2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YANDAL BAŞVURULARI

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yandal Programlarına başvuracak öğrencilerde aranılacak nitelikler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A) Koşullar
İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde ve başvuru duyurusunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.


B) Başvuru Tarihleri :  01-15 Ağustos 2018

Yandal programları için belirlenmiş kontenjanlara, 15 Ağustos 2018 (dahil) tarihine kadar öğrenci bilgi sisteminden başvuru yapılması gerekmektedir.

C) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yandal Kontenjanları
Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl Açıklama
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama 4 4  
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 2  
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği 8 -  
Mekatronik - Makina 10 - Başvuru Yapabilecek Programlar:
ELK, ELKE, KOM, KOME
İmalat Mühendisliği 3 -  
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Mekatronik - Elektrik 7 7 Başvuru Yapabilecek Programlar:
IML,IMLE,MAK,MAKE programları için kontenjan
Mekatronik - Elektrik 3 3 Başvuru Yapabilecek Programlar:
TEK, TEKE, UCK, UCKE, UZB, UZBE programları için kontenjan
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği 4 2  
Jeoloji Mühendisliği 4 4  
Jeofizik Mühendisliği 3 2  
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2 1  
Cevher Hazırlama Mühendisliği 2 2  
Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği 5 2  
Gıda Mühendisliği 3  
İşletme Fakültesi
Ekonomi 3 1  
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 2 2  
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği / Teorik Matematik 3 1  
Matematik Mühendisliği / Uygulamalı Matematik 3 1  
Fizik Mühendisliği 5 5  
Kimya 6 5  
Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 -  
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği 2 2  
Uzay Mühendisliği 2 2  
Meteoroloji Mühendisliği 1 2  
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği 5 -  
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı *
Müzik Teorisi 2 -  
Ses Eğitimi THM 1 1  
Ses Eğitimi TSM 1 1  
Müzik Teknolojileri Ses Tasarımı 1 -  
Müzik Teknolojileri Mızraplı Çalgı 1 -  
Müzik Teknolojileri Yaylı Çalgı 1 -  
Müzikoloji/ Etnomüzikoloji 1 -  
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Ud 1 -  
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Bağlama 1 -  
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Flüt 1 -  
Çalgı / TMDK'nın Kompozisyon Bölümü İçin 1 -  
Çalgı / İTÜ'nün Tüm Fakülteleri İçin 1 -  
Çalgı / TMDK'nın Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojileri, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümleri için 1 -  
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Kanun 1 -  
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Gitar 1 -  
Türk Halk Oyunları/ Modern Dans 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Bar 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Horon 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Karşılama-Hora 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Türk Halk Oyunları 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Azeri Dans 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Halay 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Bale 10 10  
Türk Halk Oyunları/ Zeybek 10 10  
İTÜ Kuzey Kıbrıs
KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1 İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir.
KKTC-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1
KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) 2 1


* Konservatuar programlarına Yandal başvurusunda bulunacak öğrencilerin 09 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak Eleme Sınavı'na girmeleri gerekmektedir.


D) Önceki Yıllara Ait Taban ve Tavan Not Ortalamaları (Bilgi Amaçlı)

- 2017-2018 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2016-2017 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2015-2016 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2014-2015 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2013-2014 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2012-2013 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

- 2011-2012 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar