İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt tarihleri 3-4 Eylül 2018 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır)

T.C. Uyruklu Öğrenciler;

1) Diplomanın veya Çıkış Belgesinin Aslı gösterilmek şartı ile fotokopisi alınacaktır. Aslı ibraz edilmez ise kayıt alınmayacaktır (diploma aslı henüz hazır değil ise çıkış belgesi aslı veya mezun olduğu tarihi gösteren ilgili birimden alınmış resmi bir belge olmalıdır aksi takdirde kayıt yapılmayacaktır). (e-devletten alınan çıkış belgesi vs.kabul edilmez)

Kayıt hakkı kazanıp henüz mezun olamayan veya  belirtilen tarihlerde mazeretleri nedeni ile kayda gelemeyen öğrenciler 3-4 Eylül 2018 Tarihlerinde alınacak olan geç kayıt tarihinde de (Hiçbir hak kaybı olmaksızın) gelebilirler.

Önemli Uyarı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin;

Madde 35-

                            6) Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Başka bir programda (Tezsiz hariç) kaydı olan öğrencilerin kesin kaydı alınmayacaktır.

2) Not dökümünün aslı (yüksek lisans kaydı için lisans transkripti, doktora için lisans+yüksek lisans transkriptleri gerekmektedir) Belgelerin aslını vermek zorunludur.  (Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa sonrada gelebilir.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.)

3) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun internet çıktısı (internet çıktısı belgeler ilgili sitelerden kontrol edilip alınacaktır.kontrolü yapılamayan belgeler olursa kayıt yapılmayacaktır).

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (güncel olan).

5)
İTÜ dışından alınan Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin aslı görülmek şartı ile fotokopisi veya internet çıktısı (TOEFL,ÜDS,KPDS,YDS,E-YDS,PTE,YÖKDİL)(internet çıktısı olan evraklar ilgili sitelerden kontrol edilerek alınacaktır). Doktora kaydı yaptıracak öğrencilerin Dil belgesi ibraz etmesi zorunludur.

 

 

Kesin kayıtlara Askerlik Belgesi getirilmeyecektir. Askerlik durumunu gösteren evraklar 17 Eylül 2018 den itibaren Enstitülere iletilecektir. Askerlik ile ilgili tüm işlemler enstitüler tarafından yapılacağından her türlü bilgi enstitülerden alınmalıdır.

 

 
Documents to be submitted by foreign  students  (Yabancı uyruklu öğrenciler için istenen belgeler)

1)  Photocopy of passport  

Pasaport fotokopisi

2) Certificate of equivalence of the diploma if obtained other than Turkish Universities. Certificate of  equivalence for the diploma can be submitted until the end of fall semester 2018-2019.

Registered candidate who can not provide the diploma equivalency approved by Higher Education Council of Turkey (YÖK) until the end of fall semester 2018-2019 will be canceled.

Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa dönem sonuna kadar gelebilir.

YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.

3) Original or noterized copy of undergraduate trancript must be submitted for MSc applicants. PhD applicants must provide original or noterized copy of both undergraduate and MSc transcripts.

Note that school-certified copy of these documents are not accepted.

Not dökümünün aslı veya noter onaylı kopyası (doktora için lisans+yüksek lisans).
Bu belge(ler)in okul onaylı fotokopisi kabul edilmez.


4)
Original or copy of one of the ALES,GRE or GMAT exams' scores.

ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun aslı veya fotokopisi

5) Original document of English proficiency result.

İngilizce yeterliliği gösteren orjinal belge

6) A registration fee of 768 TL. must be paid before the regisration via any İŞ BANKASI agency between 10-13 July 2018.

Note that the officer of the bank needs your student identification number of İTU to complete the process.

3-4 Eylül 2018 Tarihleri arasında kesin kayda gelmeden önce herhangi bir İş Bankası Şubesine 768 TL.  İTÜ öğrenci numarası ile kayıt parası yatırılmalıdır.