2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 1) BAŞVURULARI

 

Başvuru Tarihleri:  04-15 Ağustos 2020

Online Başvuru:  04-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/mypyatay/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 15 Ağustos 2020 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

 

Gerekli Belgeler

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.(İTÜ Öğrencisinden belge istenilmeyecektir. Sistemden otomatik kontrol edilecektir.)

1 - Ağustos 2020 ayında alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi

2 - Ağustos 2020 ayında alınmış Onaylı Lisans Transkript (Hazırlık öğrencileri, lisans programında dersi yoksa transkript yüklemeyeceklerdir.)

3- Başarılı Olunan Lisans Derslerin Onaylı Ders Katalog Formları  (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde değerlendirme yapılamayacaktır. )

4- ÖSYS Sonuç Belgesi (LYS/YGS/AYT puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)

5- İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri. Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız. (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.) (Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için zorunlu değildir. Hazırlıktan atılma durumuna gelen öğrenciler ise geçerli İngilizce dil belgesi yüklemek zorundadırlar.)

 

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Covid-19 salgın sebebiyle barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

 

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

Önemli Açıklama: Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce), İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) ve İmalat Mühendisliği (%30 İngilizce) programlarına ara sınıftaki (2. ve 3.sınıf) öğrenciler başvurabilir.

 

Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kabulleri

Başvuru sonuçları ve kesin kayıt için gerekli belgeler 27 Ağustos 2020 tarihinde http://www.sis.itu.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir. 31 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihlerinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi yapılacaktır. Kesin kayıt yapan öğrencilerin ders intibak raporları 21 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan İTÜ dışı öğrencilerden yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

 

Uygulama Esasları ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Uygulama Esasları

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi