2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT ORTALAMASI İLE KURUM İÇİ (İTÜ İÇİ) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAMLARIN YURT İÇİ EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 
İTÜ Fakülte İTÜ Program Yurtiçi Eşdeğer Programlar Programın Yurtiçi En Düşük Taban Puanı
2018 2017 2016 2015
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği 248,11172 244,96757 239,65138 196,84926
İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Geomatik Mühendisliği,
Harita Mühendisliği
248,07593 245,15525 239,86468 218,9123
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 248,0963 244,97851 239,62469 198,19822
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı,
Endüstri Tasarımı,
Endüstriyel Tasarım
200,94592 204,20019 198,97142 204,05112
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık 199,68774 196,37851 222,83965 205,23287
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık 261,40827 263,57825 259,10515 202,56306
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı 201,12141 204,73741 199,30569 198,07043
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama 200,75076 228,4102 227, 00130 204,5871
Makina Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği 248,88524 245,16936 240,12414 201,21471
Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği 248,06064 244,96688 239,63994 200,42181
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği 266,26200 278,36595 292,20085 289,85156
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği
248,15776 244,96105 240,85653 199,13763
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Mektatronik Mühendisliği

248,06543 245,00636 239,66146 202,67511
Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Yok - - - -
Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği 249,55687 244,99748 239,93950 221,57194
Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği 248,19216 245,31765 239,71369 200,43276
Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 248,17132 245,51552 239,6457 197,40161
Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 248,12497 245,13827 240,20513 219,14392
Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 248,08658 244,96151 239,64958 199,91587
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Biyoloji Mühendisliği 248,12126 245,03231 239,65660 200,46911
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 251,30042 258,47598 256,88961 254,68896
İşletme Fakültesi Ekonomi Ekonomi,
İktisat
197,3728 196,61001 196,72943 196,90085
İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 248,06974 245,15722 239,62454 197,48014
İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği İşletme Mühendisliği 248,30385 246,02881 239,77577 202,81448
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 250,37024 248,48260 245,98338 220,25276
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Yok - - - -
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği 248,95496 245,03551 240,02624 204,75822
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Kimya 200,78511 212,18167 200,46323 223,80054
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Matematik Mühendisliği 400,29967 390,3187 244,45766 205,02324
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 200,45191 203,29059 202,27386 198,41017
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği 258,97483 274,74383 304,59103 294,70663
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
253,85038 247,62888 372,88486 358,976
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
248,51483 247,62888 382,60164 210,651
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 248,52649 244,96487 239,86450 214,19441
Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 248,62337 245,06720 246,64209 198,68299
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği 248,28999 245,09798 239,71401 195,65729
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 248,09030 244,99013 239,64829 199,90892