve Coğrafya Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır.
Edebiyat fakültelerinin Coğrafya Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır.
Açık öğretim ve Eğitim Fakülteleri mezunlarına kapalıdır.
 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 65 olmalıdır.(eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE minimum 151). Program, Mühendislik eğitimi veren Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,   Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat  Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik  ve  Elektronik  Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hidrojeoloji  Mühendisliği,  Matematik  Mühendisliği,  Jeoloji  Mühendisliği, Jeofizik  Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Uzay  Mühendisliği,  Orman/Peyzaj  Mühendisliği,    Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,    İşletme  Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz  Ulaştırma ve  İşletme  Mühendisliği bölümleriyle birlikte ilgili fakültelerin Şehir ve  Bölge Planlama, Peyzaj, Mimarlık, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarına açıktır. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik ve Coğrafya Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır.
Edebiyat fakültelerinin Coğrafya Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır.
Açık öğretim ve Eğitim Fakülteleri mezunlarına kapalıdır.
 
Çalgı-Ses (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Özgeçmiş ve alanla ilgili çalışmalarını içeren portfolyo
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Çevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır.
Başvuru yapabilecek branşlar : Kimya Müh., İnşaat Müh., Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Çevre Bilimleri Müh.ve Yönetimi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Minimum Lisans ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır.Çevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. Kimya Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh. mezunları tercih edilir.
Çevre Biyoteknolojisi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 72 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 685, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.1/4.0 (55.66/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Kabul Edilen Programlar:  Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlar. Çevre Mühendisliği Lisans ve/veya Yüksek Lisans Programı dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Çevre Biyoteknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Dalları, Diğer Teknik/Fen Bilimleri Alanlarındaki Branşlardan mezunlar başvurabilir. Çevre Mühendisliği Program Dışından gelen adaylar Program Yürütme Kurulunun uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık Programına tabidir. 
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği mezunları tercih edilir. 
Deniz Ulaştırma Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Müh., Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili bölümlerin, lisans mezunu ve/veya bu bölümlerin ilgili Yüksek Lisans programlarından mezun olmaktır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Deniz Ulaştırma Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili mühendislik ve/veya denizcilik endüstrisi ile ilgili bölümler lisans mezunu tercih edilir.
Deprem Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh. ve Deprem Müh. mezunları tercih edilir.
Deprem Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır. İnşaat Müh. mezunları tercih edilir.
Elektrik Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği lisans mezunları tercih edilir. Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. Adaylar, Doktora eğitiminden beklentilerini ve amaçlarını içeren bir niyet mektubunu, Özgeçmişi ve varsa Yayınları ile beraber sunmalıdır. Adayların başvuru sırasında, yürütücülüğünde doktora çalışması yapmayı planladıkları öğretim üyesinden aldıkları, çalışma konusunu da içerir bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir.
 Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Elektrik Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak koşulu ile Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Matematik, Makine, İmalat, Uçak, Uzay, Maden, Jeoloji, Endüstri, Gemi inşaatı ve gemi makineleri, Enerji mühendisliği mezunları tercih edilir.
Lisans mezuniyette temel mühendislik bilgileri eksik bulunan adayların, 1 yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında lisans dersleri almaları gerekebilir. 
Elektronik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır.Minimum Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması minimum 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektronik Müh, Telekomünikasyon Müh, Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh.  derecesine sahip olmak.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.9/4.0 (97.66/100).
Elektronik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.00 (72/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh., Makine Müh.,Fizik Müh. lisans derecesine sahip olmak. 
Endüstri Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156).Lisans mezuniyet ortalaması minimum 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. 1. Lisansı veya yüksek lisansı Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Yöneylem Araştırması veya İşletme Mühendisliği programlarından olanlar öncelikle tercih edilir. 2. Programa kabul edilen öğrenciler kabul edildikten sonra, gerekirse bilimsel hazırlık dahil olmak üzere Program Yürütme Kurulu'nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır.
 3. Aşağıdaki tez çalışma alanlarında çalışacak öğrenciler tercih edilecektir: 1)Teknoloji kabul modeli 2) Hizmet Sistemleri  3) Yetenek Yönetimi 4) Yöneylem araştırması uygulamaları  5) Stratejik Yönetimde karar verme 6) Veri analitiği. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Endüstri Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. 1. Mühendislik lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 2. Programa kabul edilen öğrenciler, gerekli durumlarda bilimsel hazırlık da dahil olmak üzere Program Yürütme Kurulu'nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).Lisans mezuniyet ortalaması minimum 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Endüstri, Makine, İşletme, Malzeme, Elektronik-Elektrik, Bilgisayar, Tekstil Mühendislikleri, İktisat, Tarih, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji Bölümleri mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Enerji Bilimi&Teknolojileri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum Lisans Mezuniyet not ortalaması  2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Tezli Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir. Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Enstitü Öğrenci İşleri'ne teslim edilmelidir.1) Not dökümü, dil belgesi ve ALES belgesi 2)Referans Mektubu (bir tanesi öğrencinin Yüksek Lisans tez danışmanı olmak üzere minimum 2 adet) 3) Öğrencilerin doktora tezinde çalışmak istediği konuyu, gerekçesini, dünyadaki durumu, proje olabilme, kaynak bulabilme potansiyelini, doktora çalışmasından ve Enstitü'den beklentilerini özetleyen ve çalışmak istediği öğretim üyesinin imzalı onayını da içeren bir niyet mektubunu mülakat komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.
Enerji Bilimi&Teknolojileri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler ve Temel Bilimler Mezunları başvurabilir.Aşağıdaki belgeler  mülakata gelirken getirilmelidir.1) Not dökümü, dil belgesi ve ALES belgesi,2)Referans Mektubu (bir tanesi öğrencinin bitirme çalışması yöneticisi olmak üzere minimum 2 adet)
Fizik Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.0 (53.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Malzeme, Metalurji, Kimya, Matematik, Fizik  Mühendisliği lisans programı mezunları,  Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans  programı mezunları,  İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans  Programları  mezunları,  Tüm Üniversitelerin Astronomi Lisans Programı mezunu olup, yüksek lisans derecesini Fizik ya da Fizik Mühendisliği programından almış olanlar başvurabilirler.
 Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Fizik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4 (53.33/100) olmalıdır. Tüm Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Malzeme, Metalurji, Kimya, Matematik, Fizik  Mühendisliği lisans programı mezunları,   - Tüm Üniversitelerin Fizik ve Matematik Lisans  programı mezunları, - İTÜ Fizik Mühendisliği Lisans Programımız ile yandal ya da ÇAP yapmış/yapmakta olan (bitirmemiş olabilir) İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimyagerlik Lisans  Programları  mezunları başvurabilirler.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdr. Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makina Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Makina Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Müh. ve Uzay Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği mezunları tercih edilir. 
Geomatik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.00 (62.66/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Geomatik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği Bölümü,  Harita Mühendisliği Bölümü,  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,  İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilir.
Gıda Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet notu 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği Lisans, Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans olmalıdır.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.8/4.0 (95.33/100).
Gıda Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji, Su ürünleri işleme teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları başvurabilir. 
Hesaplamalı Bilim&Mühendislik (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Açıköğretim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları öğrencilerine kapalıdır.
Hidrolik&Su Kaynakları  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır.  Minimum yüksek lisans mezuniyet notu 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat. Müh., Çevre Müh., Geomat Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji bölümlerinden birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları Programı ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliğinden birinden Yüksek Lisans Yapan adaylar tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Hidrolik&Su Kaynakları  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.00 (60.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Hidrojeoloji Müh. mezunları tercih edilir.
Isı-Akışkan (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Makina, Uçak, Uzay, Gemi, İmalat, Mekatronik, Kimya ve Enerji Mühendisliği
mezunları tercih edilir.
İşletme (DR) ALES Eşit Ağırlık veya Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır. Eski sistem GRE Quantitative 700 yeni sistem GRE Quantitative 155 olmalıdır. GMAT en az 540 olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır.
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesi almış olanlar. Özgeçmiş;  lisans ve yüksek lisans transkriptleri;  ALES, GRE veya GMAT belgesi;  İngilizce yeterlik belgesi;  iki adet referans mektubu;  niyet mektubu;  araştırma önerisi yazısı (sisteme yüklenmelidir - en fazla 3 sf);  ön olur yazısı (aday tez danışmanı olması muhtemel bir öğretim üyesiyle önceden görüşüp ön olurunu almalıdır);  uluslararası endeksli bir yayın (yalnızca lisans diplomasıyla başvuranlar için gerekli). Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
İşletme Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (53.33/100),  yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.00 (82.5/100) olmalıdır. Adayın lisans veya yüksek lisans derecesi mühendislik alanında olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Jeodinamik (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0 /4.0 (76.66/100) olmalıdır.
Jeodinamik (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). 
Jeofizik Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Jeofizik Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.00 (58/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Jeoloji Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.  İTÜ'nün tüm programları ile
Diğer üniversitelerin mühendislik bölümleri başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Jeoloji Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.00 (59.16/100) olmalıdır. İTÜ nün tüm programları ile diğer üniversitelerin tüm mühendislik programları mezunları başvurabilir.
Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Kentsel Tasarım (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634,yeni sistem GRE Quantitative minimum 150).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir. Mülakata gelirken Bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren portfolyo getirilmesi gerekmekte.
Kıyı Bilimleri ve Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720,yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Kıyı Bilimleri ve Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır. İnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları tercih edilir. 
Kimya (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği, Gıda müh., Çevre müh., Eczacılık, Biyokimya mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Kimya (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 68 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 665, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği mezunları başvurabilir.
Kimya Programı dışından gelenler için bilimsel hazırlık uygulanabilir
Kimya Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az birini Kimya Mühendisliği Programında tamamlamış mezunlar başvurabilir.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100).
Kimya Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Dört yıllık lisans diploması olanlar yüksek lisansa başvurabilir.                             
Konstrüksiyon  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Makina, İmalat, Otomotiv, Mekatronik, Uçak, Uzay, Endüstri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ve
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programları mezunları başvrulabilir. Makina, İmalat ve Otomotiv mühendisliği lisans programı mezunları
dışında diğer bölümlerden lisans diploması olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır. 
Kontrol ve Otomasyon Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.75/4.0 (94.16/100).
 
Kontrol ve Otomasyon Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edileceklerdir.
Maden Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Maden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Maden Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Maden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları tercih edilir. 
Makina Dinamiği,Titreşim&Akustiği (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Mekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programları mezunları başvurabilir.
Makina Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.) Makina, Uçak, Uzay, Gemi, İmalat, Mekatronik, Kimya, Enerji Müh. mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Malzeme Bilimi ve Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm mühendislik programları ve temel bilim programları mezunları başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (69.66/100) olmalıdır. Tüm mühendislikler ve temel bilimler mezunları tercih edilir. 
Malzeme Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4 (67.33/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü harici aday öğrenciler, Lisans programı kapsamında bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır. Alınması gereken derslerin sayısı komisyon tarafından  belirlenecektir.
Malzeme ve İmalat (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. İmalat, Makina, Uçak, Gemi, Uzay, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği programlarından mezunlar tercih edilir. 
Matematik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100),  Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (76.66/100) olmalıdır. Matematik ve Matematik Mühendisliği mezunları başvurabilir.  Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Matematik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Matematik Mühendisliği, Matematik ve Fizik Lisans, Mühendislik Lisans mezunları tercih edilir. 
Mekatronik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.85/4.0 (96.5/100).
Mekatronik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden mezun adaylar kabul edilecektir. 
Metalurji&Malzeme Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır.  Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.6/4.0 (90.66/100).
Mimari Tasarım (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır. Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Çevre Kontrolü Yapı Teknolojisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Mimari Tasarım (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunları tercih edilir.
Mimari Tasarımda Bilişim (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE minimum 155).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.9/4.0 (74.33/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.5/4.0 (88.33/100) olmalıdır. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Mimarlık Tarihi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans otalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları mezunları başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Mimarlık Tarihi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149).Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4 (66.16/100) olmalıdır. Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği mezunları başvurabilir.
 
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100). Disiplinler arası bir program olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendsilik lisans programları başvurabilirler.
Moleküler Biyoloji Genetik&Biyoteknoloji (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır.  Disiplinler arası bir program olduğu için, tüm Fen Bilimleri ve Mühendislik lisans programları başvurabilirler
Müzik Teorisi ve Kompozisyon (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği kriterler uygundur.Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Müzik Teorisi Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya.
Müzikoloji (YL) ALES Şartı aranmamaktadır. Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilelidir.1)SBE Belgelerine , dil belgesi (olmayanlar 1 sene içinde getirecektir.)2)Referans Mektubu minimum 2 adet)3)Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu 4) Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya 
Müzikoloji ve Müzik Teorisi (DR) ALES şartı aranmamaktadır. Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği kriterler uygundur.Aşağıdaki belgeler komisyon üyelerinin ön değerlendirmeleri için mülakattan bir gün önce Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya.
Nano Bilim ve Nano Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100). 
Nano Bilim ve Nano Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4 (69.66100) olmalıdır. 
Otomotiv (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Tüm Mühendislik Programları mezunları başvurabilir. Lisans seviyesinde "Taşıt Tekniği" ve "İçten Yanmalı Motorlar" (veya benzeri) konularda ders almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Petrol ve Doğal Gaz Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır.
Peyzaj Mimarlığı (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmaldırı. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tüm programlardan öğrenci kabul edilecektir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Peyzaj Mimarlığı (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları tercih edilir.
Polimer Bilim ve Teknolojisi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmaldırı. Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Başvuranların Kimya, Fizik, Biyoloji Lisans, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden Yüksek Lisans derecesi almış olmak gerekir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Polimer Bilim ve Teknolojisi (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Başvuranların Kimya, Fizik,Biyoloji lisans, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.
Proje ve Yapım Yönetimi (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.85/4.0 (73.16/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği mezun olmuş olmak gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Radyasyon Bilim ve Teknoloji (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.25/4.0 (59.16/100) olmalıdır. Tüm mühendislik ve Temel Bilimler mezunları başvurabilir. Aşağıdaki belgeler  mülakata gelirken getirilmelidir.1) Not dökümü, dil belgesi ve ALES belgesi,2)Referans Mektubu (bir tanesi öğrencinin bitirme çalışması yöneticisi olmak üzere minimum 2 adet).
Savunma Teknolojileri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.45/4.0 (63.83/100) olmalıdır. Mühendislik ve Temel Bilimler programlarından mezunlar başvurabilir.
Seramik  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).   Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Anabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik) programları mezunları başvurabilir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
 
Sistem Dinamiği&Kontrol (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4.0 (62.66/100) olmalıdır. Makina, Elektrik, Elektronik, Uçak, Gemi, İmalat, Mekatronik, Tekstil ve Kontrol Mühendislikleri mezunları tercih edilir.
Şehir Planlama (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Meteoroloji Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Şehir ve Bölge Planlama (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Geomatik müh. İnşaat Müh. Çevre Müh. Jeoloji Müh. Jeofizik Müh. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, İşletme, Bilgisayar Müh. Endüstri Müh. mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Tekstil Müh.  (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Tekstil Mühendisliği Lisans ve/veya yüksek lisans derecesi veren programlar. Lisans derecesi ile başvuranlar en az 1 adet SCI indeksli bir dergide yayın yapmış olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Tekstil Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (60.33/100) olmalıdır. 4 yıllık Lisans Mühendislik Programları mezunları (Tekstil Müh. dışındaki programların mezunları için bilimsel hazırlık programı uygulanır) başvurabilir.
Telekomünikasyon Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Elektronik ve haberleşme müh, telekomünikasyon müh, elektronik müh, bilgisayar müh, elektrik-elektronik müh, elektrik müh., kontrol mühendisliği matematik mühendisliği veya fizik mühendisliği lisans derecesine ve aynı dallardan birisinden bir mühendislik yüksek lisans derecesine sahip olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.75/4.0 (94.16/100).
Telekomünikasyon Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Elektronik ve Haberleşme müh, Telekomünikasyon müh, Elektronik müh, Bilgisayar müh, Elektrik-Elektronik müh, Elektrik müh., Kontrol mühendisliği, Fizik müh., Matematik müh. derecelerinden en az birisine sahip olmak.
Uçak ve Uzay Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700,yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.45/4.0 (63.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.15/4.0 (80.16/100) olmalıdır. 1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümlerinde yüksek lisansını tamamlamış olanlar (Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır) başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100).
Uçak ve Uzay Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.45/4.0 (63.83/100) olmalıdır. İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
Ulaştırma Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151).  Minimum lisans mezuniyet ortalaması 2.45/4.0 (63.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33100) olmalıdır. Mühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama lisans diplomalarından birine sahip olmak, ulaştırma müh. konusunda yüksek lisans mezunu olmak veya ulaştırma alanında çalışıyor olmak. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.9/4.0 (97.66/100).
Ulaştırma Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.35/4.0 (61.5/100) olmalıdır.Tüm Mühendislikler, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama. İnşaat Müh. mezunları başvurabilir. Bu programlar dışındaki programlardan gelenler 2 zorunlu bilimsel hazırlık dersi alacaklar. Bu uygulama İTÜ İnşaat Müh. Bölümü dışından gelen inşaat müh için de geçerli olabilir.
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.15/4.00 (56/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması  3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır.
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675,yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.15/4.00 (56/100) olmalıdır.
Üretim Metalurjisi&Teknolojileri Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152).  Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.0 (67.33/100) olmalıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik).
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
Yapı Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.75/4.00 (70.83/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı  mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Yapı Müh.  (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.00 (66.16/100) olmalıdır. İnşaat Müh. Bölümü mezunları tercih edilir. 
Yapı Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.55/4.0 (66.16/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.1/4.0 (79/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği lisans ve İnşaat Mühendisliği Yapı, Deprem Mühendisliği ve Yapı İşletmesi yüksek lisans mezunları tercih edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.7/4.0 (93/100).
Yer Sistemi Bilimleri (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Yüksek Lisans ortalaması minimum 3.0 /4.0 (76.66/100) olmalıdır.
Yer Sistemi Bilimleri (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610,yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). 
Zemin Mekaniği&Geoteknik Müh. (DR) ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.2/4.0 (81.33/100) olmalıdır. Sadece İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans derecesi olan ve sadece Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği programından Yüksek Lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Zemin Mekaniği&Geoteknik Müh. (YL) ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.6/4.00 (67.33/100) olmalıdır. Yalnız İnşaat Müh. Bölümü mezunları tercih edilir.