İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri ve Bilişim  Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Başvuruda Gerekli Evraklar;

· Başvuru formuna 28 Aralık 2011 - 05 Ocak 2012 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/  web adresinden ulaşılabilir.

· Not Belgesi (Transcript):Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini  ve notlarını gösterir belgelerin aslı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na (Maslak) gösterilerek tercih sayısı kadar çoğaltılmış fotokopiler başvuru esnasında önkaydı yapan kişi tarafından onaylanacaktır.Onaylanmış transcriptler mülakat komisyonlarına sunulacaktır.

· Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan öğrencilerden en az 3.25 ortalama istenmektedir (Bölümler isterlerse daha yüksek değer talep edebilirler).

· Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi. ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 70 taban puandan az olamaz. (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES puan şartı aranmaz). Yüksek Lisans bitirip en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, daha önce almış oldukları ALES belgesi süreye bakılmaksızın kabul edilir.Tüm öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. ALES minimum taban puanı 55’e karşılık eşdeğeri kabul edilen GRE sınavının quantitative bölümünden minimum 610 puan, GMAT (GMAT Belgesini sadece Sosyal Bilimler Enstitüsü kabul etmektedir) sınavından ise 450 puan almanız gerekmektedir.ALES belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

· İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri.

- İki referans mektubu, bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.Her bir tercih için iki referans mektubu hazırlanarak mülakat komisyonlarına teslim edilmesi gerekmektedir.

-Dekont (Önkayıt ücretinin İş Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu). Devlet Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi olarak bulunan adaylar dekont yerine Personel işlerinden çalıştıklarına dair (en geç bir hafta içinde alınan) yazı getirmeleri gerekmektedir.

·-Adaylar tercih ettikleri programların tercih sırasına göre yerleştirilecektir.Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince, öğrenciler tek bir Yüksek Lisans programına yerleştirilecektir.

· Yukarıda verilen başarı sınırları kabul edilen alt sınırlardır. Programlar bazında bu değerler değişebilir.

 Üniversitece İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

DOKTORA İÇİN

Sınav Türü

Not

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

65

-------

IELTS (her bölümden)

6.0

IELTS (her bölümden)

6.0

TOEFL (Paper Based)

513

TOEFL (Paper Based)

513

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

65

TOEFL (Internet Based)

65

ÜDS

65

ÜDS

65

KPDS

65

KPDS

65

TOEIC (1390 PUAN ÜZERİNDEN)
950
TOEIC (1390 PUAN ÜZERİNDEN)
950
TOEIC (990 PUAN ÜZERİNDEN)
736
TOEIC (990 PUAN ÜZERİNDEN)
736

· İngilizce dil belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır

Not: Yabancı Dil sınavına girmek isteyen öğrenciler 2 - 6 Ocak 2012 Tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırabilirler. Sınav tarihleri 12 - 14 Ocak 2012 dir.Ayrıntılara http://www.ydy.itu.edu.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvurduğu programdan ilişiği kesilen bir öğrenci, en az iki akademik yıl geçmeden aynı lisansüstü programına başvuruda bulunamaz. ( İTÜ, Lisansüstü Senato Esasları Madde 3 )

Programlara ait diğer bilgilere ilgili Enstitülerin web sayfalarından ulaşılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Enerji Anstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü