İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt tarihleri 31 Ocak - 1 Şubat 2018 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır)

T.C. Uyruklu Öğrenciler;

1) Diplomanın veya Çıkış Belgesinin Aslı (diploma aslı henüz hazır değil ise çıkış belgesi aslı veya mezun olduğu tarihi gösteren ilgili birimden alınmış resmi bir belge olmalıdır aksi takdirde kayıt yapılmayacaktır). (e-devletten alınan çıkış belgesi vs.kabul edilmez)

Önemli Uyarı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin;

Madde 35-

                            6) Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu durumda olan öğrenciler kayıt yaptırmak için diğer kurumdan ilişik kesip kayda gelmelidir aksi taktirde kayıtları alınmayacaktır.

2) Not dökümünün aslı (yüksek lisans kaydı için lisans transkripti, doktora için lisans+yüksek lisans transkriptleri gerekmektedir) Belgelerin aslını vermek zorunludur.  (Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa sonrada gelebilir.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.)

3) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun fotokopisi veya internet çıktısı (internet çıktısı belgeler ilgili sitelerden kontrol edilip alınacaktır.kontrolü yapılamayan belgeler olursa kayıt yapılmayacaktır).

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (güncel olan).

5)
İTÜ dışından alınan Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin aslı görülmek şartı ile fotokopisi veya internet çıktısı (TOEFL,ÜDS,KPDS,YDS,E-YDS,PTE,YÖKDİL)(internet çıktısı olan evraklar ilgili sitelerden kontrol edilerek alınacaktır).

 

 

Kesin kayıtlara Askerlik Belgesi getirilmeyecektir. Askerlik durumunu gösteren evraklar Mart 2018 den itibaren Enstitülere teslim edilecektir.

 

 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için istenen belgeler (Documents for Foreign Students);

1) Pasaport'un fotokopisi (photocopy of passport (if in English)).

2)
Çıkış belgesi veya diplomanın aslı (original diploma).
(Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa sonrada gelebilir.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.)

3) Not dökümünün aslı veya noter onaylı kopyası (doktora için lisans+yüksek lisans).
Bu belge(ler)in okul onaylı fotokopisi kabul edilmez. (undergraduate transcript for MSc, undergraduate and graduate transcript for PhD)

4)
ALES,GRE veya GMAT sınav sonucunun fotokopisi. (aslı gösterilmek şartıyla) (original and copy of  GRE).

5) İTÜ dışından alınan Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin aslı görülmek şartı ile fotokopisi (English language document).  

6) (Payment is 768 TL). You must pay the tuition fee before you coming the registration. Payment is between 31 January - 1 February 2018. You can say your new student number to the bank officer  (İş Bankası)