10 Temmuz 2018 Salı 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12 Temmuz 2018 Perşembe 13 Temmuz 2018 Cuma
Uydu Haberleş.&Uzak.Algılama / Satelite Commu.&Remote Sen. Nano Bilim ve Nano Müh. / Nano Science and Nano Eng. Büyük Veri ve İş Analitiği (Tezsiz) Bölge Planlama Programı / Regional Planning 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik/ Computa.Science and Eng. Moleküler Biyoloji Genetik&Biyot. / Molecular Biology-Gen.&Biotec. Uçak ve Uzay Müh./ Aeronautics and Astronautics Eng. Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional Planning
Bilgisayar Bilimleri / Computer Sciences Matematik Müh. / Mathematical Eng. Savunma Teknolojileri / Defence Technologies Şehir Planlama / Urban Planning
Bilgi Güvenliği Müh. &Kriptografi / Data Security Eng.and Crypt.  Fizik Müh. / Physics Eng.  Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture Raylı Sistemler Mühendisliği / Railway Systems Eng.
Bilişim Uygulamaları / Applied Informatics Kimya / Chemistry Atmosfer Bilimleri / Atmospheric Science  Polimer Bilim ve Tekn. / Polimer Science&Tech.
Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) Petrol ve Doğal Gaz Müh. / Petrole.&Natural Gas Eng. Mimari Tasarımda Bilişim / Architectural Design Computing Tekstil Müh. / Textile Eng.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri / Geographical Infor.Techno.  Cevher  Hazırlama Müh. / Mineral Processing Eng. Yapı Bilimleri / Construction Sciences  Malzeme Müh. / Materials Eng.
İnşaat Yönetiminde Bilişim Jeofizik Müh. / Geophysical Eng. Mimarlık Tarihi / Architectural History Metalurji&Malzeme Müh./ Metallurgical&Materials Eng.
Bilim, Teknoloji ve Toplum / Science, Technology and Society Jeoloji Müh. / Geological Eng. Mimarlık (Tezsiz) / Architecture (Non-thesis) Üretim Metal.&Tekno.Müh./ Production Metal.&Techno.Eng.
Bilim ve Teknoloji Tarihi Maden Müh. / Mining Eng. Mimari Tasarım / Architectural Design Malzeme Bilimi ve Müh. / Materials Science&Eng.
Çalgı-Ses Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. / Shipbuil.&Ocean Eng.  Proje ve Yapım Yönetimi / Project and Construction Manag. Mekatronik Müh. / Mechatronics Eng.
Müzik /Music Bilgisayar Müh. / Computer Eng. Restorasyon / Restoration Çevre Bilimleri,Mühendisliği ve Yönetimi / Environmental Sciences,Engineering and Management
Müzikoloji& Müzik Teorisi / Musicology&Music Theory Biyomedikal Müh. / Biomedical Eng. Çevre Kontrolü ve Yapı Tekn. / Environ.Cont.&Building Techn. Çevre Biyoteknolojisi / Environmental Biotechnology 
Müzik (II.Öğretim Tezsiz) / Music (Non-thesis) Elektronik Müh. / Electronics Eng. Endüstri Ürünleri Tasarımı Hidrolik&Su Kaynakları / Hydraulics&Water Resources Eng.
Müzikoloji / Musicology Telekomünikasyon Müh. / Telecommunications Eng. Endüstri Müh. / Industrial Eng. Ulaştırma Müh. / Transport Eng. 
Müzik Teorisi ve Kompozisyon / Music Theory and Composition Elektrik Müh. / Electrical Eng. Mühendislik Yönetimi /Engineering Management Yapı Müh./ Construction Eng.
Siyasal ve Toplumsal Düşünceler / Political and Social Considerations Kontrol ve Otomasyon Müh./ Control&Automation Eng Gayrimenkul Geliştirme / Estate Development Zemin Mek.&Geotek.Müh. / Soil Mechanics&Geotech.Eng.
Siyaset Çalışmaları / Political Studies  Gemi İnşaatı &Gemi Mak.Müh. / Naval Archit.&Marine Eng.  Gıda Müh. / Food Eng. Yapı İşletmesi / Construction Management 
Sanat Tarihi İnşaat Projeleri Yönetimi (Tezsiz) Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) Geomatik Müh. / Geomatics Eng.
Yöneticiler için İşletme (Executive MBA)   Deniz Ulaştırma Müh. / Maritime Transportation Eng. Kıyı Bilimleri ve Müh./ Coastal Sciences and Eng.
İşletme / Business Administration    Deniz Ulaştırma (Tezsiz) Kimya Müh. / Chemistry Eng.
İşletme (Tezsiz)   Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) Isı-Akışkan / Thermo Fluids
İşletme ve Teknoloji Yönetimi   Açık Deniz Müh./ Offshore Eng. Katı Cisimlerin Mekaniği / Solids Mechanics
İktisat (İngilizce) / Economics (English)   Açık Deniz Müh. (Tezsiz) / Offshore Eng.(non-thesis) Konstrüksiyon / Mechanical Design
İç Mimari Tasarım Uluslararası      Makina Dinamiği,Titr.&Akus. / Machine Dynamics, Vibra.&Acoustics
Geleneksel Danslar     Malzeme ve İmalat / Materials and Manufacture
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi     Makina Müh. / Mechanical Eng.
Yer Sistemi Bilimleri /Earth System Sciences     Otomotiv / Automotive 
Jeodinamik / Geodynamics     Sistem Dinamiği&Kontrol / System Dynamics and Control
Enerji Bilimi&Teknolojileri / Energy Science and Technology      Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz)
Radyasyon Bilim ve Teknoloji / Radiation Science&Technology     Oyun ve Etkileşim Teknolojileri
Afet Yönetimi (Tezsiz)/ Disaster Management (Non-thesis)     İşletme Müh. / Management Eng.
Deprem Müh./ Earthquake Engineering     Kentsel Tasarım / Urban Design